Hoppa till sidans innehåll
Foto: Helena

Tillsammans blir vi bättre

11 DEC 2018 14:46
Svenska Tennisförbundet har under året initierat tankegångar att förändra organisationen av svensk tennis för att förstärka kvalitativt stöd till våra klubbar, bättre samordning och undvika dubbelarbete av vissa tjänster.
  • Skapad: 11 DEC 2018 14:46

Det har nu gått drygt tio år sedan regionaliseringen infördes och det kan konstateras att regionsverksamheten ser olika ut i olika delar av landet och den finansiering som planerades till regionerna har inte kunnat genomföras. På förbundsmötet i april presenterades tankar om förändring. Det har sedan följts upp med dialog under juni månad med samtliga regionstyrelser och genomförande av klubbenkät efter sommaren.

I september månad samlades förbund och regioner i Jönköping och ett diskussionsunderlag presenterades av förbundet. Först diskuterades förbundets förslag på prioriterade verksamhetsområden för de kommande åren i form om klubbutveckling, utbildning av tennistränare och marknadsföring av tennis. Därefter presenterades tankar kring den operativa organisationen med följande huvudpunkter:

• Sammanslagning av den operativa organisationen vilket innebär att verksamhetsansvariga i regionerna erbjuds tjänst i en ny organisation.
• Regionstyrelserna får ett tydligare uppdrag men samtidigt mindre operativ styrning.
• Förbundsstyrelsen utökas med regionsrepresentanter.
• En och samma avgift betalas till Svenska Tennisförbundet.
• Översyn av demokratifråga vid årsmötet med fler mandat till klubbarna.

Alla regioner var representerade och en hel del diskussioner kring förslaget fördes. Förbundet avser arbeta vidare och avser att presentera ett förslag på ett nytt möte 25-26 januari 2019.

I samband med konferensen beslöts även att ta fram ett alternativt förslag där alla regionerna medverkar och samordnas av Jan Trolle i Tennis Öst. Tillsammans med representanter från alla regioner är målsättningen att presentera ett alternativt förslag till mötet i januari 2019. Målbilden för det alternativa förslaget är att regionerna ska finnas kvar med personal men att samordna och försöka arbeta mer tillsammans än tidigare. Svenska Tennisförbundet är delaktig även i detta förslag. 

Svensk Tennis Göteborg vill påverka arbetet i båda alternativen fram till att förslag ska presenteras och vill verka vad som är bäst för svensk tennis.

När det gäller tidplan har förbundet som målsättning att beslut ska tas i samband med förbundsmötet i april 2019 och att den ska träda i kraft den 1 jan 2020. Rimligheten i den tidplanen får de närmaste månaderna visa.

För Svensk Tennis Göteborg är det mycket viktigt att kommunicera och involvera klubbarna kring de två förslag som ska presenteras i Jönköping den 25-26 januari. Beroende på förslag och tidplan kommer vi att informera så snart det är möjligt utifrån de alternativ som finns.

Har ni frågor får ni gärna kontakta undertecknad eller någon i styrelsen i Svensk Tennis Göteborg.

På Tennis Göteborgs styrelses vägnar,
Per-Gunnar Persson, Ordförande

Skribent: Helena Thornadsson
Epost: Adressen Gömd
Tennis Göteborg
Göteborgsvägen 89
431 30 MÖLNDAL
Telefon: 031-72 72 446
E-post: This is a mailto link
E-post tävlingsfrågor: This is a mailto link
Bankgiro: 205-9228
 
 
FÖLJ TENNIS GÖTEBORG:

InstagramSvTF tennissök

Vi stöttas av

baseline_logo
Vår partner

Tennisshop
Vi rekommenderar
tennisligan-logotype

Postadress:
Svensk Tennis Göteborg
Göteborgsvägen 89
431 30 Mölndal

Kontakt:
Tel: 0317272446
Fax: 0317272301
E-post: This is a mailto link

ANNONS