ÅRSMÖTE

Förbundsmöte ska äga rum varje år senast före april månads utgång.

2021 års förbundsmöte äger rum lördagen den 24 april. På grund av covid-19-pandemin sker mötet digitalt. Separat kallelse skickas ut till röstberättigade SDF (regioner).