UTBILDNING FÖR TRÄNAREN

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram – Tennisens grundtränarutbildning – är kvalitetsgranskat och certifierat på silvernivån av Internationella Tennisförbundet.

Vill du gå några av tennisens tränarutbildningar? Vad roligt! Ta först kontakt med din klubb och/eller region om du vill utbilda dig. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna.

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. De första delarna lanseras 2022. Klicka här eller på knappen nedan för att läsa mer om de kurser som kommer att ingå i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

Nya utbildningsprogrammet

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline.

Anmälan

TENNISENS PLATTFORM

Första steget i våra egna kurser kallas Tennisens Plattform, och är en bred utbildning som ger en bra bas för dig som vill bli barn- och ungdomstränare. Kursen är en tennisspecifik variant av SISU Idrottsutbildarnas grundutbildning för tränare och anordnas av samtliga regionsförbund.

Tennisens Plattform är en kurs på två dagar, och innehåller bland annat kursmoment som barn och ungdomars utveckling, grundläggande träningslära och tennisteknik. Teoripass varvas med praktik på banan, med ett särskilt fokus på grundläggande slagteknik, koordinationsträning, och spelbaserad tennisträning.

Barn- och ungdomsträning.

Pedagogik, kommunikation, ledarskap, allmän träningslära, koordinationsträning, barn och ungdomars utveckling, tennisteknik och progression i tennis

TGU 1

Nästa steg i utbildningsprogrammet är kursen TGU 1 (Tennisens Grundtränarutbildning 1). Kurslängden är 2 + 2 dagar med inläsning och uppgifter mellan kurstillfällena. Kursen består av teoretisk och praktisk undervisning i tränarskap, träningslära, tennismetodik, tennisteknik, biomekanik, tennistaktik, pedagogik och föreningskunskap.

Samtliga regioner arrangerar TGU 1-kurser. Du som tidigare har gått kurserna TLK 1 och TLK 2 i det gamla systemet kan välja att fortsätta på TGU 1-nivån.

Fortsättning barn- och ungdomsträning samt vuxenmetodik.

Nybörjarverksamhet vuxna, lärande/pedagogik/metodik, introduktion till biomekanik, taktiska grunder, föreningskunskap/klubbutveckling

Tennisens Plattform, Plattformen (SISU Idrottsutbildarna) eller TLK 1 + TLK 2.

TGU 2

Kursen TGU 2 har ett nytt och utökat format från och med 2016. Kursen arrangeras av Svenska Tennisförbundet i samverkan med regionsförbunden. I kursen ingår också att man genomför en praktikdag i lägerverksamheten i sin region.

Talangutveckling 11-17 år

Fysiologi och fysisk utveckling; biomekanik och teknikutveckling; tester, planering och periodisering; teknik och videoanalys; kost, skador och återhämtning

TGU 1, TK 1 eller Steg 2

TGU 3

Arrangeras av Svenska Tennisförbundet och riktar sig till dig som har gått kursen TGU 2 men också till dig som har gått kurser i våra tidigare utbildningssystem och vill förkovra dig och skaffa nya kunskaper.

Kursen omfattar tio dagars undervisning, föreläsningar och gemensamt arbete, samt hemuppgifter som genomförs i den miljö där kursdeltagarna är aktiva som tränare. Kursen avslutas med ett självständigt arbete. Utbyggnaden av kursen är ett led i vår strävan att anpassa den svenska tränarutbildningen till de krav som Internationella Tennisförbundet (ITF) ställer. 

Spelarutveckling/prestationsidrott, klubbutveckling

Idrottspsykologi, coaching och ledarskap, lärande (fördjupning), taktik (fördjupning)

TGU 2, TK 2 eller Steg 3 

UTBILDNINGSANSVARIGA I REGIONERNA

Kontakta din region om du är osäker på vilken kurs du ska välja, eller om du har frågor om utbildningsprogrammet i din region.

Norr: Hans Jansson
Mitt: Peter Rejmer
Stockholm: Lena Kubicska
Väst: Peter Lindgren
Öst: Mirza Beciragic
Göteborg: Helena Thornadsson
Syd: Johan Sjögren

NYA UTBILDNINGPROGRAMMET – FÖRSTA DELARNA LANSERAS 2022

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. Nu lanserar vi de första delarna av programmet: SvTF Bastränarutbildning och Multi SkillZ Tennis.

För att ta reda på när och var de första kurserna går ska du kontakta din region. Nedan kan du läsa kortfattad information om de utbildningar som ingår i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

SVTF BASTRÄNARUTBILDNING

Tidigare Tennisens Plattform och TGU 1 – lansering 2022.

Utbildningen passar dig som vill påbörja din karriär som tränare. Rekommenderad yngsta ålder är 15 år. Utbildningen passar även dig som är tränare men intresserad av att lära dig mer. Utbildningen passar också utmärkt för dig som är förälder, gymnastiklärare eller på något annat sätt engagerad i tennisklubben och vill lära dig mer om tennis. Innehållet på utbildningen ger dig kunskap i att organisera och genomföra träningar för yngre barn och nybörjare i alla åldrar.

Utbildningen består av en digital utbildningswebb och en praktisk del. Utbildningswebben tar ca sex timmar att genomföra. Efter det ska du genomgå en praktisk del som totalt omfattar 32 timmar.

Efter att ha genomfört SvTF Bastränarutbildning kan du arbeta med yngre barn och nybörjare i alla åldrar. Tyngdpunkten ligger i att skapa träningar där alla spelare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Du kommer att ha kunskap i grundläggande spelsituationer (serve, retur, baslinjespel och nätspel), taktiska intentioner (stanna kvar i poängen, skapa övertag, slå en vinnare), och relevanta tekniska instruktioner som du kan förmedla till spelaren.

Du kommer även kunna använda och lära ut grundläggande regler, räkning och fair play, och använda rätt material och banstorlek och försäkra dig om att samtliga spelare kan spela och räkna från första kontakten med tennis. Slutligen får du grundläggande verktyg för att skapa en miljö som attraherar och bibehåller spelares motivation till tennis.

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som tillhör SvTF för att genomföra utbildningen och få ditt intyg.

SvTFs Bastränarutbildning består av en utbildningswebb och en praktisk del. För att bli godkänd behöver du genomföra båda delarna. Du genomgår utbildningswebben på egen hand och när det passar dig. Materialet består av uppgifter med text, video och bilder som du ska ta till dig och sedan markera som klara. Den sista uppgiften är ett teoriprov där dina kunskaper prövas. Du ska slutföra samtliga uppgifter på utbildningswebben innan den praktiska träffen. Vi rekommenderar dig att påbörja utbildningswebben två veckor före den praktiska träffen. Vill du köpa materialet utan att gå utbildningen så går det självklart också bra.

För att bli godkänd på utbildningen behöver du uppfylla följande krav:

  • Genomföra samtliga uppgifter på utbildningswebben och bli godkänd på teoriprovet innan den första praktiska träffen.Det är viktigt att spara sina anteckningar från uppgifterna då detta sedan fungerar som diskussionsunderlag.
  • Ha full närvaro och bli godkänd på den praktiska delen. Det är viktigt att du deltar aktivt i diskussionerna. På den avslutande praktiska dagen testas dina kunskaper i två olika delar: spelkompetens och gruppträning.

Utbildningswebben ingår i kursavgiften för SvTF Bastränarutbildning och du får tillgång till materialet när du anmäler dig till utbildningen. Du anmäler dig via din region och får därefter ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter.

Kontakta din region för information om var och när nästa utbildning går. Om du har frågor om materialets innehåll kontaktar du SvTF.

MULTI SKILLZ TENNIS

Tidigare Multi SkillZ.

Detta är en kompletterande utbildning som ingår i utbildningsprogrammet för tränare. Utbildningen passar dig som är ny i rollen som tränare.

Kursen omfattar två digitala träffar á 1,5h och 2 praktiska heldagar.

Utbildningens innehåll är anpassat för barn och fokuserar på både allmänna idrottsfärdigheter och tennisspecifika färdigheter. Utbildningen ger dig som tränare ett strukturerat, modernt och energifyllt träningskoncept för att skapa roliga och lärorika träningar. Titta på filmen nedan för att lära dig mer om konceptet Multi SKillZ Tennis.

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som tillhör SvTF för att genomföra utbildningen och få ditt intyg.

Du anmäler dig via din region och/eller SvTF och får därefter ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter.

Kontakta din region och/ eller SvTF för information om var och när nästa utbildning går. Om du har frågor om materialets innehåll kontaktar du SvTF.

SVTF KLUBBTRÄNARUTBILDNING

Tidigare TGU 2 – preliminär lansering 2023.

Detta är det andra steget i utbildningsprogrammet för tränare. Mer information om SvTF Klubbtränarutbildning presenteras längre fram.

SVTF HÖGRE UTBILDNINGAR

Tidigare TGU 3 – Preliminär lansering 2024.

Det tredje och högsta steget i utbildningsprogrammet för tränare är indelat i olika karriärspår som vart och ett syftar till att fördjupa dina kunskaper inom olika områden. Mer information om SvTF högre utbildningar presenteras längre fram.