Hoppa till sidans innehåll

Valberedningen


Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse.

En vanlig sammansättning av valberedningen är en ordförande och två till tre ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper ska finnas representerade

Valberedningen har alltså en nyckelfunktion för att tillsätta en kvalificerad styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera klubbens verksamhet. Förutom att ta fram kandidater till ny styrelse skall man analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Därmed jobbar gruppen parallellt med styrelsen under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före årsmötet räcker alltså inte.

Ett antal möten bör fördelas jämt över året. Mötena bör dokumenteras så att alla medlemmar kan ta del av hur arbetet bedrivits.

Inför valet av ny styrelse görs en noggrann inventering av vilka kompetenser klubben behöver. Man bör eftersträva en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, engagemang/tid, yrkeserfarenhet, och kompetens.

Minst 2 månader före årsmötet bör valberedningen vara klar med sina förslag som senare ska kunna presenteras för medlemmarna före årsmötet. Följande poster skall normalt finnas med i nomineringen och föreslås årsmötet. Där skall också framgå för hur lång tid respektive skall väljas.

  • Ordförande
  • Styrelseledamöter 
  • Suppleanter
  • Revisorsuppleanter
  • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)                                                                                                      

På själva årsmötet skall valberedningen föreslå: Årsmötesordförande, sekreterare, justerare/rösträknare.

Ta gärna del av Jan Trolles mer detaljerade beskrivning om valberedningens arbete här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:56

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104440410
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONS