40 LIKA

Välkomna ombord på vår resa mot ännu bättre tennis! 40 lika tar upp bollen för en positiv förändring och bättre tennis för alla, både på och utanför banan.
Hur lyckas vi?

För att lyckas med vårt arbete behöver jämställdheten finnas med som en naturlig del i hela vår verksamhet.

Jämställdhet kan skapas varje dag!

Jämställdhet kan skapas där du tar beslut och agerar, varje dag.

Börja nu!

Det är små förändringar som över tid gör den stora skillnaden. Så gör en liten förändring, redan i dag.

40 LIKA KLUBBUTBILDNING

Vill du och din klubb bidra till bättre tennis? Då har ni hittat rätt!
För att anmäla er till den digitala klubbutbildningen, klicka på knappen nedan.

40 LIKA NÄTVERK

Under 2023 startades 40 lika Nätverk – en mötesplats för kvinnliga tränare inom svensk tennis. 40 lika Nätverk ska vara en hållbar och långsiktig mötesplats som erbjuder en trygg, rolig och givande gemenskap för alla kvinnliga tränare. Vill du vara med i nätverket? Skicka ett mail till Mikaela Lecomte Seger eller anmäl dig till någon av träffarna nedan så är du automatiskt med.
Välkommen in i gemenskapen!

NÄTVERKSTRÄFFAR 2024

BEGREPP

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet är när kvinnor och män har samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället. För att kvinnor och män ska ha samma makt så måste de ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

JÄMLIKHET

Jämlikhet handlar om att alla ska ha samma rättigheter oavsett, kön, ålder, etnicitet, ekonomi etc. Jämställdhet är en av alla delar som ingår i begreppet jämlikhet.

GENUS

Genus är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns sociala beteende. Genus är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt.

FEMINISM

Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män och där feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.

NORMER

Normer är oskrivna regler som de flesta förhåller sig till och som fördelar makt mellan människor. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar och begränsar möjligheterna för andra. Normer finns inte av sig själva, det är vi som bär upp och förhåller oss till dem. Därför kan vi också utmana och förändra dem.

KÖN

Kön i dagligt tal är framförallt ett sätt att kategorisera människor. Kön delar ofta in människor i grupperna ”män” och ”kvinnor”. Men det finns också människor som varken definierar sig som man eller som kvinna.

JURIDISKT KÖN

Juridiskt kön är det kön som står registrerat i folkbokföringen. Det står i passet och ibland på ens legitimation. I Sverige finns det två juridiska kön: kvinna och man. Juridiskt kön tilldelas vid födseln.

KÖNSIDENTITET

Könsidentitet är det kön man känner sig som. Det behöver inte överensstämma med hur ens kropp ser ut. Man kan identifiera sig med ett kön eller med flera. Könsidentiteten måste inte stämma överens med det juridiska könet.

MÅNGFALD

Det handlar om att skapa föreningar och verksamheter med öppenhet och ett tillåtande klimat. Varje persons individuella förutsättningar och kompetens tas tillvara – det är bra att vi är olika.