ÅRSMÖTE

Förbundsmöte ska äga rum varje år senast före april månads utgång. 2019 års förbundsmöte med konferens äger rum den 26-27 april i Göteborg. Separat kallelse skickas ut till röstberättigade SDF (regioner).