TRYGG TENNIS

Här har vi som förbund på ett övergripande sätt sammanställt vad som gäller för en trygg idrott inom tennisen. Av naturliga skäl har vi valt att benämna det Trygg Tennis.

TRYGG TENNIS KVALITETSMÄRKNING

I enlighet med Svensk Tennis värdegrund och vision vill vi att tennisen ska vara en idrott för alla, hela livet. Tennisens utövare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet. Verksamheterna ska vara inkluderande och anpassade efter tennisutövaren – oavsett förutsättningar och bakgrund där alla ges möjlighet till utveckling.

Vi vill hjälpa tennisklubbarna med verktyg för att kunna skapa utvecklande och trygga tennismiljöer med fokus på det förebyggande arbetet. Vi har inom ramen för det förebyggande arbetet tagit fram Trygg Tennis kvalitetsmärkning som omfattas av en checklista med tolv punkter som klubben ska genomföra för att bli godkänd. När alla steg i processen har genomförts får klubben en digital och fysisk dekal att publicera på sin hemsida och placera vid sin entré.

Syftet med kvalitetsmärkningen är:

  • att främja trygga och utvecklande tennismiljöer
  • att stötta klubbarna i att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer
  • att både internt och externt visa att man arbetar med trygg tennis

Det förebyggande arbetet i klubben är avgörande för att barn, unga och vuxna ska trivas och det är klubbens ansvar att skapa och bibehålla trygga och utvecklande miljöer. Med rätt form av uppmuntran och tillgång till en trygg tennismiljö har alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och målsättningar.

Vill ni vara med?

Ni kommer därefter bli kontaktade av Mikaela Lecomte Seger som hjälper er vidare i processen.

Mer om Trygg Tennis

Ordlistan som tagits fram av Riksidrottsförbundet är en hjälp i att förstå ord och begrepp inom området trygg och inkluderande idrott.

Ta del av ordlistan här

Idrotten vill som är idrottsrörelsens idéprogram finns till för att levandegöra och fördjupa det som är fastslaget i första kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar.

Idrotten Vill – Idrottsrörelsens idéprogram.pdf (rf.se)

RF och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Ta del av Barnens spelregler här

För att öka kunskapen och efterlevnaden av barnkonventionen inom svensk föreningsidrott har UNICEF Sverige tagit fram boken ”Barnkonventionen och föreningsidrotten – en handbok för idrottsledare”.

Barnkonventionen – en viktig grund i svensk föreningsi | unicef.se

RF:s webbplats om trygga och inkluderande idrottsmiljöer.

Skapa trygga och inkluderande miljöer (sisuforlag.se)

RF:s policy mot sexuella övergrepp syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom idrotten. Den utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.

Ta del av RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten med vägledning

Ett samlat dokument med tips samt relevant forskning som kan vara bra att känna till.

Ta del av tips och råd för ledare och vuxna här

ORO OCH ANMÄLAN

Är du orolig över något i din klubb? Har du upplevt eller sett något du inte känner gått rätt till? Är du eller någon du känner till utsatt för kränkning eller övergrepp?

Oavsett vilken situation som gjort att du tycker att det inte är tryggt inom klubbmiljön eller tennisverksamheten så finns det flera vägar för dig att få stöd.

Nedan finns information om olika vägval beroende på situation.

  1. Om du är orolig för någonting i din klubb ska du i första hand vända dig till klubbens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  2. Om det finns hinder att vända sig till klubbens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Tennisförbundets stödgrupp för trygg tennis Trygg@tennis.se. Det går även att ta kontakt med något av RF-SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med klubben eller guida rätt.
  3. Om ett ärende inte kan hanteras av varken klubb, SF eller RF-SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 (öppet tisdagar och torsdagar 9-12) eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  4. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden. WhistleB, Whistleblowing Centre
  5. Ärenden som rör 14 kap. RF:s stadgar ska anmälas till förbundets juridiska nämnd. Juridiska nämnden beslutar i idrottens bestraffningsärenden exempelvis allvarlig kränkning. (kap 14 RF:s stadgar) För att göra en anmälan behöver du fylla i blanketten nedan som sedan skickas till info@tennis.se.

Anmälan till Svenska Tennisförbundets Juridiska Nämnd

I denna lathund kan du läsa mer om vem som kan anmäla, vad som kan anmälas samt om vilka preskriptionstider som finns.

Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper stödgruppen för Trygg Tennis eller idrottsombudsmannen dig med råd.

Det är viktigt att brott som anmäls till polis även anmäls till juridiska nämnden. Detta eftersom juridiska nämnden kan döma en person till avstängning från idrotten, vilket polisen inte kan göra. En person kan alltså dömas av polis men fortfarande verka inom idrotten, om personen inte döms inom idrottens bestraffningsorgan också.

Vi kan stötta dig i anmälan till såväl polis som juridisk nämnd.

Vill vi tydliggöra att vår roll och mandat som tjänstepersonsorganisation, inte är att utreda och döma, utan att stötta den som har behov av det vid eventuella ärenden. Mandat att utreda och döma, har endast idrottens bestraffningsorgan, vilket innebär den juridiska nämnden inom vår idrott.

KVALITETSMÄRKTA TENNISKLUBBAR PER REGION

Danderyds TK

Farsta TK

Järfälla TS

Lidingö TK

Tullinge TK

Skultorps TK

Sundsvalls TK

Eslövs TK

Slöinge TK

Söndrums TK

Påvelunds TBK