Hoppa till sidans innehåll

Medlemsrapportering i IdrottOnline


Alla medlemmar in i IdrottOnline

Alla medlemsföreningar är enligt Svenska Tennisförbundets stadgar § 6 skyldiga att insända aktuell fullständig medlemsförteckning

"Svenska Tennisförbundet skall föra ett officiellt register över alla föreningar och dess medlemmar. Detta register ligger till grund för röstlängder och de bidrag/avgifter, vilka baseras på medlemstal. Förening är skyldig att inom föreskriven tid och på fastställt formulär insända fullständig medlemsförteckning."

Det fastställda formuläret är medlemsregistret i IdrottOnline. Alla Tennisklubbar ska ha sitt medlemsregister i IdrottOnline och hålla det löpande uppdaterat för Svenska Tennisförbundet att hämta uppgifter varje år i december.

Enligt beslut på Riksidrottsmötet 2011 så kommer det statliga stödet till idrotten som baseras på storlek, medlemsantal och aktiviteter framöver enbart baseras på de uppgifter som finns registrerade i IT-systemet IdrottOnline.

Det samlade stödet till idrotten bygger på antalet medlemmar i landets idrottsföreningar och antalet aktiva i varje idrott. För att uppgifterna ska vara tillförlitliga och stödet fördelas på ett rättvist sätt, krävs nu att uppgifterna samlas i ett och samma system – IdrottOnline.

Två viktiga former av statligt stöd som påverkas av uppgifterna i IdrottOnline är SF-stödet och Idrottslyftet.

SF-stödet är en viktig del i förbundets finansiering och en förutsättning för att exempelvis kunna bedriva landslagsaktiviteter, sköta seriespel och tävlingsprogram, samordna tränarutbildning, lägerverksamhet och internationella åtaganden.

Idrottslyftet-stödet går direkt till satsningar i klubb och region.

Förenklat kan man säga: ju fler medlemmar vi registrerar i IdrottOnline, desto större resurser till tennisen framöver. Många andra idrotter har kommit långt i den här frågan, så det är viktigt att vi kommer ikapp!

Det finns andra vinster med att ha medlemmarna i IdrottOnline. Systemet utvecklas hela tiden och kan hjälpa klubben med administration och kommunikation gentemot medlemmarna. Ett exempel är att sköta närvaroregistrering för LOK-stöd via en app i en smartphone.


Rapportera medlemsregister i Idrott Online

Rapportering av medlemsregister görs årligen genom att ha ett uppdaterat register i IdrottOnline i kombination med att skicka in ett formulär till SvTF senast den 30 november.

Så här gör föreningen:

  1. Kontrollera att klubbens medlemsregister i IdrottOnline är uppdaterat och innehåller samtliga medlemmar för innevarande år.
  2. Logga in på IdrottOnline och markera Läs och ändra i rutan "Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter under "Administration-Inställningar" under organisation Tennis i IdrottOnline.
  3. Bekräfta att medlemsregistret är korrekt genom att fylla i formuläret som du når via länken Medlemsrapportering, direktlänk: https://form.jotformeu.com/63064790970361
  4. Ett bekräftelsemail skickas till klubben.

Tänk på att:

  • Medlemsregistret skall vara klart för hämtning av uppgifter senast den 30 november.
  • Medlemsuppgifterna hämtas av SvTF under perioden 1-31 december.
  • Medlemsregistret får inte nollställas eller korrigeras före den 1 januari.

Om du har frågor kring rapporteringen av medlemsregistret i IdrottOnline så är du välkommen att kontakta oss via e-mail This is a mailto link eller telefon 010-444 04 10.


 Support Idrott Online

Om klubben har problem med hanteringen av Idrott Online så hänvisar vi till deras servicecenter.

Uppdaterad: 25 JAN 2018 09:15

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104440410
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONS