TENNISGYMNASIUM

Går du ut högstadiet och funderar på hur din fortsatta tennissatsning ska se ut? Det finns i dag elva olika gymnasiealternativ för dig.

På utvalda ställen i landet erbjuds ett vässat program för dig som har ambitionen att satsa mot en elitkarriär som seniorspelare och vill kombinera tennis med studier på gymnasienivå. Gymnasieverksamhet bedrivs på två nivåer:

Riksidrottsgymnasium (RIG)

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

RIKSIDROTTSGYMNASIUM

På ett riksidrottsgymnasium kan du läsa upp till 700 poäng specialidrott, även om det är vanligt att elever också väljer att läsa 500 eller 600 po­äng. Här tränar du både på skoltid och i anslut­ning till skoldagen. Vår RIG-verksamhet på Akademi Båstad gymnasium, som du kan läsa mer om nedan, har också ett omfattande tävlingsprogram med såväl nationella som internationella tävlingsresor.

Du som söker till RIG bör tillhöra de bästa i landet i din årgång och ha siktet inställt på att nå den allra högsta nivån i din sport. RIG Båstad är vårt ”flaggskepp” i gymnasiesystemet och Svenska Tennisförbundet är med och styr RIG­-verksamheten tillsammans med rektor och ansvariga tränare. Målet med vårt RIG är att erbjuda en komplett utvecklingsmiljö, med bra tennisträning, bra fysträning samt erforderliga stödfunktioner i form av exempelvis medicinskt stöd, idrottspsykologi och kostrådgivning. Utöver det erbjuds ett omfattande stöd i samband med tävlingar nationellt och internationellt.

För den som vill kombinera elitsatsning och studier finns allt man behöver samlat i Båstad: traditioner och tennisatmosfär, korta avstånd till allt, en gymnasieskola som är van vid att ta hänsyn till elitsatsande ungdomar, duktiga tränare och goda träningsmöjligheter. Träningen bedrivs på Båstad Sportcenter (Drivan).

För mer information besök skolans webbplats och Instagram.

Kontaktpersoner

Ansvarig tränare: Mattias Arvidsson, 070 946 41 50
Studie- och yrkesvägledare: Christel Hansson, 0431 772 08
Rektor: Ulrika Krämer 0431-774 72

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING

På en nationellt godkänd idrottsutbildning läser man normalt 400 poäng specialidrott. Minst tre träningspass i veckan ligger på skoltid. Alla våra NIU-­verksamheter samverkar med en eller flera klubbar för att sammantaget kunna erbjuda en bra helhetslösning för din tennissatsning. Du som blir antagen till en NIU-­verksamhet har rätt att träna i klubben på orten utan krav på klubbyte.

På flertalet av våra NIU­-skolor finns flera NIU-­idrotter, vilket innebär att du kommer att vara en del av en större grupp av idrottselever på ditt gymnasium. Delar av ämnet specialidrott läser man tillsam­mans med elever från andra idrotter. Nationellt godkänd idrottsutbildning för tennis finns från norr till söder, på följande orter: Umeå, Uppsala, Täby, Stockholm, Lidköping, Göteborg, Växjö, Helsingborg och Malmö.

Aspero Idrottsgymnasium är med start läsåret 2021-2022 en NIU-skola för tennis. Välkommen till skolan där alla elever är idrottare. Under dina tre år på Aspero får du både praktiska och teoretiska kunskaper inom tennisens teknik, taktik, fysik och idrottspsykologi. I utbildningen får du även grundliga och fördjupade kunskaper inom näringslära, anatomi, träningslära, ledarskap, skador och rehabilitering. Som elev erbjuds du, med hög grad av individualisering, ett specialutformat skolschema som skapar goda möjligheter för träning och tävlingsresor. Tennisträningen sker i samverkan med Ullevi TK där den specifika tennisträningen bedrivs. Anläggningen som är belägen i centrala Göteborg, har sju inomhusbanor med underlaget hardcourt samt två grusbanor i anslutning till tennishallen.

För mer information besök skolans webbplats och se skolans informationsfilm på Youtube.

Kontaktpersoner

Huvudansvarig tennistränare: Lars Jönsson
Idrottskoordinator Aspero: Johanna Sundell

Sedan år 2000 har Göteborgsregionens främsta spelare samlats på Katrinelunds Elitidrottsgymnasium. Tennisverksamheten är förlagd till GLTK där träning bedrivs tre morgnar i veckan. Spelarna erbjuds ett upplägg där träning, tävling och studier är anpassade för elitidrottare. Till tenniselevernas förfogande finns även sjukgymnaster, gym- och rehabsalar samt idrottssupport med extra lärare att ta hjälp av när t.ex. tävlandet är intensivt.

För mer information besök skolans webbplats och SvTF Göteborgs hemsida.

Kontaktpersoner

Ansvariga tränare: Erika Ohlsson, 070-537 74 15
Blago Talevski 072-279 82 10
Rektor, elitidrott: Mats Winqvist, 031-367 05 15

Helsingborgs TK har tillsammans med Filbornagymnasiet återupptagit ett tidigare samarbete. Tillsammans erbjuder de en bra gymnasieutbildning och möjligheten för spelare att utvecklas till elitspelare. Anläggningar är Olympiahallen med 7 st tennisbanor, gym, sjukgymnaster, personliga tränare, kafeteria m m. Under utomhussäsongen vistas man på en av Sveriges modernaste utomhusanläggningar, Pålsjö Tennis.

För mer information besök skolans webbplats och Helsingborgs TK:s hemsida.

Kontaktpersoner

Ansvarig tränare:  Samuel Ekberg, 073-421 72 24
Rektor: Anders Nilsson, 042-102401

På tennisgymnasiet i Lidköping finns stolta traditioner av att utveckla elitspelare och flera spelare har haft Lidköping som bas i början av sina karriärer. Här finns goda möjligheter till bra sparring i tennisklubbens dam- och herrlag som spelar i elitserien respektive division 1. Närheten till allt är en av styrkorna i Lidköping, tillsammans med ett specialutformat skolschema som skapar goda möjligheter för träning och tävlingsresor. Till tenniselevernas förfogande finns även gym och fysrehab där eleverna kan få hjälp av sjukgymnaster.

För mer information besök skolans webbplats och Instagram

Kontaktpersoner

Ansvariga tränare: Perra Granath, 072-1834392
SYV: Lotta Svensson, 0510-77 06 86

I Malmö sker i dag en av landets största satsningar på elitidrotten. Bakom satsningen står Malmö Stad som tillsammans med universitetet har lagt grunden till Malmö Idrottsakademi (MIA), vars flagskepp är Malmö Idrottsgymnasium där elitidrottare från ett 20-tal olika idrotter studerar ihop i toppmoderna Swedbank Stadion, där det finns kompetens, rådgivning och tester inom bl a idrottspsykologisk rådgivning, fysiologi, nutrition och medicin.

För mer information besök skolans webbplats och Fair Play TK:s hemsida. Se också information i denna broschyr.

Kontaktpersoner

Ansvarig: Stefan Hansson 072-145 2207
Idrottssamordnare: Patrik Lundqvist 070-424 04 47
Mentor tennis: Carola Andersson 070-422 95 26

På Stockholms Idrottsgymnasium i Stockholms innerstad studerar ett stort antal duktiga och framgångsrika elever inom en lång rad olika idrotter, däribland tennis, och ett flertal av eleverna tillhör den yttersta sverigetoppen. Med en stolt blick i backspegeln kan vi konstatera att många toppspelare, bl.a Rebecca Peterson och Carl Söderlund m.fl, gått i skolan och framgångsrikt lyckats kombinera skola och tennis.

För mer information besök skolans webbplats och Tennis Stockholms hemsida.

Kontaktpersoner

Ansvarig tränare: Pontus Bergevi, 070-473 42 42
Idrottssamordnare: Fredrik Sohlberg, 072-389 61 90

Personlig utveckling, trivsel och kvalitet är gemensamma nämnare för både Tibble gymnasium och Näsbyparks TK. Både klubben och skolan har en lång tradition och erfarenhet av att utveckla elitidrottare. Vårt gemensamma mål är att alla ska kunna prestera optimalt efter sina egna förutsättningar. Tibble gymnasium är en stor skola med många program vilket göra att valmöjligheterna är stora.

För mer information besök skolans webbplats och Tennis Stockholms hemsida  eller läs mer i denna broschyr.

Kontaktpersoner

Ansvarig tränare: Stefan Åslin, 070-516 03 29
Idrottssamordnare: Hanna Blomqvist, 073-661 27 15

Uppsala är samlingsplatsen för elitidrottssatsningen i Uppland. Satsningen består av skräddarsydda program för fler än 20 olika idrotter inom RIG, NIU och LIU.  Tennis- och fysträningen är förlagd i två anläggningar, UTK-hallen där den leds av Jon Hedman samt USIF arena med Jonas Tydén som huvudansvarig. Träningen sker i en elitmiljö och utöver den vardagliga träningen åker gymnasiet på internationella resor under läsåret.

För mer information besök skolans webbplats.

Kontaktpersoner

Ansvarig UTK: Jon Hedman 070-697 28 55
Ansvarig USIF: Jonas Tydén, 070-486 20 35
Verksamhetschef: Henrik Gaddefors, 070-675 61 22


Växjö är utan tvekan ett av våra allra starkaste tennisfästen. Här har såväl världsspelare som framstående tennisledare fått sin skolning i decennier. I Växjö erbjuds du bästa tänkbara träningsmöjligheter såväl utomhus som inomhus, bara ett stenkast från skolan. I Växjös idrottscentrum, Arenastaden, samarbetar tennisgymnasiet även med High Performance Center gällande fysträning.

För mer information besök skolans webbplats

Kontaktpersoner

Ansvarig: Emil Holmgren, 070-38 715 48
Idrottssamordnare: Stefan Gustafsson, 070-549 17 23

ELITSATSNING OCH STUDIER

Elitsatsande idrottsungdomar har ofta god disciplin, målmedvetenhet och planerings­förmåga. Dessa egenskaper hjälper dem också att klara gymnasiestudierna parallellt med idrottssatsningen. Man ska dock vara klar över att det är en tuff uppgift och att den kommer kräva ett stort ansvarstagande i tre eller fyra år. Alla våra tennisgymnasier erbjuder goda möj­ligheter till it­-baserat skolarbete, vilket möjliggör att du kan tävlingsspela i en relativt stor omfatt­ning. Samtliga skolor har också rektorer och lära­re som är vana vid att ta hand om idrottselever.

ATT FLYTTA HEMIFRÅN

Om du bor i storstadsområdena finns det NIU­-verksamheter att söka till där du kommer att ha möjlighet att dagpendla. För många blir det dock nödvändigt att flytta hemifrån för att gå på tennis­gymnasium. Det är ett stort steg som kräver att du är redo att ta ansvar för tvätt, städning och matlagning samtidigt som du ska ha full fokus på både tennisen och studierna. Det är en utmaning för många, men de som är målmedvetna utveck­las också av att lära sig att ta detta ansvar. På flera av våra gymnasieorter finns elevhem eller internat. I annat fall kan de ansvariga på respektive skola hjälpa dig med hur du kan gå tillväga för att hitta ett bra boende.

Kontakten med hemmiljön är dock viktig – ta därför hänsyn till avstånden när du väljer skolor att söka till, så att du en­kelt ska kunna resa hem på lediga helger och lov.

ANTAGNING – SÅ GÅR DET TILL

Provspel, tester och intervjuer arrangeras av respektive verksamhet som också bjuder in de som är aktuella för antagning. Svenska Tennisför­bundet samordnar antagningen så att förfarandet med förstahands­, andrahands­- och tredjehands­val ska fungera. Om du inte blir inbjuden till provspel eller besök och undrar varför, så ska du vända dig till den verksamhet det handlar om. Gene­rellt kan man dock säga att det krävs en relativt stark tränings­ och tävlingsbakgrund för att kunna bedömas som kvalificerad att tillgodogöra sig idrottsutbildningen på såväl RIG som NIU. Besök, provspel, tester och intervjuer genom­förs på RIG i perioden november-­december, samt på NIU under perioden december-januari.

Besked om antagning till den idrottsliga delen ges senast i slutet av januari. Då är det hög tid att söka studieprogram – 1 februari är ett vanligt sista datum för den ansökningsprocessen. Studie­ och yrkesvägledaren på din nuvarande skola kan hjälpa dig med val av studieprogram. Besked om idrottslig antagning ges direkt från varje skola, men den som önskar kan också få ett skriftligt intyg från Svenska Tennisförbundet.

SEN ANSÖKAN

Nu kan du göra en sen ansökan till riksidrottsgymnasium (RIG) samt nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Man kan ansöka sent till en (1) RIG- eller NIU-skola, och en förutsättning är att man har varit i kontakt med den aktuella verksamheten. Sena ansökningar behandlas endast om lediga platser finns.