ÅRSMÖTE

Förbundsmöte ska äga rum varje år senast före april månads utgång. Separat kallelse skickas ut till röstberättigade SDF (regioner). Handlingar kommer att publiceras på den här sidan.

Förbundsmöte 2024

Svenska Tennisförbundets årsmöte kommer att hållas söndagen den 21 april i Uppsala på Elite Hotel Academia kl 8.30.