INTRODUKTION FÖR BLIVANDE TRÄNARE

VÄLKOMMEN TILL INTRODUKTION FÖR BLIVANDE TRÄNARE!

Svensk tennis är en fantastisk arena som engagerar många på olika sätt. Vårt mål är att alla som vill, oavsett ålder, kön, etnicitet, drivkrafter, tidigare erfarenheter och kompetenser, ska kunna spela tennis hela livet i föreningar med fokus på glädje och utveckling. Tränare har en viktig roll och kanske är Introduktion för blivande tränare startskottet för just dig att vara med och påverka framtiden för svensk tennis.  

Detta material är tänkt att ge en inblick i hur det är att vara tränare i svensk tennis. Vår förhoppning är att du ska bli inspirerad och vilja utbilda dig till tränare. Materialet ger dig en bra grund att stå på inför bastränarutbildningen, som är det första steget i Svenska Tennisförbundets (SvTF) utbildningsprogram för tränare.  

Rollen som tränare

Att vara tränare är ett viktigt och hedersamt uppdrag. Tränaren har en avgörande roll för att spelarna ska känna sig trygga och få möjlighet att växa och utvecklas.

Hur vi lär ut tennis

Att vara tränare är ett pedagogiskt uppdrag. Tränarens mest centrala uppgift är att lära spelarna grundläggande färdigheter för att kunna spela tennis.

Genomföra en träning

Här får en introduktion kring organisering och genomförande av en tennisträning.

Öva på att genomföra en träning

Att skapa en rolig och utvecklande träning i en trygg lärandemiljö är grunden för att varje spelare ska känna en inre drivkraft och längta till nästa träningstillfälle.

Vill du lära dig mer?

Här får du mer information om hur du blir tränare i svensk tennis.

Testa dig själv

Till sist är det dags att testa dina kunskaper. Kontrollfrågorna testar dina kunskaper om innehållet i det här materialet.