Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd 2018


Årets ansökan öppnar 23 april. I vår broschyr Idrottslyftet 2018 (pdf) samt i texten nedan finner ni en sammanställning över vilka projekt och satsningar föreningar kan söka för under perioden.

 

1. Bättre start 7–12

Huvudtema för Svensk Tennisförbundets arbete med Idrottslyftet 2017-2019 är målgruppen barn i åldrarna 7-12 år, som utgör en stor del av våra föreningars organiserade träningsverksamhet. Vi vill ge klubbarna chansen att utveckla sina verksamheter med målet att fler ska välja att stanna kvar inom tennisen längre upp i åldrarna, och inte minst att fler ska välja att tävlingsspela på olika nivåer.

Vi har genomfört reformer på tävlingssidan med poolspel, nivåindelade tävlingsklasser och höjd rankingålder – allt i syfte att fortsätta resan mot att göra tennis mer tillgängligt och attraktivt för fler.

Med Idrottslyftet vill vi nu att våra klubbar också fortsätter att ta nya steg i denna intressanta utvecklingsprocess. Hur kan vi skapa fler spännande tennisytor för barn i klubben? Ytor som sedan också skall generera träning på egen hand och även leda till utmanande organiserad klubbträning. Kort och gott: hur kan träningsverksamheten för barn förbättras än mer, så att fler blir riktigt ”bitna” av sporten? Vem vet, kanske till och med ett livslångt förhållande till tennisen!

I Riksidrottsförbundets riktlinjer för Idrottslyftet 2017-2019 är en viktig del att satsningar som görs med hjälp av Idrottslyftet ska leda till en utveckling av klubbens dagliga verksamhet. Långsiktig sådan! I utvärderingen av Handslaget och Idrottslyftet har man sett många i sig positiva projekt, men att de alltför sällan har lett till någon varaktig förändring i föreningarnas verksamhet. Därför är en nyhet fr.o.m. 2018 att SvTF mer noggrant kommer att följa upp projekten i ansöknings-, uppstart- och utvärderingsfasen med hjälp av vår förlängda arm, regionerna. Förhoppningsvis leder detta till att utformningen och pricksäkerheten kring olika projekt ökar ytterligare.

Utifrån den utvecklingsplan förbundet gjorde 2017 följer här några strategiska inriktningar som vi gärna ser att ni försöker skruva lite på i föreningen. Så ta nu chansen att vidareutveckla verksamheten med hjälp av årets Idrottslyftsmedel.

Träna och spela mer från första början!
Tennis är rent koordinationsmässigt en svår idrott, således är träning en gång i veckan för lite för att få en effekt på spelet och förmodligen blir barnen aldrig riktigt tennisbitna. Träna mer än en gång i veckan gör att inlärningskurvan förbättras avsevärt OM det finns utmanande och spänningsfulla incitament i träningen. Ur en friskvårdsaspekt skulle aktivitetsnivån behöva ligga på 4-5 pass i veckan! Hur löser då klubben en ökad ­träningsdos? Testa olika lösningar – alla seriösa projekt är välkomna. Ett tips är att mixa mellan större träningsgrupper med allsidiga och tennisliknande rörelsemönster och renodlad tennisträning, plus att det ingår någon frivillig helg­aktivitet också. Varför inte fråga till exempel Öviks TK om hur de har prövat sig fram på denna front. Kanske leder deras tips till betydligt fler träningstimmar i veckan för ”förstaårsspelare.” Sök i alla fall projektmedel och börja utveckla er modell.

Familjeaktiviteter skapar ett stort mervärde
Stillasittandet ökar i samhället, och gemensamma familjeaktiviteter tycks minska. Ändå flyger och far våra medlemmar som aldrig förr mellan olika hållplatserna i vardagen. Tänk om det fanns ett tillgängligt gemensamt tränings­tillfälle för hela familjen i tennisklubben. Något som säkert skapar bättre förutsättningarna för barnen ur en social aspekt. Kan din klubb erbjuda denna kombination så är det en ”win-win” situation för alla. För att inte tala om vilken resurs föräldrarna skulle kunna bli om de ”halkar in” i föreningen. En aktivare start för hela familjen har bland andra Strängnäs TK, Linköpings TK och Helsingborgs TK satsat på i sitt träningsutbud. Slå en signal eller mejla dem och fråga hur de har gjort. Återigen, släpp inte denna tanke utan sök projektmedel för att utveckla era familjeaktiviteter i klubbverksamheten.

Skulle ni mot all förmodan sakna idéer, så kan det vara lämpligt att först ansöka om en klubbplats på årets Multi SkillZ-utbildning. Där duggar tipsen tätt om hur klubben kan gå tillväga för att möjliggöra fler träningsaktiviteter för dels hela familjen och dels även specifikt för barnen.  
 
Klubben fortsätter utveckla tävlandet
Nu vill vi be ALLA föreningarna att göra slag i saken att ytterligare försöka putsa lite på sin tävlingsverksamhet. En fundamental idé med tennis är själva matchmomentet. För vissa blir detta ett alltför stort steg. Då gäller det att utveckla roliga och spänningsfulla instegsmodeller. Det finns lyckade exempel ute bland klubbarna där tävlings- och matchformatet har anpassats för såväl unga som gamla. Att få stöd av sin förening i tävlandet kan vara en nyckel till att fler fastnar för att tävla i tennis. Behoven är naturligtvis olika. Det kan handla om att utveckla nya typer av öppna tävlingsarrangemang eller att experimentera med ett mer informellt tävlingsspel på hemmaplan. Fokus på laganda och ett tidsbundet matchformat är ingredienser som ofta nämns. Ingen tävlingssport, så även tennisen, står stilla utan här finns ständigt utrymme för att utforska och utveckla tävlingsverksamheten.

Parallellt med detta utvecklingsarbete är det kanske dags att engagera föräldrarna på ett ­djupare plan. Varför inte erbjuda, under kommande höst, en ”rockigare” föräldrautbildning, som går hand i hand med barnets tävlande.

Innan ni gör ansökan – ha i åtanke att det verkligen är en förändring i er verksamhet och att det finns mycket hjärta i satsningen. Vi vill naturligtvis inte att ni går i fälla och utvecklar kostsamma administrativa satsningar som rätt fort mynnarut i ingenting. Nyckelord att ha med sig i praktiken men även i ansökan; kortare tävlingsformer, många matcher, tidsbundet matchformat, föräldraengagemang, lagsammanhållning, sociala aktiviteter, inkluderande och fair play.

Varje förening vet bäst vad som skulle kunna fungera i hemmiljön. Med inspiration av ovan­stående ser vi gärna att ni söker för aktiviteter som startar under sommaren eller under hösten 2018.

► Ansökan om IL-medel öppen 23 april–6 augusti


2. Tennis för barn – workshop on court

Svenska Tennisförbundet och SISU Idrottsböcker gav 2016 ut materialet ”Tennis för barn”. Det består av en bok som utgör en tanke om vad stommen i barnverksamhet handlar om. Nu erbjuds, för andra året i rad, 15 föreningar att göra en ”kompletterande djupdykning” i materialet tillsammans med två av upphovsmännen; Håkan Jonsson och Ola Mårtensson. Dessa två tennisentusiaster kommer ut till er förening och genomför en workshop med klubbens ansvariga tränare samt de tränare som jobbar med de yngre barnen på röd, orange och grön nivå.

OBS! För att besöket skall bli av krävs alltså att både klubbansvarig och resterande tränare i klubben är med på workshopen. ”En för alla, alla för en!” Mötet i detta uppsökande projekt är att hela workshopen genomförs på tennisbanan.

Boka workshopen ”Tennis för barn” genom att mejla SvTF:s barn- och ungdomsansvarig Ola Mårtensson; This is a mailto link. Först till kvarn gäller.

► Bokas via mejl (Ola Mårtensson) och bidrag beviljas efter ­genomförd aktivitet


3. "Multi SkillZ" – ett träningskoncept för tennis!

Under 2016-2017 medverkade tio klubbar i ett pilotprojekt baserat på träningskonceptet ”Multi SkillZ”. I början av 2018 certifierades ytterligare 34 Multi SkillZ Coacher – fördelade på 16 klubbar! Här skedde ett trendbrott då 33 procent av deltagarna var kvinnliga ledare. Nu siktar vi naturligtvis på en 50/50-fördelning och därför hoppas vi att föreningarna försöker locka med nya ledarämnen. Borde inte vara svårt då Multi SkillZ är oerhört fängslande från första stund. Konceptet bygger på att barnen tillsammans hjälper varandra att utveckla de motoriska och koordinativa förmågorna på ett lekfullt och utmanande sätt. Det finns ingen utvecklingsgräns – tillsammans triggar barnen varandra till att hela testa nya svårighetsnivåer. Utbildningen fick under vintern ett ovanligt fint epitet; en komprimerad gymnastiklärarutbildning om barn.

Det har utkristalliserat sig olika attraktiva koncept och här sätter bara fantasin gränserna. Renodlade eller kombinerade aktiviteter är helt beroende på vilken åldersgrupp föreningen vänder sig till. Ju äldre barnen är desto mer har Multi SkillZ fungerat som en återkommande vardagsaktivitet i den traditionella tennisträningen. För de yngre barnen har fem- till tioveckorsperioder med ”Family Multi SkillZ” fungerat väldigt bra innan de börjar med tennis.

Nu fortsätter vi satsningen och vi gör plats för ytterligare 15 klubbar under hösten. En klubbplats = föreningen skickar två ledare! Första ­träffen sker 30 november-1 december i Göteborg. Inbjudan och information kommer att publiceras på Tennis.se under fliken ”utbildning” i mitten av maj, men redan nu kan ni mejla er intresseanmälan till SvTF:s barn- och ungdomsansvarig Ola Mårtensson via mejladressen
This is a mailto link

► Ansökan via mejl (Ola Mårtensson) och sedan beviljas bidrag när medverkande föreningar har påbörjat första träffen


4. Anläggningsstöd – minitennisbanor och andra aktivitetsytor

Det finns en IL-pott som är inriktad på aktivitetsytor. Främst är det tänkt för rimliga uppgraderingar av träningsmiljön för just kategorin ”barn i åldern 7-12 år.” Detta kan innebära att föreningen till exempel målar permanenta ljusa tennis­linjer för röd eller orange nivå. Kanske är det även dags att passa på att utveckla en tennisbana som kommer bestå av olika fasta stationer,till exempel: teknikhörna med skärm, bollväggar/måltavlor, målade repstegar på sidorna, uppkaströr för serven osv. Innan ni söker, så planera väl för dessa nya ytor behöver både bli funktionella och se inbjudande ut. Tanken är att locka fram en höjd aktivitetsnivå. 

► Ansökan om IL-medel öppen 23 april–6 augusti


Kontaktinformation

Allmänna frågor om ansökan: Ola Mårtensson, This is a mailto link, tel 010-444 04 12

Uppdaterad: 19 APR 2018 09:49
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4440410
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONS

WLK