UTBILDNING FÖR TRÄNAREN

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram – Tennisens grundtränarutbildning – är kvalitetsgranskat och certifierat på silvernivån av Internationella Tennisförbundet.

Vill du gå några av tennisens tränarutbildningar? Vad roligt! Ta först kontakt med din klubb och/eller region om du vill utbilda dig. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna.

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. De första delarna lanseras 2022. Klicka här eller på knappen nedan för att läsa mer om de kurser som kommer att ingå i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

Nya utbildningsprogrammet

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline.

Anmälan

TENNISENS PLATTFORM

Första steget i våra egna kurser kallas Tennisens Plattform, och är en bred utbildning som ger en bra bas för dig som vill bli barn- och ungdomstränare. Kursen är en tennisspecifik variant av SISU Idrottsutbildarnas grundutbildning för tränare och anordnas av samtliga regionsförbund.

Tennisens Plattform är en kurs på två dagar, och innehåller bland annat kursmoment som barn och ungdomars utveckling, grundläggande träningslära och tennisteknik. Teoripass varvas med praktik på banan, med ett särskilt fokus på grundläggande slagteknik, koordinationsträning, och spelbaserad tennisträning.

Barn- och ungdomsträning.

Pedagogik, kommunikation, ledarskap, allmän träningslära, koordinationsträning, barn och ungdomars utveckling, tennisteknik och progression i tennis

TGU 1

Nästa steg i utbildningsprogrammet är kursen TGU 1 (Tennisens Grundtränarutbildning 1). Kurslängden är 2 + 2 dagar med inläsning och uppgifter mellan kurstillfällena. Kursen består av teoretisk och praktisk undervisning i tränarskap, träningslära, tennismetodik, tennisteknik, biomekanik, tennistaktik, pedagogik och föreningskunskap.

Samtliga regioner arrangerar TGU 1-kurser. Du som tidigare har gått kurserna TLK 1 och TLK 2 i det gamla systemet kan välja att fortsätta på TGU 1-nivån.

Fortsättning barn- och ungdomsträning samt vuxenmetodik.

Nybörjarverksamhet vuxna, lärande/pedagogik/metodik, introduktion till biomekanik, taktiska grunder, föreningskunskap/klubbutveckling

Tennisens Plattform, Plattformen (SISU Idrottsutbildarna) eller TLK 1 + TLK 2.

TGU 2

Kursen TGU 2 har ett nytt och utökat format från och med 2016. Kursen arrangeras av Svenska Tennisförbundet i samverkan med regionsförbunden. I kursen ingår också att man genomför en praktikdag i lägerverksamheten i sin region.

Talangutveckling 11-17 år

Fysiologi och fysisk utveckling; biomekanik och teknikutveckling; tester, planering och periodisering; teknik och videoanalys; kost, skador och återhämtning

TGU 1, TK 1 eller Steg 2

TGU 3

Arrangeras av Svenska Tennisförbundet och riktar sig till dig som har gått kursen TGU 2 men också till dig som har gått kurser i våra tidigare utbildningssystem och vill förkovra dig och skaffa nya kunskaper.

Kursen omfattar tio dagars undervisning, föreläsningar och gemensamt arbete, samt hemuppgifter som genomförs i den miljö där kursdeltagarna är aktiva som tränare. Kursen avslutas med ett självständigt arbete. Utbyggnaden av kursen är ett led i vår strävan att anpassa den svenska tränarutbildningen till de krav som Internationella Tennisförbundet (ITF) ställer. 

Spelarutveckling/prestationsidrott, klubbutveckling

Idrottspsykologi, coaching och ledarskap, lärande (fördjupning), taktik (fördjupning)

TGU 2, TK 2 eller Steg 3 

UTBILDNINGSANSVARIGA I REGIONERNA

Kontakta din region om du är osäker på vilken kurs du ska välja, eller om du har frågor om utbildningsprogrammet i din region.

Norr: Hans Jansson
Mitt: Peter Rejmer
Stockholm: Lena Kubicska
Väst: Peter Lindgren
Öst: Mirza Beciragic
Göteborg: Helena Thornadsson
Syd: Johan Sjögren

NYA UTBILDNINGPROGRAMMET – FÖRSTA DELARNA LANSERAS 2022

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. I början av 2022 lanseras de första delarna av programmet: SvTF Bastränarutbildning och Multi SkillZ Tennis 1.

För att ta reda på när de första kurserna arrangeras 2022 – kontakta din region. Nedan kan du läsa kortfattad information om de utbildningar som ingår i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

SvTF Bastränarutbildning

Tidigare Plattformen och TGU 1 – lanseras 2022.
Detta är det första steget i utbildningsprogrammet för tränare. På utbildningen får du lära dig att planera, organisera och genomföra träningar för yngre barn och nybörjare i alla åldrar. Tonvikten ligger grundläggande spelfärdigheter upp till och med röd bana. Röd bana är ett kortare spelområde med lägre nät anpassat för yngre barn och nybörjare i alla åldrar. Övriga ämnen som tas upp är ledarskap, pedagogik och träningslära.

SvTF Klubbtränarutbildning

Tidigare TGU 2 – preliminär lansering 2023.
Detta är det andra steget i utbildningsprogrammet för tränare. Mer information om SvTF Klubbtränarutbildning presenteras längre fram.

Multi SkillZ Tennis

Tidigare Multi SkillZ – lanseras 2022.
Detta är en kompletterande utbildning som ingår i utbildningsprogrammet för tränare. Utbildningens innehåll är anpassat för barn (under 8 år) och fokuserar på både allmänna idrottsfärdigheter och tennisspecifika färdigheter. Utbildningen erbjuder också ett strukturerat, modernt och energifyllt träningskoncept. Titta på filmen nedan för att lära dig mer om konceptet Multi SKillZ Tennis.

SvTF högre utbildningar

Tidigare TGU 3 – Preliminär lansering 2024.
Det tredje och högsta steget i utbildningsprogrammet för tränare är indelat i olika karriärspår som vart och ett syftar till att fördjupa dina kunskaper inom olika områden. Mer information om SvTF högre utbildningar presenteras längre fram.