ÅRSMÖTE

Förbundsmöte ska äga rum varje år senast före april månads utgång. På grund av covid-19 flyttas dock årets årsmöte i Göteborg fram och kommer istället ske digitalt den 2 juni klockan 18.00. Mer info kommer här senare.