Hoppa till sidans innehåll

Hitta ideella ledare


Många klubbar upplever det svårt att rekrytera ledare och ideellt arbetande personer till klubbarbetet. En nyckelfråga är ju om vi egentligen ber om hjälp eller om vi bara säger att folk inte vill hjälpa till.

Jämför med andra idrotter där det är en självklarhet att hjälpa till i alla möjliga avseenden. Inom tennisen behöver vi bli mer aktiva i rekryteringen av ideella krafter.

Några tips:

 • Ställ krav på att föräldrar till klubbens bättre spelare ska hjälpa till i klubbarbetet. Det är ju deras barn som får mest av klubbens resurser, då är det naturligt att föräldrarna till dessa barn hjälper till.
 • Ställ krav på att tävlingsgruppspelarna hjälper till.
 • Serielagen - juniorerlag, veteranlag m. m - får resurser i form av bantider, bollar och eventuella coacher. De bör kunna ställa upp i klubbarbetet.
 • Motivera övriga grupper i klubben att hjälpa till.
 • Sträva efter att få så många som möjligt att hjälpa till så att vi behåller ledarna under flera år, istället för att vi bränner ut dem på ett år.
 • Det viktigaste av allt är att komma ihåg att tacka de som hjälper till! Det är lätt hänt att man tar eldsjälarna för givna. Ett tack värmer alltid. En blomma eller ett tackbrev räcker långt.
 • Ett "veckans tack" vid entrén till de som hjälpt till är bra.  De som ställt upp och hjälpt till, får känna sig lite stolta och de som inte är engagerade i klubbarbetet ser att det jobbas i klubben. Glöm inte bort personalen bara för att de är anställda.
 • Ett "veckans grattis" vid entrén till någon som har vunnit en tävling eller gjort något speciellt fyller också en viktig funktion i vår jakt på klubbkänsla.

Nedan presenteras ett arbetssätt som man har använt i Elfsborgs TK. Metoden kallas "rekrytera ledare och rädda klubben" och här vänder man sig i första hand till juniorföräldrar. Metoden skall gå ut på att föräldrarna får:

-          lära sig hur organisationen ser ut
-          få förtroende för hur organisationen fungerar
-          få känslan av att de inte behöver göra mer än vad de själva väljer
-          lära känna varandra och upptäcka att de har gemensamma mål och intressen
-          lära sig mer om tennis
-          utvecklas tillsammans för ungdomarnas och deras eget bästa

1. Föräldramöte

Bör ligga vid säsongsstart och helst samma tid och dag som gruppen tränar. Kallelse skickas i god tid och avanmälan krävs. Självklart bjuds det på fika under mötet.

a)      På mötet presenterar någon ledare (ihop med anställd "expert") vad som är planerat för säsongen/året men även vad som inte är planerat och som är upp till föräldrarna att ta tag i.

b)      Därefter genomförs någon aktivitet där man delar in i mindre grupper. Antingen frågesport om klubben eller grupparbete om ex.vis lämpliga tider för extraträning eller familjetennis.

c)      Föräldrarna fyller i ett kontaktformulär med namn, tel nr, adress, epost, yrke och tenniskunnande. Mycket annat kan läggas till beroende på gruppens och klubbens status.

d)     Mötet avslutas efter max 90 min med kallelse eller info om nästa aktivitet.

2. Social aktivitet

Placeras ganska nära första föräldramötet. Kanske max 6-8 veckor bort men beror på vilket tempo organisationen orkar hålla.

a)      Social aktivitet för hela familjen. Under c:a 2 tim en lördag eftermiddag om möjligt. Kan vara tennis men helst något annat neutralt så att man kan komma "som man är". Skall vara en billig aktivitet med fika e.dy. Focusera på "lära känna"- och "lära namn"-aktiviteter.

b)      Lägg in lite lämplig tennisinfo och försök påbörja rekryteringen till nästa aktivitet som kan vara en "Tävlingsspelskonferens".

3a. Tävlingsspelskonferens (för tävlingsjuniorers föräldrar)

Kan vara allt från 3 tim till 2 dagar. Informera och diskutera klubbens (gruppens) tävlingsspel. Går ut på att få gemensam kunskap. Deltagarna tar på sig ansvarsområden vid sittande bord och uppföljningsträff  beslutas.

3b. Matchstart (för övriga juniorer med familjer)

Alla juniorer spelar enkel tävling med hela familjen runt planen och i domarstolen. Leds av utbildad.

Ett annat sätt att utveckla det ideella ledarskapet kan vara att göra som de gör i Näsby Parks Tennisklubb. Där skriver de ett "samarbetsavtal" med tävlingsjunioren och dess föräldrar, se nedan:

Till tävlings och -utvecklingsgruppen samt deras föräldrar.

Hej!

Ett av de uppdrag som jag fick av NPTK: s styrelse när jag började i klubben, var att införa den enklare form av "kontrakt" som vi hade i Sollentuna för tävlingsgruppens spelare och dess föräldrar.

Varför hade vi "kontrakt" i Sollentuna?

Dels för att det är en stor förmån att få spela mer än vad de flesta gör i klubben, dels för att inte någon ska få ex tre tim./vecka "som ett brev på posten", utan att ha funderat på om man verkligen vill spela så mycket, ställa upp på de krav som ställs med mera. Det är också viktigt att alla juniorer får lära sig att ge något tillbaka.

Beträffande "avtalen" med juniorerna finns de i olika versioner. För de som är inne i en seriös tävlingssatsning krävs det, förutom att man ska ställa upp och hjälpa till, även att man sköter sin fysträning, följer sin tävlingsplanering m.m.

För de som vill spela på en lite lägre nivå - vissa kanske bara spelar någon tävling då och då - kräver vi inte att de ska följa en tävlingsplanering, delta kontinuerligt på fysträningen med mera. Här krävs det endast att man ställer upp i klubbarbetet (ex som tränare) och naturligtvis att man är ett föredöme.

I ett separat "avtal" får även Ni föräldrar kryssa i vad Ni kan tänka Er att hjälpa till med. Näsbyparks TK är ju en ideell förening och alla behöver ställa upp och dra sitt strå till stacken för att hålla verksamheten igång, och naturligtvis för att utveckla den. Det ter sig naturligt att det är föräldrar till de barn som spelar mest som först och främst måste ställa upp. De barn som spelar tennis en gång i veckan har förmodligen en annan huvudaktivitet. Då är det naturligt att föräldrarna lägger ned sin ideella tid på den aktiviteten. Ju fler vi blir desto mindre jobb per person!

Vi har under detta verksamhetsår kommit en bit på väg och bildat några arbetsgrupper som kommit igång på ett bra sätt. Det är kul att konstatera att klubben är inne i en positiv trend, där fler och fler engagerar sig i klubbarbetet. 

Styrelsens målsättning är att med föräldrasvaren som grund, fortsätta att utveckla  arbetsgrupperna för att på så vis utveckla klubbens verksamhet samt att stärka klubbens ekonomi och därmed säkra verksamheten.

Jag är övertygad om att det i en klubb med 1000 medlemmar finns värdefulla kontakter som vi idag inte känner till. Tänk om exempelvis några av föräldrarna till barnen i tävlingsgruppen via sitt eget privata kontaktnät skulle kunna förmedla en sponsorkontakt eller sälja en reklamskylt.Då skulle vi skapa en del intäkter bara där!

Men skall vi kunna utveckla klubben ytterligare, vårda våra anläggningar, bibehålla och utveckla vår fina verksamhet är JUST DU VIKTIG.

Läs nu igenom "avtalen" och tänk igenom vad Du/Ni vill. Därefter skickar Ni in svaren till Näsbyparks TK, Bergtorpsvägen 41, 183 64 TÄBY. Vi vill ha Era svar senast fredagen den 2/7.

Obs! Tacksam om Ni svarar i tid så att vi kan planera hösten. Innan vi fått era svar, vet vi ju inte om juniorerna vill ha det timantal som erbjuds, och om juniorer och föräldrar är intresserade av att ställa upp på de krav som ställs.

Hälsningar

Kenneth Bergbom

FÖRÄLDARDEL                                                                            

Jag/vi har tagit del av de förmåner och skyldigheter som gäller för mitt/vårt barn, som är uttagen till tävlingsgruppen,VST eller UV under säsongen ht- 2004/  Vt- 2005.

Jag/vi är beredda att "dra vårt strå till stacken", så att den ideella verksamheten kan fungera.

Jag/vi kan hjälpa till med nedanstående arbetsuppgifter under kommande verksamhetsår

Vi ställer också upp som matchledare, alt hjälper till i cafeterian under våra externa tävlingar  och seriesammandragningar samt tar våra helger när vi har helgjouren.

Sätt kryss för aktuella alternativ. Försök att ange minst två alternativ med 1 o 2. Kom ihåg att ju fler vi blir som kan hjälpas åt med klubbens arbete, desto mindre jobb för var och en. Klubbkänslan får vi gratis...

 Hjälpa till med att arrangera tävlingar, inkl hjälpa till med för- och efterarbete.

 Hjälpa till med skötseln av våra två anläggningar, NPTK-hallen och Näsaäng.

 Planera och tillsammans med en grupp sköta cafeterian .

 Hjälpa till med lotterier och liknande försäljningaktiviteter.

 Hjälpa till med administrativa göromål. Hjälpa till med Tromben, vår klubbtidning.

 Ekonomiuppgifter.

 Jobba med reklam och sponsring.

 Ordna sociala aktiviteter för våra juniorer (ex. julavslutning, klubbmatcher ).

 Eget förslag: __________________________________________________

 

Förälders namnteckning: _____________________________________________

Tel dagtid________________

 

  Jag/ vi har även någon kontakt som skulle kunna tänkas vara intresserad av att sätta upp en reklamskylt i hallen alternativt sponsring på något annat sätt. Kontakta gärna mig/oss.

 Jag/ vi har även andra kontakter som kan tänkas vara intressanta för klubben (ex inom data, kopiering med mera). Kontakta gärna mig/oss.


"SAMARBETSAVTAL"  20040823 - 20050826       

 

Grattis __________________________________!

 

 

Medlemsfrågor

Det finns flera fördelar med att ha många medlemmar i klubben, några av dessa är:

? Klubben tjänar pengar på medlemsskapet

? Lättare att få sponsorer - dessa är intresserade av en stor målgrupp

? Bättre förhandlingsposition i samarbete med kommunen

? Klubben gynnas indirekt om medlemsantalet i Sverige ökar. Stora företag är intresserade av att göra avtal med förbund som har ett stort medlemsantal som i sin tur gynnar klubben.

? Större möjligheter att få ideell hjälp med klubbarbetet.

Vill vi ha fler medlemmar måste vi både bredda utbudet i klubbens verksamhet och titta på vad vi erbjuder i medlemsskapet. Det är därför viktigt att vi paketerar det på ett bra sätt och blir duktiga på att marknadsföra fördelarna med ett medlemsskap. Följande bör/kan ingå i ett medlemskap:

 • Deltagande i olika klubbaktiviteter såsom tenniskola, vuxenkurser, gruppspel, klubbtävlingar m. m
 • Sociala aktiviteter.

-          vinprovning

-          föreläsningar

-          julfest, grillafton

-          mm

 • Rabatterade priser i shopen.
 • Rabatterade priser hos klubbens sponsorer
 • Tennisresor i klubbens regi
 • Medlemslotteri - på årsmötet lottas det ut priser till medlemmar. Detta blir också ett sätt att locka fler medlemmar till klubens årsmöte som ofta är väldigt dåligt besökt
 • Klubbtidning.
 • Tidningen Tiebreak.
 • Kontraktstid
 • Billigare strötidsspel.

Att få deltaga i klubbens gruppspel, tennisskola och andra klubbaktiviteter skall automatiskt innebära ett medlemskap i klubben.

Ett sätt att hitta nya medlemmar till klubben är att bjuda in personer som spelar i hallen som INTE är medlemmar till en klubbaktivitet. Låt dem spela gratis med tränare, bjud på fika och berätta om vad ett medlemskap innebär. Om ni erbjuder ovanstående i ett medlemskap skulle jag bli förvånad om någon av de inbjudna gästerna skulle tacka nej!

Avsätt tid för klubbaktiviteter.

I Lidköpings TK har de två kvällar i veckan ledigställt 4 banor mellan 19.00 - 23.00 för att på så sätt kunna göra trevliga aktiviteter för medlemmarna och för att locka nya medlemmar till klubben. På dessa timmar arrangeras en mängd olika tennisaktiviteter för alla typer av medlemmar. Detta har gjort att klubben hela tiden har en nytillströmning av medle

Uppdaterad: 03 JAN 2016 14:28

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104440410
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONS