ÖVRIGA UTBILDNINGAR

KONFERENSER

Årligen arrangerar vi flera konferenser som komplement till våra kurser och utbildningar. Några är återkommande:

Tränarkonferenser

Barn- och ungdomskonferenser

Tävlingsledarkonferens

Klubbutvecklingskonferens

Ordförandekonferens

Utöver dessa återkommande kan även andra konferenser arrangeras.

SISU IDROTTSUTBILDARNA

Sisu-idrottsutbildarna är idrottens studie och utbildningsorganisation. De har sin bas i Stockholm men skall via sina distrikt verka för och hjälpa alla föreningar i idrotts-Sverige.

I deras kursutbud ingår såväl långa kurser som korta kurser och studiecirklar. Kurserna bedrivs såväl centralt som lokalt. Ett besök på ditt Sisu-distrikts hemsida kan vara väl investerad tid då de är väldigt duktiga inom såväl prestationsutveckling som föreningskunskap.

Här hittar du Sisu-idrottsutbildarnas kursutbud

IDROTTSUTBILDNING PÅ HÖGSKOLA

Utöver de kurser som Svenska Tennisförbundet arrangerar finns det många andra utbildningsmöjligheter för dig som vill utveckla dig som tränare och ledare.

Tennisförbundet arbetar i dag nära två högskolor, Växjö Universitet och GIH i Stockholm. Båda erbjuder högkvalitativa utbildningar för tränare.

Läs mer om deras program nedan:

Linnéuniversitetet Växjö  

Malmö Högskola

GIH Stockholm

Folkhögskolorna har en lång och framgångsrik traditionen att utbilda ledare inom idrotten.

Läs mer om deras möjligheter på folkhogskola.nu