Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd 2017


Årets ansökan öppnar 18 april. I vår broschyr Idrottslyftet 2017 (pdf) samt i texten nedan finner ni en sammanställning över vilka projekt och satsningar föreningar kan söka för under perioden.

 

1. Bättre start 7–12

Huvudtemat för Svenska Tennisförbundets arbete med Idrottslyftet 2017-2019 är målgruppen barn i åldrarna 7-12, som utgör en stor det av våra föreningars organiserade träningsverksamhet. Vi vill ge klubbar chansen att utveckla sina verksamheter med målet att fler ska välja att stanna kvar inom tennisen längre upp i åldrarna, och inte minst att fler ska välja att tävlingsspela på olika nivåer.
Vi har genomfört reformer på tävlingssidan med poolspel, nivåindelade tävlingsklasser och höjd rankingålder – allt i syfte att göra tävlingstennis tillgängligt och attraktivt för fler.
Med Idrottslyftet vill vi nu att våra klubbar hjälper till och tar nästa steg i utvecklingen. Hur kan träningsverksamheten för barn förbättras, så att fler blir riktigt ”bitna” av sporten och väljer att fortsätta med tennisen längre upp i åldrarna?
I Riksidrottsförbundets riktlinjer för Idrottslyftet 2017-2019 är en viktig del att satsningar som görs med hjälp av Idrottslyftet ska leda till en utveckling av klubbens verksamhet. I utvärderingar av Handslaget och Idrottslyftet har man sett många i sig positiva projekt, men att de alltför sällan har lett till någon varaktig förändring i föreningarnas verksamhet.
Här presenterar vi några möjliga inriktningar på omställningar som kan göras:

Fler som tränar mer än en gång i veckan
Tennis är en tekniskt svår idrott, och att träna mer än en gång i veckan gör att inlärningskurvan förbättras avsevärt. Finns det någon möjlighet för din klubb att förändra verksamheten så att fler får chansen att spela ytterligare något tillfälle i veckan?

Inte bara forehand och backhand
Stillasittandet ökar i samhället, och detta påverkar även barn, vilket i sin tur påverkar vilka förutsättningar de kommer till idrotten med. Ju bättre fysiska förutsättningar i fråga om motorik och koordination, desto lättare är det att lära sig att spela tennis. Kan din klubb ge barn möjligheter att få med även denna allmänna del av fysisk utveckling i verksamheten? Se även våra projekt ”Tennis för barn” och ”Multiskillz” för mer specifika insatser på detta område.

Klubben tar ett större ansvar för tävlandet
Under flera år har vi inom ramarna för Idrottslyftet stöttat tävlingsresor i klubbregi. Nu vill vi ta ett steg till och be föreningarna att fundera på om det går att lägga om verksamheten så att klubben tar ett större ansvar för individens tävlande i de yngre åldrarna. Det skulle vara en styrka för tennisen om inte allt ansvar läggs på individen och individens familj. Att få stöd av sin förening i tävlandet kan vara en nyckel till att fler fastnar för att tävla i tennis. Här kan klubben tänka på olika sätt – inte bara i form av tävlingsresor. Det kan också handla om att utveckla nya typer av tävlingsarrangemang eller att ha mer informellt tävlingsspel på hemmaplan. Det är dock viktigt att ni i ansökan visar att det är en förändring i er verksamhet ni vill åstadkomma – till skillnad från en fristående projektsatsning.
Varje förening vet bäst vad som kan utvecklas i den egna miljön. Med inspiration av ovanstående gäller det att utarbeta rätt strategi för just er förening. Vi ser gärna att ni söker för aktiviteter som startar under sommaren eller under hösten 2017. Idrottslyftet 2018 och 2019 kommer att ha samma inriktning som 2017.

► Ansökan om IL-medel öppen 18 april–15 maj


2. Tennis för barn – workshop

Svenska Tennisförbundet och SISU Idrotts­böcker gav 2016 ut materialet ”Tennis för barn” som består av en bok och en webbplats. Nu finns en möjlighet för din förening att göra en ”djupdykning” i materialet tillsammans med två av upphovsmännen Ola Mårtensson och Håkan Jonsson. Ola och Håkan kommer ut till er förening och genomför en workshop med de tränare som jobbar med de yngsta barnen på röd, orange och grön nivå. Nyckeln i detta projekt är att vi jobbar praktiskt på banan och att vi faktiskt når de som träffar barnen på träningen. Information om hur man bokar Tennis för barn-workshop kommer på tennis.se samt i utskick till alla föreningar.

► Ansökan om IL-medel öppnas när de första besöken är inbokade


3. "Multi SkillZ" – ett träningskoncept för tenns, motorik och koordination

Under 2016-2017 har 10 klubbar medverkat i ett pilotprojekt baserat på träningskonceptet ”Multi SkillZ”, som går ut på att få in motorisk och koordinativ träning i tennisverksamheten på ett roligt och effektivt sätt. Projektet går ut på att utbilda klubbens tränare och verksamhetsansvariga både i hur man gör i praktiken på tränings­banan, och hur man gör i praktiken för att få in det i klubbens verksamhet på ett bra sätt. Nu utökar vi satsningen och gör plats för ytterligare 20 klubbar att utveckla den här delen av sin verksamhet för barn. Inbjudan till den nya ”Multi SkillZ”-omgången kommer separat på ­Tennis.se samt i utskick till alla föreningar.

► Ansökan om IL-medel öppnas när projektet drar igång (hösten 2017)


4. Anläggningsstöd – aktivitetsytor

Vi har en mindre pott IL-medel avsatt för att jobba med anläggningsfrågor. Vi kommer att samverka med ert distriktsidrottsförbund (DF) för att försöka hjälpa er som vill satsa på att utveckla er anläggning. Vi kommer att prioritera de klubbar som satsar på utökade aktivitetsytor för de yngre barnen – exempelvis banor för röd nivå eller linjer för spel på orange nivå. Beroende på allmänt söktryck kan det också vara möjligt att få stöd till projektering i denna kategori.

► Ansökan om IL-medel öppen 18 april–15 maj


5. Nordiskt tränarsymposium 14–16 juni i Köpenhamn

Det nordiska tränarsymposiet genomförs 2017 i Danmark 14-16 juni. Vi hoppas att många ­tränare kan kombinera detta med att klubbens ungdomar spelar i Båstadtennis eller i andra ­tävlingar i södra Sverige. Via Idrottslyftet sub­ventionerar vi deltagandet i symposiet med 2000 kr per deltagare. Först till kvarn efter att anmälan till symposiet har öppnat. Subvention till flera deltagare per klubb i mån av plats.

► Ansökan om IL-medel öppnas när anmälan till symposiet öppnar


Kontaktinformation

Allmänna frågor om ansökan: Lena Dahlkild Berggren, This is a mailto link, 010-444 04 12
Bättre start 7-12: Niklas Fjeldstad, This is a mailto link, tel 010-444 04 17
Anläggningsstöd: Michael Rudin, This is a mailto link, tel 010-444 04 11
Etableringsstöd: Mirza Beciragic, This is a mailto link, tel 073-525 56 76
Tennis för barn: Ola Mårtensson, This is a mailto link, tel 070-924 23 63
Multi SkillZ: Ola Mårtensson, This is a mailto link, tel 070-924 23 63
Tränarsymposium: Peter Rejmer, This is a mailto link, tel 076-390 11 86

Uppdaterad: 09 MAJ 2017 11:03
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4440410
E-post: This is a mailto link

Se all info


ANNONS


ANNONS