UTBILDNING FÖR TRÄNAREN

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram – Tennisens grundtränarutbildning – är kvalitetsgranskat och certifierat på silvernivån av Internationella Tennisförbundet.

Vill du gå några av tennisens tränarutbildningar? Vad roligt! Ta först kontakt med din klubb och/eller region om du vill utbilda dig. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna.

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. De första delarna lanserades 2022. Klicka här eller på knappen nedan för att läsa mer om de kurser som kommer att ingå i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline. Välj Svenska Tennisförbundet som specialidrottsförbund.

NYA UTBILDNINGPROGRAMMET – FÖRSTA DELARNA LANSERADE

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. Nu är alla grundutbildningarna i programmet lanserade: SvTF Bastränarutbildning, SvTF Klubbtränarutbildning och Multi SkillZ Tennis.

För att ta reda på när och var de första kurserna går ska du kontakta din region. Nedan kan du läsa kortfattad information om de utbildningar som ingår i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

FUNDERAR DU PÅ ATT BLI TRÄNARE?

Materialet Introduktion för blivande tränare – som är helt kostnadsfritt! – är framtaget för att inspirera blivande tränare till ett spännande och viktigt uppdrag. Det krävs inga förkunskaper och målgruppen är personer som är intresserade av tränarrollen. Introduktionen (eller Introduktion för blivande tränare) ger en inblick i hur det är att vara tränare i svensk tennis och vår förhoppning är att du ska bli inspirerad och vilja utbilda dig till tränare. Materialet ger dig en bra grund att stå på inför bastränarutbildningen, som är det första steget i Svenska Tennisförbundets (SvTF) utbildningsprogram för tränare.

Klubben – se hit!

Har ni ett behov av att inspirera och rekrytera blivande tränare? Då kan ni genomföra materialet som en aktivitet i klubben. Klicka på länken nedan för att läsa mer om hur du kan göra det.

SVTF BASTRÄNARUTBILDNING

Tidigare Tennisens Plattform och TGU 1 – lansering 2022.

Utbildningen passar dig som vill påbörja din karriär som tränare. Rekommenderad yngsta ålder är 15 år. Utbildningen passar även dig som är tränare men intresserad av att lära dig mer. Utbildningen passar också utmärkt för dig som är förälder, gymnastiklärare eller på något annat sätt engagerad i tennisklubben och vill lära dig mer om tennis. Innehållet på utbildningen ger dig kunskap i att organisera och genomföra träningar för yngre barn och nybörjare i alla åldrar.

Utbildningen består av en digital utbildningswebb och en praktisk del. Utbildningswebben tar ca sex timmar att genomföra. Efter det ska du genomgå en praktisk del som totalt omfattar 32 timmar.

Efter att ha genomfört SvTF Bastränarutbildning kan du arbeta med yngre barn och nybörjare i alla åldrar. Tyngdpunkten ligger i att skapa träningar där alla spelare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Du kommer att ha kunskap i grundläggande spelsituationer (serve, retur, baslinjespel och nätspel), taktiska intentioner (stanna kvar i poängen, skapa övertag, slå en vinnare), och relevanta tekniska instruktioner som du kan förmedla till spelaren.

Du kommer även kunna använda och lära ut grundläggande regler, räkning och fair play, och använda rätt material och banstorlek och försäkra dig om att samtliga spelare kan spela och räkna från första kontakten med tennis. Slutligen får du grundläggande verktyg för att skapa en miljö som attraherar och bibehåller spelares motivation till tennis.

En förutsättning för att bli godkänd på utbildningen är att deltagaren har 100% närvaro och blir godkänd på examinationerna som består utav:

 • Ett teoretiskt prov på utbildningswebben (detta ska vara klart innan den första fysiska träffen).
 • Ett spel- och bollmatningstest
 • Ett gruppträningstest
Kunskapsmål
 • Är professionell och blir medveten om viktiga styrdokument.
 • Blir medveten om viktiga ledaregenskaper och kan anpassa ledarskapet för att bibehålla en god lärandemiljö.
 • Kan genomföra säkra träningar.
 • Kan kommunicera på ett tydligt sätt anpassat för nybörjare.
 • Blir medveten om hur matchformer kan anpassas för att utveckla nybörjare i tennis.
 • Kan genomföra enklare matchformer för nybörjare.
 • Kan reflektera över sin egen ledarskapsfilosofi och träningens genomförande utifrån ett givet mål och syfte.
 • Kan demonstrera korrekta grundslag (serve, smash, volley, forehand och backhand) och bollmatningsfärdigheter anpassat för nybörjare.
 • Kan genomföra en träning för nybörjare. Kan ge tydliga instruktioner anpassat för nybörjare.
 • Kan använda lämpligt material och banstorlek anpassat för nybörjare.
 • Blir medveten om spelnivåerna för nybörjare (golvet, spel med kompis över hinder, matchspel, spela ifrån motståndaren) och relaterade taktiska och tekniska färdigheter.
Spel- och bollmatningstest
Slag Slagtekniska checkpunkter Balans Rytm Säkerhet
Forehand & backhand Grundposition.

Grepp (eastern eller semiwestern).
Sidvridning.

Träffpunkt framför och bredvid kroppen.

Avslutning på motsatt sida av kroppen.

Brett mellan fötterna.

Stabil kroppsposition genom hela slagfasen.

Tajma splitstep innan medspelaren träffar bollen.

Påbörja sidvridningen innan bollen passerar nätet.

Tyngdöverföring från bakre till främre ben.

Spela tio slag (fem av varje utan misstag).
Volley Grundposition.

Grepp (continental).

Sidvridning.

Träffpunkt framför och bredvid kroppen.

Samma som ovan. Samma som ovan. Samma som ovan.
Serve Continentalgrepp.

Uppkast och träff ovanför huvudet.

Träffpunkt ovanför huvudet.

Avslutning på motsatt sida av kroppen.

Bibehålla en stabil position genom hela rörelsen. Tajming av svingen när bollen är nedåtgående. Slå fem servar med godkänd teknik.
Bollmatning 7 träffar i markerat område på ca 30 sekunder.
Gruppträningstest

Du ska kunna organisera och genomföra en gruppträning på röd bana anpassat för nybörjare.

Beskrivning på gruppträningstestet

För att bli godkänd behöver du genomföra en gruppträning utifrån nedanstående mall. Förutsättningarna för gruppträningen kommer du få information om under de fysiska träffarna.

Mall

Gruppträningstestet tar totalt 20 min. att genomföra.

 1. Uppvärmning med rörelse och boll, 5 min.
 2. Tennisspel utifrån tilldelad spelsituation (tilldelas på den fysiska träffarna), totalt 10 min, varav:
  – 5 min. är en samarbetsövning med tränaren
  – 5 min. är en modifierad poängövning.
 3. Intervju, 5 min.

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som tillhör SvTF för att genomföra utbildningen och få ditt intyg.

SvTFs Bastränarutbildning består av en utbildningswebb och en praktisk del. För att bli godkänd behöver du genomföra båda delarna. Du genomgår utbildningswebben på egen hand och när det passar dig. Materialet består av uppgifter med text, video och bilder som du ska ta till dig och sedan markera som klara. Den sista uppgiften är ett teoriprov där dina kunskaper prövas. Du ska slutföra samtliga uppgifter på utbildningswebben innan den praktiska träffen. Vi rekommenderar dig att påbörja utbildningswebben två veckor före den praktiska träffen. Vill du köpa materialet utan att gå utbildningen så går det självklart också bra

Utbildningswebben ingår i kursavgiften för SvTF Bastränarutbildning och du får tillgång till materialet när du anmäler dig till utbildningen. Du anmäler dig via din region och får därefter ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter.

Kontakta din region för information om var och när nästa utbildning går. Om du har frågor om materialets innehåll kontaktar du SvTF utbildning@tennis.se.

SVTF KLUBBTRÄNARUTBILDNING

Tidigare TGU 2 – lansering 2023.

SvTF Klubbtränarutbildning är det andra steget i utbildningsprogrammet för tränare. Kursen ersätter den tidigare utbildningen TGU 2 (Tennisens Grundtränarutbildning 2). Utbildningen passar dig som vill ta nästa steg i din karriär som tränare. Du kan genomföra utbildningen från det året du fyller 18 år. Innehållet ger dig kunskap i att planera, organisera, genomföra och utvärdera en följd av träningar och andra aktiviteter för nybörjare och fortsättningsspelare.

Utbildningen består dels av en utbildningswebb som tar cirka 10 timmar att genomföra, dels av 80 kontakttimmar med kursledare och kursdeltagare – både digitala och fysiska träffar. Du kommer även att genomföra hemuppgifter i din hemmaklubb som tar cirka 10 timmar att genomföra.

Efter att du har genomfört klubbtränarutbildningen kan du arbeta med att planera, organisera, genomföra och utvärdera en följd av träningar och andra aktiviteter för nybörjare och fortsättningsspelare. Fokus ligger på att kunna genomföra roliga och utvecklande träningar och matchspel som grundar sig i spelbaserat lärande. Du får också verktyg som bidrar till att skapa förutsättningar för en trygg och inkluderande lärandemiljö med utgångspunkt i Svenska Tennisförbundets styrande dokument och riktlinjer. Efter utbildningen får du ett intyg som visar att du är utbildad klubbtränare.

 • Genomföra 100% av utbildningswebben. När du genomför uppgifterna är det viktigt att du sparar dina anteckningar. Dessa ska du sedan ta med till praktiska träffar och gruppdiskussioner.
 • Ha full närvaro och bli godkänd på den praktiska delen. Det är viktigt att du deltar och är aktiv i diskussionerna.
 • Genomföra individuellt speltest och gruppträningstest med godkänt resultat.*
 • Genomföra och lämna in hemuppgifter i tid med godkänt resultat.

När du har genomgått 100% av utbildningen och blivit godkänd på samtliga examinationer i kursen får du ditt intyg skickat till dig digitalt. Du erbjuds ett tillfälle för omprov på respektive examinerande uppgift inom en begränsad tidsperiod, förutsatt att du har minst 90% närvaro på kursen. Om du inte uppfyller dessa krav har du rätt att gå om kursen och betala ny kursavgift.

*En förutsättning för att få genomföra de avslutande examinerande uppgifterna är att du har minst 90% närvaro samt att alla hemuppgifter och övriga uppgifter i materialet är genomförda och inlämnade.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

 • Kan redogöra för och diskutera vad som kännetecknar ett professionellt tränarbeteende med stöd i idrottsrörelsens, tennisförbundets och klubbens styrande dokument.
 • Kan redogöra för och diskutera hur tränaren främjar en god lärandemiljö med stöd i Svenska Tennisförbundets styrande dokument samt principer för vad som kännetecknar ett hållbart och inkluderade tränarskap.
 • Kan förklara och utvärdera sitt tränarskap genom att identifiera beteenden samt sina starka respektive mindre starka sidor.
 • Kan leda och kommunicera på ett effektivt sätt under träningen anpassat för nybörjare och fortsättningsspelare.
 • Kan redogöra för och diskutera hur tävlingsformer/regelverk kan anpassas i syfte att stimulera utvecklingen av taktiska och tekniska färdigheter för nybörjare och fortsättningsspelare.
 • Kan planera, organisera och genomföra matchspel på röd, orange och grön bana med såväl normala som alternativa regler/räknesätt anpassat för nybörjare och fortsättningsspelare.
 • Kan visa grundläggande spel- och bollmatningsförmåga samt förmågan att demonstrera tennisens grundslag på ett instruktivt sätt i syfte att lära ut tennis till nybörjare och fortsättningsspelare.
 • Kan planera, organisera, genomföra och utvärdera träningstillfällen för nybörjare och fortsättningsspelare utifrån ett givet syfte.
 • Kan praktiskt tillämpa metoder för instruktioner och feedback till nybörjare och fortsättningsspelare.
 • Kan organisera träningstillfällen på ett säkert sätt och göra medvetna val av utrustning, träningshjälpmedel och banstorlek i syfte att främja lärandet av taktiska och tekniska färdigheter för nybörjare och fortsättningsspelare.
 • Kan praktiskt tillämpa individanpassade träningsmetoder med syfte att utveckla taktiska och tekniska färdigheter hos nybörjare och fortsättningsspelare.
 • Kan redogöra för grundläggande kunskaper inom åldersanpassad träningslära och idrottspsykologi anpassat för nybörjare och fortsättningsspelare.

Du ska ha fullgjort Bastränarutbildningen som är det första utbildningssteget för tränare (eller motsvarande) med godkänt resultat. Du ska även ha fullgjort Introduktionsutbildning för funktionärer som är en helt digital utbildning och det första utbildningssteget för funktionärer, samt förbundets Matchledarutbildning som är det andra steget i funktionärsutbildningstrappan – båda med godkänt resultat

Utbildningen består av egna studier av en utbildningswebb, inläsning av tre böcker – Idrottens ledarskapIdrottens träning och Åldersanpassad fysisk träning – och träffar med andra som går utbildningen.

Utbildningens upplägg liknar en läranderesa där du först får inhämta kunskap via webben och litteraturen för att därefter få samtala, reflektera och praktisera dina nya kunskaper på både digitala och fysiska träffar med kursledare och andra deltagare. Denna läranderesa med egen inläsning följt av digitala eller fysiska träffar kommer att upprepas ett antal gånger under utbildningens gång. Detta upplägg gör utbildningen mer flexibel och möjliggör att vi kan spendera mer tid på att praktisera på tennisbanan. Men det ställer också högre krav på dig eftersom du måste ta ansvar för att avsätta tid för inhämtning av kunskap via den här utbildningswebben och i den andra kurslitteraturen.

Utbildningen innehåller dessutom examinationer och för att bli godkänd på utbildningen behöver du genomföra och få godkänt på samtliga examinationer. En förutsättning för att bli godkänd är också att du har 100% närvaro, är aktiv i samtal och övningar samt genomför och lämnar in uppgifter i tid med godkänt resultat

Anmälan till utbildningen sker via en tennisförening som är ansluten till Svenska Tennisförbundet. En förutsättning för att genomföra utbildningens moment med ett godkänt resultat är att du har erfarenhet av att arbeta som tränare i en tennisklubb. För att kunna genomföra samtliga uppgifter och fortsätta att utvecklas som tränare behöver du få möjlighet till praktik under utbildningen. Inför anmälan behöver du därför stämma av med din klubb vilka möjligheter som finns. Det är din förening, eller motsvarande, som i samband med anmälan till utbildningen intygar att du har rätt förutsättningar.

Utbildningswebben ingår i avgiften för klubbtränarutbildningen och du får tillgång till materialet när du anmäler dig. Böckerna skickas till din adress ett par dagar efter du blivit antagen. Du anmäler dig genom din klubb och får därefter ett av följande två mejl som tar dig vidare till utbildningswebben:

 • Verifieringsmejl (om du är ny användare i utbildningsportalen).
 • Välkomstmejl (om du sedan tidigare är en användare i utbildningsportalen).

Följ instruktionerna i mejlet i och använd samma mejladress som i din anmälan ovan. Om du saknar ditt mejl kan du kolla i inkorgens andra mappar, till exempel övrigt, spam eller skräppost.

Vid frågor om inloggning – kontakta support@sisuforlag.se.

Om du vill köpa materialet utan att gå utbildningen ska du kontakta utbildningsavdelningen utbildning@tennis.se.

Det är SvTF som anordnar klubbtränarutbildningen. Kontakta utbildningsavdelningen på förbundet för information om var och när nästa utbildning går, och om du har frågor om materialets innehåll utbildning@tennis.se.

MULTI SKILLZ TENNIS

Tidigare Multi SkillZ.

Detta är en kompletterande utbildning som ingår i utbildningsprogrammet för tränare. Utbildningen passar dig som är ny i rollen som tränare.

Kursen omfattar två digitala träffar á 1,5h och 2 praktiska heldagar.

Utbildningens innehåll är anpassat för barn och fokuserar på både allmänna idrottsfärdigheter och tennisspecifika färdigheter. Utbildningen ger dig som tränare ett strukturerat, modernt och energifyllt träningskoncept för att skapa roliga och lärorika träningar. Titta på filmen nedan för att lära dig mer om konceptet Multi SKillZ Tennis.

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som tillhör SvTF för att genomföra utbildningen och få ditt intyg.

Du anmäler dig via din region och/eller SvTF och får därefter ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter.

Kontakta din region och/ eller SvTF för information om var och när nästa utbildning går. Om du har frågor om materialets innehåll kontaktar du SvTF.

SVTF HÖGRE UTBILDNINGAR

Tidigare TGU 3 – Preliminär lansering 2025.

Det tredje och högsta steget i utbildningsprogrammet för tränare är indelat i olika karriärspår som vart och ett syftar till att fördjupa dina kunskaper inom olika områden. Mer information om SvTF högre utbildningar presenteras längre fram.

UTBILDNINGSANSVARIGA I REGIONERNA

Kontakta din region om du är osäker på vilken kurs du ska välja, eller om du har frågor om utbildningsprogrammet i din region.

Norr: Sophie Lindvall
Mitt: Jennifer Jussi
Stockholm: Lena Kubicska
Väst: Peter Lindgren
Öst: Mirza Beciragic
Göteborg: Klas Ivarsson
Syd: Magnus Hansson