UTBILDNING FÖR TRÄNAREN

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram – Tennisens grundtränarutbildning – är kvalitetsgranskat och certifierat på silvernivån av Internationella Tennisförbundet.

Vill du gå några av tennisens tränarutbildningar? Vad roligt! Ta först kontakt med din klubb och/eller region om du vill utbilda dig. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna.

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline.

Anmälan

TENNISENS PLATTFORM

Första steget i våra egna kurser kallas Tennisens Plattform, och är en bred utbildning som ger en bra bas för dig som vill bli barn- och ungdomstränare. Kursen är en tennisspecifik variant av SISU Idrottsutbildarnas grundutbildning för tränare och anordnas av samtliga regionsförbund.

Tennisens Plattform är en kurs på två dagar, och innehåller bland annat kursmoment som barn och ungdomars utveckling, grundläggande träningslära och tennisteknik. Teoripass varvas med praktik på banan, med ett särskilt fokus på grundläggande slagteknik, koordinationsträning, och spelbaserad tennisträning.

Barn- och ungdomsträning.

Pedagogik, kommunikation, ledarskap, allmän träningslära, koordinationsträning, barn och ungdomars utveckling, tennisteknik och progression i tennis

TGU 1

Nästa steg i utbildningsprogrammet är kursen TGU 1 (Tennisens Grundtränarutbildning 1). Kurslängden är 2 + 2 dagar med inläsning och uppgifter mellan kurstillfällena. Kursen består av teoretisk och praktisk undervisning i tränarskap, träningslära, tennismetodik, tennisteknik, biomekanik, tennistaktik, pedagogik och föreningskunskap.

Samtliga regioner arrangerar TGU 1-kurser. Du som tidigare har gått kurserna TLK 1 och TLK 2 i det gamla systemet kan välja att fortsätta på TGU 1-nivån.

Fortsättning barn- och ungdomsträning samt vuxenmetodik.

Nybörjarverksamhet vuxna, lärande/pedagogik/metodik, introduktion till biomekanik, taktiska grunder, föreningskunskap/klubbutveckling

Tennisens Plattform, Plattformen (SISU Idrottsutbildarna) eller TLK 1 + TLK 2.

TGU 2

Kursen TGU 2 har ett nytt och utökat format från och med 2016. Kursen arrangeras av Svenska Tennisförbundet i samverkan med regionsförbunden. I kursen ingår också att man genomför en praktikdag i lägerverksamheten i sin region.

Talangutveckling 11-17 år

Fysiologi och fysisk utveckling; biomekanik och teknikutveckling; tester, planering och periodisering; teknik och videoanalys; kost, skador och återhämtning

TGU 1, TK 1 eller Steg 2

TGU 3

Arrangeras av Svenska Tennisförbundet och riktar sig till dig som har gått kursen TGU 2 men också till dig som har gått kurser i våra tidigare utbildningssystem och vill förkovra dig och skaffa nya kunskaper.

Kursen omfattar tio dagars undervisning, föreläsningar och gemensamt arbete, samt hemuppgifter som genomförs i den miljö där kursdeltagarna är aktiva som tränare. Kursen avslutas med ett självständigt arbete. Utbyggnaden av kursen är ett led i vår strävan att anpassa den svenska tränarutbildningen till de krav som Internationella Tennisförbundet (ITF) ställer. 

Spelarutveckling/prestationsidrott, klubbutveckling

Idrottspsykologi, coaching och ledarskap, lärande (fördjupning), taktik (fördjupning)

TGU 2, TK 2 eller Steg 3 

UTBILDNINGSANSVARIGA I REGIONERNA

Kontakta din region om du är osäker på vilken kurs du ska välja, eller om du har frågor om utbildningsprogrammet i din region.

Norr: Hans Jansson
Mitt: Peter Rejmer
Stockholm: Lena Kubicska
Väst: Peter Lindgren
Öst: Mirza Beciragic
Göteborg: Helena Thornadsson
Syd: Johan Sjögren