MULTI SKILLZ

Multi SkillZ är en utbildning i allsidig rörlighet och koordinationsträning för barn. Första Multi SkillZ-utbildningen för våra svenska tränare arrangerades 2016-2017, och det har sedan dess varit en viktig pusselbit i utbildningen av våra ledare.

VARFÖR MULTI SKILLZ?

En stillasittande livsstil sprider sig i en oroväckande takt allt längre ner i åldrarna. Vi ser därför ett växande behov av att inom ramarna för tennisverksamhet också bedriva allmän motorikträning för barn.

Träningskonceptet Multi SkillZ bygger på att frångå den tidiga idrottsspecialiseringen – det vill säga undvika renodlade tennisgenvägar som relativt fort leder till en ensidig spelförmåga och alltför tidiga avhopp från sporten. Multi SkillZ fokuserar istället på allsidig och koordinativ träning, som dock genomförs med så starka kopplingar till tennisspelet som möjligt. Konceptet innehåller också mycket samarbetsövningar vilket bidrar till glädje och gemenskap. Idén är att utövarna i tidiga år får ett större inslag av ”skillsträning” och sedan gradvis ökar tennisdosen med tilltagande ålder.

Utvecklar färdigheter för tennisen – och andra idrotter – genom unika och roliga övningar

Ett ovärderligt rörelsemotoriskt tillägg till den sportspecifika träningen

Skapar en lekfull och energifull miljö som barn älskar!

Utmanar alla nivåer samtidigt som allt sker i en stimulerande laganda

Ett bra sätt för hela familjen att träna tillsammans

UTBILDNING

Vårt Multi SkillZ-utbildningsprogram är nu inne på sitt tredje år och sammanlagt har 83 ledare från 45 klubbar genomgått certifieringen. I flera av dessa miljöer erbjuds Multi SkillZ som ett uppskattat komplement till tennisträningen. Ytterligare 36 ledare från 17 klubbar påbörjade utbildningen under hösten 2018. Ett positivt inslag är att utbildningen lockar fler kvinnliga ledare till tennisen. 2018 var andelen kvinnliga deltagare 35 procent.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta Ola Mårtensson, Svenska Tennisförbundet.

45

KLUBBAR HAR CERTIFIERADE MULTI SKILLZ-LEDARE