UTBILDNING FÖR TRÄNAREN

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram – Tennisens grundtränarutbildning – är kvalitetsgranskat och certifierat på silvernivån av Internationella Tennisförbundet.

Vill du gå några av tennisens tränarutbildningar? Vad roligt! Ta först kontakt med din klubb och/eller region om du vill utbilda dig. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna.

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. De första delarna lanserades 2022. Klicka här eller på knappen nedan för att läsa mer om de kurser som kommer att ingå i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline. Välj Svenska Tennisförbundet som specialidrottsförbund.

NYA UTBILDNINGPROGRAMMET – FÖRSTA DELARNA LANSERADE

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. Nu är de första delarna av programmet lanserade: SvTF Bastränarutbildning, SvTF Klubbtränarutbildning och Multi SkillZ Tennis.

För att ta reda på när och var de första kurserna går ska du kontakta din region. Nedan kan du läsa kortfattad information om de utbildningar som ingår i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

FUNDERAR DU PÅ ATT BLI TRÄNARE?

Materialet Introduktion för blivande tränare – som är helt kostnadsfritt! – är framtaget för att inspirera blivande tränare till ett spännande och viktigt uppdrag. Det krävs inga förkunskaper och målgruppen är personer som är intresserade av tränarrollen. Introduktionen (eller Introduktion för blivande tränare) ger en inblick i hur det är att vara tränare i svensk tennis och vår förhoppning är att du ska bli inspirerad och vilja utbilda dig till tränare. Materialet ger dig en bra grund att stå på inför bastränarutbildningen, som är det första steget i Svenska Tennisförbundets (SvTF) utbildningsprogram för tränare.

SVTF BASTRÄNARUTBILDNING

Tidigare Tennisens Plattform och TGU 1 – lansering 2022.

Utbildningen passar dig som vill påbörja din karriär som tränare. Rekommenderad yngsta ålder är 15 år. Utbildningen passar även dig som är tränare men intresserad av att lära dig mer. Utbildningen passar också utmärkt för dig som är förälder, gymnastiklärare eller på något annat sätt engagerad i tennisklubben och vill lära dig mer om tennis. Innehållet på utbildningen ger dig kunskap i att organisera och genomföra träningar för yngre barn och nybörjare i alla åldrar.

Utbildningen består av en digital utbildningswebb och en praktisk del. Utbildningswebben tar ca sex timmar att genomföra. Efter det ska du genomgå en praktisk del som totalt omfattar 32 timmar.

Efter att ha genomfört SvTF Bastränarutbildning kan du arbeta med yngre barn och nybörjare i alla åldrar. Tyngdpunkten ligger i att skapa träningar där alla spelare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Du kommer att ha kunskap i grundläggande spelsituationer (serve, retur, baslinjespel och nätspel), taktiska intentioner (stanna kvar i poängen, skapa övertag, slå en vinnare), och relevanta tekniska instruktioner som du kan förmedla till spelaren.

Du kommer även kunna använda och lära ut grundläggande regler, räkning och fair play, och använda rätt material och banstorlek och försäkra dig om att samtliga spelare kan spela och räkna från första kontakten med tennis. Slutligen får du grundläggande verktyg för att skapa en miljö som attraherar och bibehåller spelares motivation till tennis.

En förutsättning för att bli godkänd på utbildningen är att deltagaren har 100% närvaro och blir godkänd på examinationerna som består utav:

 • Ett teoretiskt prov på utbildningswebben (detta ska vara klart innan den första fysiska träffen).
 • Ett spel- och bollmatningstest
 • Ett gruppträningstest
Kunskapsmål
 • Är professionell och blir medveten om viktiga styrdokument.
 • Blir medveten om viktiga ledaregenskaper och kan anpassa ledarskapet för att bibehålla en god lärandemiljö.
 • Kan genomföra säkra träningar.
 • Kan kommunicera på ett tydligt sätt anpassat för nybörjare.
 • Blir medveten om hur matchformer kan anpassas för att utveckla nybörjare i tennis.
 • Kan genomföra enklare matchformer för nybörjare.
 • Kan reflektera över sin egen ledarskapsfilosofi och träningens genomförande utifrån ett givet mål och syfte.
 • Kan demonstrera korrekta grundslag (serve, smash, volley, forehand och backhand) och bollmatningsfärdigheter anpassat för nybörjare.
 • Kan genomföra en träning för nybörjare. Kan ge tydliga instruktioner anpassat för nybörjare.
 • Kan använda lämpligt material och banstorlek anpassat för nybörjare.
 • Blir medveten om spelnivåerna för nybörjare (golvet, spel med kompis över hinder, matchspel, spela ifrån motståndaren) och relaterade taktiska och tekniska färdigheter.
Spel- och bollmatningstest
Slag Slagtekniska checkpunkter Balans Rytm Säkerhet
Forehand & backhand Grundposition.

Grepp (eastern eller semiwestern).

Sidvridning.

Träffpunkt framför och bredvid kroppen.

Avslutning på motsatt sida av kroppen.

Brett mellan fötterna.

Stabil kroppsposition genom hela slagfasen.

Tajma splitstep innan medspelaren träffar bollen.

Påbörja sidvridningen innan bollen passerar nätet.

Tyngdöverföring från bakre till främre ben.

Spela tio slag (fem av varje utan misstag).
Volley Grundposition.

Grepp (continental).

Sidvridning.

Träffpunkt framför och bredvid kroppen.

Samma som ovan. Samma som om ovan. Samma som ovan.
Serve Continentalgrepp.

Uppkast och träff ovanför huvudet.

Träffpunkt ovanför huvudet.

Avslutning på motsatt sida av kroppen.

Bibehålla en stabil position genom hela rörelsen. Tajming av svingen när bollen är nedåtgående. Slå fem servar med godkänd teknik.
Bollmatning 7 träffar i markerat område på ca 30 sekunder.
Gruppträningstest

Du ska kunna organisera och genomföra en gruppträning på röd bana anpassat för nybörjare.

Beskrivning på gruppträningstestet

För att bli godkänd behöver du genomföra en gruppträning utifrån nedanstående mall. Förutsättningarna för gruppträningen kommer du få information om under de fysiska träffarna.

Mall

Gruppträningstestet tar totalt 20 min. att genomföra.

 1. Uppvärmning med rörelse och boll, 5 min.
 2. Tennisspel utifrån tilldelad spelsituation (tilldelas på den fysiska träffarna), totalt 10 min, varav:
  – 5 min. är en samarbetsövning med tränaren
  – 5 min. är en modifierad poängövning.
 3. Intervju, 5 min.

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som tillhör SvTF för att genomföra utbildningen och få ditt intyg.

SvTFs Bastränarutbildning består av en utbildningswebb och en praktisk del. För att bli godkänd behöver du genomföra båda delarna. Du genomgår utbildningswebben på egen hand och när det passar dig. Materialet består av uppgifter med text, video och bilder som du ska ta till dig och sedan markera som klara. Den sista uppgiften är ett teoriprov där dina kunskaper prövas. Du ska slutföra samtliga uppgifter på utbildningswebben innan den praktiska träffen. Vi rekommenderar dig att påbörja utbildningswebben två veckor före den praktiska träffen. Vill du köpa materialet utan att gå utbildningen så går det självklart också bra.

Utbildningswebben ingår i kursavgiften för SvTF Bastränarutbildning och du får tillgång till materialet när du anmäler dig till utbildningen. Du anmäler dig via din region och får därefter ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter.

Kontakta din region för information om var och när nästa utbildning går. Om du har frågor om materialets innehåll kontaktar du SvTF.

MULTI SKILLZ TENNIS

Tidigare Multi SkillZ.

Detta är en kompletterande utbildning som ingår i utbildningsprogrammet för tränare. Utbildningen passar dig som är ny i rollen som tränare.

Kursen omfattar två digitala träffar á 1,5h och 2 praktiska heldagar.

Utbildningens innehåll är anpassat för barn och fokuserar på både allmänna idrottsfärdigheter och tennisspecifika färdigheter. Utbildningen ger dig som tränare ett strukturerat, modernt och energifyllt träningskoncept för att skapa roliga och lärorika träningar. Titta på filmen nedan för att lära dig mer om konceptet Multi SKillZ Tennis.

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som tillhör SvTF för att genomföra utbildningen och få ditt intyg.

Du anmäler dig via din region och/eller SvTF och får därefter ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter.

Kontakta din region och/ eller SvTF för information om var och när nästa utbildning går. Om du har frågor om materialets innehåll kontaktar du SvTF.

SVTF KLUBBTRÄNARUTBILDNING

SvTF Klubbtränarutbildning är det andra steget i utbildningsprogrammet för tränare. Kursen ersätter den tidigare utbildningen TGU 2 (Tennisens Grundtränarutbildning 2).

Efter att ha genomfört utbildningen kan du arbeta med att lära ut tennis till nybörjare- och fortsättningsspelare i alla åldrar, genomföra roliga och utvecklande träningar samt bidra till att skapa förutsättningar för en trygg- och inkluderande lärandemiljö med utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv.

Utbildningen passar dig som vill ta nästa steg i din karriär som tränare. Rekommenderad yngsta ålder är 18 år. Innehållet på utbildningen ger dig kunskap i att planera, organisera, genomföra och utvärdera en följd av aktiviteter för nybörjare och fortsättningsspelare i alla åldrar.

Utbildningen består av en utbildningswebb, ca 80 timmar kontakt med kursledare (obligatorisk närvaro) samt uppgifter i din hemmaklubb.

Kurstillfällen 2023

22 augusti kl 9:00 – 11:00
6 september kl 9:00 – 12:00
9 september kl 15:00 – 1 oktober kl 17:30
12 oktober kl 8:30 – 13:00
3 november kl 15:00 – 5 november kl 17:30
14 november kl 8:30 – 12:00
9 december kl 8:30 – 10 december kl 17:30

Du ska ha fullgjort Bastränarutbildningen eller motsvarande, dvs. Plattformen och TGU 1, med ett godkänt resultat. Du ska även ha fullgjort Introduktionsutbildningen för funktionärer eller motsvarande, dvs. Klubbdomarutbildning, med ett godkänt resultat, samt Matchledarutbildning, med ett godkänt resultat.

Anmälan

Utbildningen rymmer 24 deltagare – se till att anmäla dig i tid för att säkra en plats!

Som ett led i förbundets målsättning gällande 40 lika – där inget kön ska vara representerat med mindre än 40%, kommer 10 platser att vara reserverade till vardera kön. Om de reserverade platserna inte fylls så släpps dom till det andra könets reservlista när anmälningsperioden är slut. Av denna anledning ser du inte omgående vid anmälan om du blir antagen eller inte. Meddelande om antagning till utbildning kommer att ske löpande under anmälningsperioden. Det senaste antagningsbeskedet kan komma strax efter att anmälan stänger den 6 augusti. Första digitala träffen sker därefter den 22 augusti.

Kursavgift

Utbildningen kostar 10 000 kr. I kursavgiften ingår utbildningsmaterial samt lunch och fika på kursens fysiska dagar. SvTF subventionerar 5 000 kr av kurskostnaden från återstartsstödet. Deltagaren ska ha genomgått hela kursen för att erhålla stödet  – d.v.s. deltagaren (klubben) betalar hela avgiften men får sedan mot faktura tillbaka 5 000 kr. Fakturan måste vara SvTF tillhanda senast den 31 december 2023.

Alla tjejer/kvinnor erbjuds mot faktura ett logi- och resestöd upp till 5 000 kr. Tåg/flyg och boende bokas till lägsta rimliga pris och för bilersättning används enligt Skatteverkets riktlinjer. OBS resestödet ges enbart till tjejer/kvinnor som ett led i förbundets 40 lika arbete där ett av målen är att öka antalet kvinnliga tränare. Fakturan med tillhörande underlag måste vara SvTF tillhanda senast den 31 december 2023.

Förutsättningar för att genomföra kursen

Anmälan till utbildningen ska ske via en tennisförening som är ansluten till SvTF. En förutsättning för att genomföra utbildningens moment med ett godkänt resultat är att du har erfarenhet av att arbeta som tränare i en tennisklubb. För att kunna genomföra samtliga uppgifter och fortsätta att utvecklas som tränare behöver du få möjlighet till praktik under kursen, därav behöver du stämma av dina möjligheter med din klubb inför anmälan. Det är din förening, eller motsvarande, som i samband med att du anmäler dig till kursen intygar att du har de förutsättningarna som nämns ovan.

Tillgång till kursmaterialet

När du blir antagen till utbildningen kommer du att få ett mejl med dina nya inloggningsuppgifter till utbildningswebben. Utbildningswebben är ditt kursmaterial som du ska genomföra innan den första praktiska träffen. Säkerställ att du anger korrekt mejladress i anmälan. Dina böcker skickas till dig när du blivit antagen till kursen.

 • Genomföra alla uppgifter på utbildningswebben och bli godkänd på teoriprovet. När du genomför uppgifterna är det viktigt att du sparar dina anteckningar. Dessa ska du sedan ta med till praktiska träffar och gruppdiskussioner.
 • Ha full närvaro och bli godkänd på den praktiska delen. Det är viktigt att du deltar och är aktiv i diskussionerna.
 • Genomföra individuellt speltest med godkänt resultat.
 • Genomföra gruppträningstest med godkänt resultat.
 • Genomföra examinationsuppgifter i klubben med godkänt resultat.

När du har genomgått 100 procent av utbildningen och blivit godkänd på samtliga examinationer i kursen får du ditt intyg skickat till dig digitalt. Du erbjuds ett tillfälle för omprov på respektive examinerande uppgift inom en begränsad tidsperiod förutsatt att du har minst 90% närvaro på kursen. Om du inte uppfyller dessa krav har du rätt till att gå om kursen och betala ny kursavgift.

SVTF HÖGRE UTBILDNINGAR

Tidigare TGU 3 – Preliminär lansering 2024.

Det tredje och högsta steget i utbildningsprogrammet för tränare är indelat i olika karriärspår som vart och ett syftar till att fördjupa dina kunskaper inom olika områden. Mer information om SvTF högre utbildningar presenteras längre fram.

UTBILDNINGSANSVARIGA I REGIONERNA

Kontakta din region om du är osäker på vilken kurs du ska välja, eller om du har frågor om utbildningsprogrammet i din region.

Norr: Sophie Lindvall
Mitt: Jennifer Jussi
Stockholm: Lena Kubicska
Väst: Peter Lindgren
Öst: Mirza Beciragic
Göteborg: Klas Ivarsson
Syd: Magnus Hansson