Hoppa till sidans innehåll

Medlemskap i Förbundet


Idrotten är vår största folkrörelse! De olika idrottsgrenarna bildar tillsammans Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Svenska Tennisförbundet är ett av de många medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet.

Över 400 tennisklubbar är idag anslutna till Svenska Tennisförbundet (SvTF) och tillhör därmed också någon av tennisens 7 regioner/specialdis­triktsförbund (SDF),

Svensk Tennis Norr/Mitt/Väst/Stockholm/Öst/Göteborg/Syd.

Distriktsidrottsförbundet (DF), som är Riksidrottsförbundets förlängda arm, är en viktig serviceorganisation för alla idrotter. Genom sina konsulenter kan DF ge din klubb värdefull hjälp.

Som medlem i Svenska Tennisförbundet betalar klubben en årsavgift till Svenska Tennisförbundet. Avgiften bestäms av årsmötet och är 27 kr/junior och 42 kr/senior dock högst 68 kr /familj.

Dessutom betalar medlemsklubbar en avgift till sitt Specialdistriktsförbund, SDF (t.ex. Svensk Tennis Stockholm). Denna avgift bestäms av resp. SDF's årsmöte.

För dessa avgifter får klubben och dess medlemmar många förmåner, t.ex.:

 • Klubben tillhör också RF
 • Klubben omfattas av RF's grundförsäkring och har tillgång till andra förmånliga försäkringsvillkor.  http://www.svenskidrott.se/Bildaidrottsforening/RFsgrundforsakring
 • Klubben kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin verksamhet. http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod
 • Klubben kan söka kommunalt föreningsbidrag. Se resp kommun.
 • Klubben får informationsmaterial, nyhetsbrev o.dyl. från Svenska Tennisförbundet.
 • Svenska Tennisförbundet och SDF kan ge råd och anvisningar i tekniska frågor när det gäller hallar, utomhusbanor mm.
 • Klubben kan få hjälp och utbildning via SISU
 • Klubben kan söka anläggningsbidrag via DF  http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/
 • Klubben kan söka bidrag genom Idrottslyftet både från SvTF och DF. http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Varvanderjagmig/
 • Klubben får skicka deltagare till kurser för utbildning av ledare och funktionärer (riks- och regionskurser, SISU).
 • Via IdrottOnline/Klubb har klubben gratis en egen hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning.
 • Klubben kan delta med lag i seriespel (Svenska Tennisserierna och regionsserierna).
 • Klubbens medlemmar får delta i RM- och SM-tävlingar.
 • För att få delta i tennistävlingar sanktionerade av Svenska Tennisförbundet måste deltagaren vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Tennisförbun­det samt ha löst tävlingslicens. Den är för år 2018 450:- för seniorer och 300:- för juniorer 13-18 år. Licensen inkluderar olycksfallsförsäkring.
 • Medlemmar under 13 år är olycksfallsförsäkrade vid deltagande i tennisaktivitet.
 • Klubbens medlemmar har möjlighet att delta i tennisläger för ungdomar inom regionen.
 • Klubben kan arrangera sanktionerade tävlingar och ingå i tävlingskalendern.
 • Klubbens elitjuniorer kan erbjudas träning i form av träningsläger, regionsträning och Elitläger, FC-/DC-skolor, Next Generation-läger.
 • Klubben och dess medlemmar kan ta del av de förmåner som Svenska Tennisförbundets sponsorer erbjuder.
 • Sist men inte minst bidrar klubben med sin årsavgift till utvecklingen av svensk tennis!
Uppdaterad: 19 MAR 2018 12:51 Skribent: Lena Dahlkild Berggren

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104440410
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONS