OM OSS

Svenska Tennisförbundet arbetar dagligen för tennisens utveckling i Sverige.

Vårt uppdrag

Svenska Tennisförbundets vision, målsättningar, värderingar och strategier.

Personal

Kontaktuppgifter till personalen på Svenska Tennisförbundets kansli.

Styrelse

Svenska Tennisförbundets styrelse består av ordförande och sex ledamöter.

Råd och kommittéer

Inom Svenska Tennisförbundet finns ett antal råd och kommittéer.

Årsmöte

Här hittar du information om vårt årsmöte samt tidigare publicerade protokoll och verksamhetsberättelser.

Stipendier och utmärkelser

Läs mer om våra stipendier och utmärkelser och hur du ansöker om dem.

Stadgar

Stadgar för Svenska Tennisförbundet och specialdistriktsförbunden (regioner).

GDPR

Vår integritetspolicy har uppdaterats med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). Här finns också info till föreningar i frågan.