ÅRSMÖTE

Förbundsmöte ska äga rum varje år senast före april månads utgång. 2023 års möte kommer att hållas på Elite Hotel Knaust i Sundsvall söndagen den 23 april 2023, ca 8.30-11.30. Separat kallelse skickas ut till röstberättigade SDF (regioner).