SPELARUTVECKLING

SPELARUTVECKLING

TEAM STOCKHOLM

Tennis Stockholm har sedan många år en ungdomssatsning som heter Team Stockholm. Målet är att hjälpa och stötta klubbar i Stockholm att utveckla sina spelare på bästa sätt. Detta gör vi genom att erbjuda uttagna spelare utbildningsträffar, utbildningsläger och tävlingsresor. Våra nyckelord för satsningen är Glädje, Teamwork, Utbildning och Utveckling.

 • Team Stockholm 12 år
 • Team Stockholm ”On Tour”13–14 år
 • Team Stockholm ITF 15–18 år
 • Team Stockholm Elit ATP/WTA     Nedan presenteras de olika nivåerna närmare samt hur uttagningarna görs.

Ansvarig för ungdomssatsningen är regionstränare Per Henricsson.

Team Stockholm Next Generation 12 år
 • Fyra utbildningsläger/träffar under året samt resa för regionskvalificerade spelare till Next Generation Cup i Båstad. Screening av teknik och fys.
 • Mål: Att medverka till att sätta grunderna i det tekniska spelet, fys samt rutiner innan/under/efter, träning och match.
 • Krav:Ambitiös spelare med bra inställning som tränar flitigt och tävlar regelbundet. Bra uppförande och god samarbetsförmåga. Spelaren ska deltaga på de fyra läger/träffar som anordnas under året. En enkel träning/tävlingsplanering ska finnas för spelaren. Bära Team Stockholm tröja på träffar och resor med Tennis Stockholm
Team Stockholm Next Generation ”On Tour”, 13 – 14 år
 • Här fortsätter vi att genomföra fyra utbildningsläger/träffar per årskull samt resa för regionskvalificerade spelare till Next Generation Cup i Båstad. Utöver detta erbjuds gemensamma resor till internationella TE-tävlingar i Sverige.
 • Mål: Att medverka till ökade kunskaper i det taktiska spelet, fys samt dubbelutbildning. Introducera och etablera internationellt tävlande på hemmaplan
 • Krav spelare: Tekniska och fysiska färdigheter. Tydliga rutiner innan/under/efter träning och match. Bra uppförande och god samarbetsförmåga. Konkurrenskraftig i de stora nationella tävlingarna. Deltagande på de fyra läger som anordnas under året. En utförlig träning och tävlingsplanering ska finnas för spelaren.Bära Team Stockholm tröja på träffar och resor med Tennis Stockholm.
Team Stockholm ITF, 15 – 18 år
 • I denna ålder erbjuds två 4-dagarsutbildningsläger under sportlov/höstlov. Regions träning på onsdagar i Tumba.  Utöver detta erbjuds gemensamma resor till internationella ITF tävlingar i Sverige och resa för regionskvalificerade till Next Generation Cup i Båstad (15 år). Gemensam träning för NIU-elever på Stockholms Idrottsgymnasium.
 • Mål:Att medverka till ökade kunskaper i det offensiva spelet. Introducera och etablera sig på ITF nivå.
 • Krav spelare: Tekniska och taktiska färdigheter. God fysisk status med vilja att utveckla och förbättra. Bra uppförande och god samarbetsförmåga. Konkurrenskraftig i dem stora nationella tävlingarna. En utförlig träning och tävlingsplanering ska finnas för spelaren. Bära Team Stockholm tröja på träffar och resor med Tennis Stockholm.
Team Stockholm ITF ”Front Team”, 15-18 år
 • Utvalda spelare som även ingår i ovanstående Team Stockholm ITF, 15-18 år. Dessa spelare är utvalda på hög spelnivå, ranking, inställning och medvetenhet. Spelare har förutom vad som erbjuds i ovan team, erbjuds att delta på Team Stockholms elitträningar med våra absolut bästa spelare i Stockholm. Vid möjlighet kan även ITF tävlingar (förutom de utvalda bastävlingarna) erbjudas.
Team Stockholm Elit ATP/WTA
 • För dem som spelar på heltid och satsar helhjärtat på att livnära sig på sin tennis erbjuds gemensam elitträning, tisdagar och torsdagar på SALK. Utöver den kontinuerliga elitträningen erbjuds längre träningsträffar/läger. Vid möjlighet kan också tävlingsresor erbjudas.
 • Mål:Stötta regionens främsta spelare till fortsatt utveckling samt att skaffa sig ATP- och WTA-ranking.
 • Snittåldern för de högst rankade proffsen blir allt högre och det är viktigt att våra elitspelare efter 18 års ålder, har någon att vända sig till då klubbarnas tid och resurser inte alltid räcker till. Regionstränaren är bollplank och rådgivare (eftersom vi inte har höga ekonomiska resurser till de här spelarna). Däremot är Tennis Stockholm delägare i Stockholm Open och medarrangör av tävlingen tillsammans med SALK och KLTK.
 • Krav spelare:Hög spelnivå, tillhörande toppen i Sverige. Proffsig inställning och ett inre driv. Kunna presentera mål & plan, antingen själv eller via ansvarig tränare.
Hur blir man uttagen?

Precis som i en klubb jobbar vi efter en pyramidform där vi är bredare i basen, för att allt eftersom smalna av. Det är aldrig lätt att dra gränser men vi har gjort ett gediget arbete och tror att en spetsning av Team Stockholm i de äldre åldrarna gör det hela mer attraktivt och spännande.

Regionstränaren har en nyckelroll i utvecklandet av Tennis Stockholms utbud och aktiviteter för våra främsta tävlingsspelare, vilket går hand i hand med SvTF:s inriktning. Till en början har vi valt en väldigt snäv uttagning för att säkerställa kvalité och göra det utmanande. Ambitionen måste vara att man känner att ”man kan spela sig in i teamet”.

För Team Stockholm, 12–18 år samt Elit ATP/WTA väljs spelare ut av Tränarrådet, sammansatt av ett antal kunniga tränare, som gör en bedömning av vilka som kommer med i Team Stockholm från start.

Om man inte är uttagen men anser att man har starka resultat, kontaktar man sin klubbtränare som sedan skickar in en förfrågan till per@tennisstockholm.se. Regionstränaren gör i samråd med Tränarrådet en bedömning och besvarar klubbens tränare så fort som möjligt.

De spelare som är uttagna i Team Stockholm, är uttagna för hela året, såvida spelaren inte missköter sig grovt eller om tränaren/spelaren själv ber om utträde. Inför varje nytt år sker en ny uttagning av totala Team Stockholm.

COLLEGETENNIS

Några av våra stockholmsspelare har valt att satsa på sin tennis i kombination med sina studier.

För ett flertal av våra spelare har detta varit ett mycket lyckat val. Man byter miljö med sin tennis men har klubben kvar hemma i Sverige. Samtidigt får du en gedigen utbildning och en satsning på tennis.

För dig som efter färdig gymnasial utbildning i Sverige vill vidare till college i USA. Tennis Stockholm kan rekommendera nedanstående alternativ för att du ska finna den enkla och rätta vägen till din fortsatta satsning med kombination tennis/skola