Hoppa till sidans innehåll

Tennis Europe Junior Tour


 

OBS! Förenklat: Se regeltexterna för detaljer.

OBS! Från 2018 spelas alla ITF Junior Circuit-tävlingar med 'NoLet', dvs spelet forsätter även om en serve rör nätkanten.

 

Information in English

 

Tourens uppbyggnad

Tennis Europe Junior Tour består av tävlingar i hela Europa. De är öppna från spelare från hela världen. Det finns tre åldersgrupper: 16&under, 14&under och 12&under. Tävlingarna indelas i i Category 1, 2 och 3 där Category 1 omfattar det största tävlingarna och individuella Junior-EM.

 

Tävlingarna

Varje tävling kan ha en eller flera åldersgrupper. Arrangörerna har flera lottningsstorlekar att välja mellan:

  • Catergory 1: 64 spelare i huvudlottningarna, och 48, 64 eller 96 spelare i kvalet för 8 platser i huvudtävlingen. Inomhus finns varianter med 32 eller 48 spelare i huvudtävlingen och mindre kvaltävlingar.
  • Catergory 2: 32, 48 eller 64 spelare i huvudlottningarna med olika kvalstorlekar.
  • Category 3: 16&under- och 14&under-klasserna kan ha samma lottningsstorlekar som Category 2, men där finns också mindre lottningar. • Category 3: 12&under-klasserna har 32, 48 eller 64 spelare, och ingen kvaltävling. 32-lottningarna kan spelas som poolspel med ett play-off, eller en utslagstävling med en ”tröstturnering”.
  • Dubbelklassen är alltid hälften så stor som singelns huvudtävling (t.ex. om singellottningen är 32 så är det 16 par i dubbel.

Tävlingskalender

Du hittar all information om tävlingarna på touren på Tennis Europes website (www.tenniseurope.org). Där kan du söka tävlingar per vecka och åldersgrupp.

 

Allt online

Alla tävlingskalendrar, Fact Sheets (informationsblad) och Acceptance Lists finns på Tennis Europes website.

 

IPIN krav för att spela

Du ha en IPIN (International Player Identification Number), som utges av ITF (via Tennis Europe) och ha betalt den årliga IPIN-avgiften, för att få anmäla dig till och spela på Tennis Europe Junior Tour. Det är viktigt att du registrerar dig för din IPIN  i god tid före anmälningstidens utgång så du säkert får ditt nummer i tid.

Om du inte redan har en IPIN så registrerar du dig för din IPIN via Tennis Europes website. Följ instruktionerna på siten. Du behöver uppge ditt namn, fördelsedatum, email-adress och några andra uppgifter, och sedan identifiera dig bland de namn som kommer upp på skärmen. När det är gjort får du ett email (till den adress du angett) och då ska du klicka på länken i mailet för att aktivera ditt IPIN-konto. Därefter väljer du ditt lösenord och hur de vill betala din IPIN-avgift: via internet med kreditkort, eller kontant till Refereen (tävlingsledaren) vid den första tävlingen du spelar. Du måste komma ihåg din IPIN och ditt lösenord (ett tips är att lägga in det i mobilen).

Om du redan har en IPIN, måste du logga in på ditt IPIN-konto hos ITF för att betala din årliga IPIN-avgift: via internet med kreditkort, eller kontant till Refereen vid den första tävlingen du spelar.

 

Tennis Europe-konto

Förutom din IPIN behöver du ha ett Tennis Europe-konto för att kunna anmäla dig och spela på Tennis Europe Junior Tour. Du skapar ditt Tennis Europe-konto på Tennis Europes website: www.tenniseurope.org. Följ instruktionerna på skärmen.

Du skapar ditt eget användarnamn och lösenord (det kan vara samma eller annorlunda från din IPIN). När allt är ifyllt klickar du ”Submit”.

Nu kan du anmäla dig till tävlingarna på Tennis Europe Junior Tour. För att anmäla dig beöver du komma ihåg både ditt IPIN-nummer och dess lösenord och ditt Tennis Europe-konto och dess lösenord.

 

Centraliserade anmälningar (Entries)

Du ska själv anmäla dig online (inte via Förbundet). Anmälningstiden går ut på tisdagen 27 dagar (ca fyra veckor) före tävlingsveckan.

Från kalendersidan på Tennis Europes website väljer du den tävling du vill anmäla dig till. När du väl är ”inne” på tävlingens sida måste du fylla i och verifiera dig med ditt IPIN och IPIN-lösenord (det tar några sekunder), följer sedan instruktionerna på skärmen och väljer slutligen vilken åldergrupp du vill spela i (om det finns flera som du kan välja mellan. Du kan bara anmäla dig till en åldergrupp i en tävling). När du gjort det klickar du ”Submit” och din anmälan är klar. Om du vill anmäla dig till ytterligare en tävling så ska du klicka på Tennis Europe Junior Tour-symbolen (eller ”Home”-knappen) uppe till vänster på skärmen, eller länken för fler anmälningar, och sedan välja den andra tävlingen.

Du kan anmäla dig till tre tävlingar per vecka från och med det år du fyller 13. Yngre spelare får bara anmäla sig till en tävling per vecka och spela högst 10 tävlingar per år. Om du är anmäld till mer än en tävling för en viss vecka måste du välja i vilken tävling du vill spela innan Withdrawal Deadline. Se nedan för mer detaljer.

Du kan se alla dina aktiva anmälningar från ditt konto. Om du av någon anledning inte kan anmäla dig online, så kan du faxa din anmälan till Tennis Europe (fax +41-61-3317253). Du måste använda den officiella anmälningsblanketten och fylla i både ditt IPIN och Tennis Europe-konto.

 

Hantering av anmälningar

När anmälningstiden gått ut sorteras alla anmälningar baserat på Tennis Europe Junior Rankingen.

De anmälda spelarna sorteras först efter Tennis Europe Junior Rankingen. Därefter kan Tennisförbunden (”National Window”) gå igenom anmälningarna, nominera officiella trupper och tränare och placera spelare utan internationell ranking i ordning.

Därefter har de lokala arrangörerna ett par dagar på sig (”Organiser Window”) att göra vissa val för huvudtävlingen bland de anmälda spelarna.

 

Acceptance lists

Från måndagen 3 veckor (21 dagar) före tävlingsveckan kan du se en Entry List i preliminär ordning för huvudtävling, kvaltävling och listan över reserver (Alternates). OBS! Listan kan justeras upp eller ner.

När Acceptance list är tillgänglig på www.tenniseurope.org kan du enkelt följa din position i de olika listorna. Om andra spelare drar sig ur, uppdateras listorna flera gånger varje dag, så att du kan se din nya position.

 

Avanmälningar (Withdrawals)

Om du måste dra dig ur från en tävling du anmält dig till så gör du enklast genom att logga in till ditt Tennis Europe-konto. Du kan dra dig ur online fram till Freeze Deadline, men om du gör det efter Withdrawal deadline och har blivet accepterad till antingen en huvud- eller kvaltävling, så kommer du att få en ”Late Withdrawal-penalty (straffpoäng) från fjärde gången det händer under ett kalenderår.

När du loggat in till ditt Tennis Europe-konto går du till fliken för anmälningar och letar reda på den tävling du vill dra dig ur från. Klicka Withdraw och bekräfta. Om du inte kan dra dig ur online, så kan du faxa till Tennis Europe (fax +41-61-3317253). Du måste använda en officiell Withdrawal form och fylla i båda din IPIN och ditt Tennis Europe-kontonamn.

 

Withdrawal deadline

Efter Withdrawal deadline, som är 14.00 GMT (15.00 svensk standard/vintertid; 16.00 svensk sommartid) på tisdagen 13 dagar (ca två veckor) före tävlingen så kan du bara stå kvar på en Acceptance List om du anmält dig till flera tävlingar.

Fram till Withdrawal deadline kan du själv bestämma vilken tävling du vill spela och dra dig ur utan att riskera att få straffpoäng. Det är viktigt att du gör det valet: Om inte, så kommer du automatiskt att tas bort från tävlingar så att du bara är kvar på en lista, och därefter har du inte själv något inflytande över var du ska spela.

 

Du måste spela

Om du står på en huvudtävlings- eller kvaltävlingslista efter Withdrawal deadline, så måste du spela den tävlingen. Annars får du straffpoäng.

 

Flytta upp från Alternate list

Så länge som du står på en Alternate-lista kan du dra dig ur en tävling utan att få straffpoäng. Så fort som du flyttas upp till en kvallista så måste du spela.

 

Freeze Deadline

Klockan 14 GMT på torsdagen före tävlingsveckan fryses alla Acceptance Lists. Det betyder att – även om någon drar sig ur tävlingen – ingen spelare därefter flyttas från kval- till huvudtävlingslistan, eller från Alternates till kvallistan.

Om du fortfarande står på Alternate list efter Freeze Deadling, så behåller du din turordning om du bestämmer dig för att signa-in, men du har inga skyldigheter att signa-in eller spela. Om det finns luckor i huvud- eller kvaltävlingslistorna så fylls dessa av spelare som signat-in för kvalet.

Om du måste dra dig ur efter Freeze Deadline så gör du det bäst online, annars måste du faxa, dels till Refereen på tävlingsplatsen (numret finns i tävlingens fact sheet) och till Tennis Europe (fax +41-61-3317253). Du måste använda en officiell Withdrawal form och fylla i både din IPIN och ditt Tennis Europe-kontonummer.

 

Sign-in till kvalet

Om du står på Acceptance List för kvalet måste du personligen signa-in på tävlingsplatsen senast kl 18.00 (lokal tid) dagen före första dagen i kvaltävlingen.

Står du på Alternate list, eller inte är anmäld, kan du också signa-in om du vill. Anmälda spelare som står på Alternate list som väljer att signa-in kommer att fylla eventuella tomma platser i kvalet efter ordningsföljden på Alternate list.

Spelare som inte anmält sig (On-site Alternates) kan också ta chansen att signa-in och kommer (efter lottning) in i kvalet om det finns ytterligare platser att fylla, när alla anmälda spelare som signat-in har tillgodosetts.

Du måste signa-in personligen på tävlingsplatsen hos Refereen. Du kan inte signa-in per telefon eller med hjälp av din coach. Det finns bara ett par undantag från detta:

  • Om du spelat en annan ITF Junior eller Tennis Europe-tävling dagen före eller samma dag som kvalsign-in: Då kan du be Refereen på den tidigare tävlingen att signa-in dig för nästa tävling om du är anmäld.
  • Om det finns tomma platser i huvudlottningslistan (t.ex. efter det att andra spelare dragit sig ur efter Freeze Deadline): Då kan du ringa till Refereen för att ”Preserve eligibility” (bevara din status) för huvudtävlingen. Om du därefter flyttas in till huvudtävlingen behöver du bara komma i tid till Main Draw sign-in. Om du inte flyttar in får du inte spela i kvalet eftersom du inte signat-in på plats och du kommer att få straffpoäng.
  • Om du står på kvallistan men samtidigt spelar i en annan Tennis Europe-tävling i samma eller högre kategori, eller i en ITF Junior Circuit-tävling i Europa, är kvar i den tävlingen och ska spela ”nästa dag” (dvs. första kvaldagen i den nya tävlingen) kan du ansöka om ett s.k. Special Exempt (SE). För detta måste du kontakta Refereen i den tävling du redan spelar, som informerar Refereen i nästa tävling. Det finns bara ett fåtal SE-platser att tilldela (normalt 1-2) och de går först till spelare som är kvar i singel, därefter i dubbel. Finns det för många ansökningar om SE så fördelas platserna i huvudlottningen efter den senaste rankinglistan. Om det inte finns plats för alla SE-ansökningar i huvudtävlingen så kan dessa inte spela i kvalet, men får heller inte några straffpoäng.

 

IPIN-krav för sign-in

För att få signa-in måste du ha en giltig IPIN och antingen ha betalt den årliga IPIN-avgiften online i förväg, eller betala till tävlingens Referee på plats innan du får signa-in. Spelare som inte har någon IPIN eller som inte har betalt avgiften får inte signa-in.

Wild Cards (som inte behöver signa-in) måste ha betalt den årliga IPIN-avgiftern före spel. On-site Alternates och Wild Cards som skaffar sin IPIN mycket sent (t.ex. efter torsdag eftermiddag) måste ta med en utskrift på IPIN-dokumentationen och kvittot så att Refereen kan kontrollera uppgifterna.

 

Alternates sign-in

Om du signat-in för kvalet utan att komma med i lottningen finns det fortfarande möjligheter att komma med som Alternate.

Ordningsföljden för spelare som signat in men inte kom med i kvalet (Alternates) fastställs efter sign-in för kvalet. Om en lucka uppstår i kvallottningen så tillfaller den platsen en Alternate som signat-in på Alternate list för dagen. Alternate sign-in stänger 30 minuter före spelstart den aktuella dagen. Det finns en Alternate-lista varje dag tills alla spelat sin första match i kvalet.

 

Main Draw Sign-in

Om du är accepterad till huvudtävlingen så måste du personligen signa in på spelplatsen senast kl 18.00 lokal tid dagen innan huvudtävlingen (Main Draw) startar.

Alla spelare på Main Draw Acceptance List måste signa-in för huvudtävlingen personligen på plats hos Refereen*. Du kan inte signa-in per telefon eller via din coach eller förbundet. Enda undantaget från detta är:

  • Om du spelat en annan Tennis Europe eller ITF Junior-tävling samma dag, eller dagen före Main Draw sign-in så kan du be Refereen i den tävlingen att signa-in dig för din nästa tävling.

* För Categori 1-tävlingar finns inget krav på sign-in för Main Draw i singel.

 

Lucky Losers

Om du spelat och förlorat i kvaltävlingen finns fortfarande möjligheten att flytta in i huvudtävlingen som Lucky Loser.

När kvaltävlingen är slut bestäms ordningsföljden för Lucky Losers först genom en lottning mellan de rankade spelare som förlorat i kvalfinalerna, därefter bland de orankade spelarna som förlorat i kvalfinalerna. Därefter följer spelare som förlorat i den föregående kvalomgången, osv.

Om det finns ett återbud att fylla i huvudtävlingslistan när det är dags att lotta klassen (eller när huvudlottningen ska kompletteras när kvalet är färdigt) så flyttas en eller flera Lucky Losers direkt in i huvudlottningen. Detta är en automatisk process och det finns inget krav på sign-in för detta.

Blir en plats i huvudtävlingen ledig senare, så tar en Lucky Loser den platsen förutsatt att spelaren har signat Lucky Loser-listan för den dagen. Lucky Loser sign-in stänger 30 minuter före spelstart i den aktuella klassen och använder samma ordningsföljd som fastställdes efter kvalets slut. Det finns en Lucky Loser-lista varje dag tills alla spelat sin första match i huvudtävlingen.

 

Sign-in för dubbel

Om du vill spela dubbel måste både du och din partner signa-in. Dubbel Sign-in stänger kl 12.00 (lokal tid) första dagen för singelklassens huvudlottning.

Ett dubbelpar som består av två huvudtävlingsspelare i singel (förutom Wild Cards) har första prioritet att komma med i dubbel, och inom den gruppen kommer lag med två rankade spelare först, därefter lag med en rankad spelare, och därefter lagen utan rankade spelare. Därefter följer par med en huvudtävlingsspelare i singel och sist par där ingen av spelarna är i singelklassens huvudlotting. Arrangören har några få Wild Card-platser att fördela.

OBS 1: Dubblar får läggas till på spellistan samma dag som sign-in görs. Kolla alltid extra noga så att du inte missar en dubbel på eftermiddagen.

OBS 2: Om du signat-in till och är med i dubbel måste du fullfölja spelet i den klassen även om du är utslagen i singel. Att lämna tävlingen i förtid innebär straffpoäng och att alla rankingpoing från hela tävlingen blir ogiltiga. 

 

Trösttävlingar

I en del tävlingar genomförs tröstturneringar (Consolation events) som du kan spela om du vill om du har förlorat din första match i huvudtävlingen. Om du har förlorat och vill vara med i tröstturneringen ska du signa-in hos Refereens vid en tid som annonseras ut på tävlingsplatsen.

Normalt stänger sign-in för tröstturneringen 30 minuter efter den sista match där den som förlorar kan bli aktuell för spel i tröstturneringen.

OBS: Om du signat-in till och är med i en tröstklass måste du fullfölja spelet i den klassen även om du är utslagen i singel ut de andra klasserna. Att lämna tävlingen i förtid innebär straffpoäng och att alla rankingpoing från hela tävlingen blir ogiltiga.

 

Spelformer

Kval- och huvudtävlingarna i singel spelas som tre tiebreakset.

Dubblar spelas som två tiebreakset med NoAd och avgörs vid behov med ett 10-poängs matchtiebreak.

Dessa spelformat gäller för alla singlar i kval- och huvudlottningen, och för alla dubblar (om det inte är stora problem på grund av vädret).

Tröstturneringarna kan spelas med andra matchformat.

Om du spelar matcher utan huvuddomare måste du själv komma ihåg resultatet (glöm inte resultatet i trebreakgamen) och ge det till Refereen eller matchövervakaren efter matchen. En match kan t.ex. sluta 6-4 5-7 7-6(3) där (3) visar att tiebreaket slutade 7-3. En dubbel med matchtiebreak kan t.ex. sluta: 4-6 7-6(4) [10-8] där [10-8] är resultat i matchtiebreaket.

 

Spel utan domare

Många matcher spelas utan huvuddomare. I dessa fall finns en matchövervakare för att informera spelarna, följa matcherna och spelarnas uppträdande, och se till att ingen coachning äger rum. Det är mycket viktigt att matcherna spelas i god anda mellan spelarna och utan inblandning från coacher, föräldrar och kompisar.

Du dömer linjerna på din sida efter bästa förmåga och utropen ska vara så tydliga att motståndaren kan höra dem. Servaren måste ropa ut poängställningen i gamet före varje boll. Gameställningen ska visas på siffertavla eller med hjälp av kulorna på domarstolen.

Det finns särskilda instruktioner för matcher utan domare som handlar om linjedömning eller om spelarna är oense om ställningen i matchen. Uppstår problem så kalla på matchövervakaren som kan hjälpa till.

 

Tennis Europe Junior Ranking

Det finnes en tablell med baspoäng. 14&Under-resultat ger 100% av baspoängen; 16&Under ger 200% av baspoängen. De bästa sex singelresulaten räknas (för spelare i åldrarna 13 och 14 år får högst två 16&Under-tävlingar räknas) samt de två bästa dubbelresultaten. Till detta läggs en del av eventuella ITF Junior Ranking-poäng och en del av eventuella ATP- och WTA Tour-rankingpoäng.

Rankingen omfattar spelare som under tävlingsåret fyller 13-16 år och ges ut både som en 16&Under och 14&Under Ranking.

Spelare som fyller 12 år under tävlingsåret får vissa startpoäng som omvandlas till ranking när spelaren går in i 13-årsgruppen. Det finns ingen 12&Under ranking.

Uppdaterad: 01 JAN 2018 12:58

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4440410
E-post: This is a mailto link

Se all info

ANNONS

WLK