UTBILDNING FÖR FUNKTIONÄRER

Ingen tävling fungerar utan en stab av tävlingsfunktionärer. Det finns i grunden tre former av funktionärer och utbildningar för dessa: domare, tävlingsledare och matchledare.

Vill du gå några av tennisens funktionärsutbildningar? Vad roligt! Ta först kontakt med din klubb om du vill utbilda dig. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna, samt ladda ner utbildningsmaterial och domarprotokoll.

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline. Välj Svenska Tennisförbundet som specialidrottsförbund.

DOMARE

I stolen sitter huvuddomaren och i vissa större tävlingar finns det även linjedomare. Utbildningsstegen är i den svenska modellen:

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara linjedomare i nationella tävlingar, Elitserien/Div 1 samt i mindre internationella tävlingar.

Info: Utbildningen kan arrangeras av klubb eller region. Rekommenderad minimiålder är 12 år.

Utbildningen består av självstudier samt ca en timmes teoripass. Du får bland annat lära dig var och hur du ska stå på banan samt vilka tecken som används av linjedomare. Om möjligt kan en kort praktik läggas in i utbildningen. Om du går Klubbdomarutbildningen blir du även utbildad som linjedomare.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara huvuddomare i klubbmatcher och nationella tävlingar för yngre juniorer samt vara linjedomare i elitserien/division 1. Att få en förståelse för tennisspelets regler som du har nytta av som spelare eller tennisförälder. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som Klubbdomare.

Info: Utbildningen kan arrangeras av klubb eller region. Rekommenderad minimiålder är 12 år. Utbildningen utgörs av cirka sex timmars teoriutbildning. Baskunskaperna inom följande områden gås igenom: Tennisspelets Regler, Spelarkoden, Protokollet, Att vara huvuddomare och Linjedomarkunskap.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara huvuddomare i avancerade juniormatcher och enklare seniormatcher. Som linjedomare kan du döma elitserien/division 1 samt mindre internationella tävlingar i Sverige. Efter att du skaffat dig lite erfarenhet kan du vara med i Swedish Open och Stockholm Open. Du kan även fungera som matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som Förbundsdomare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet eller Region. Minimiålder är 15 år. Utbildningen utgörs av en teoridel och en praktikdel.

Teoridelen består av självstudier men innehåller också en endagsträff för diskussion och uppföljning. Fördjupade kunskaper inom följande områden gås igenom: Tävlingsfunktionärer, Tennisspelets Regler, Svenska tillämpningsbestämmel­ser, Spelarkoden, Protokollet, Att vara huvuddomare, Matchledarkunskap och Linjedomarkunskap. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

Praktikdelen genomförs på en sanktionerad tävling där du får döma två matcher under överinseende av en instruktör.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara huvuddomare i alla typer av matcher som arrangeras i Sverige, så som Elitserien/Div 1 och Sommar- och Vintertouren. Du ska även kunna vara domare eller matchledare i de internationella juniortävlingar som arrangeras i Sverige. Med lite erfarenhet får du även döma internationella seniortävlingar. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som Elitdomare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet. Minimiålder är 16 år. Utbildningen består av en teoridel och en praktikdel.

Teoridelen innehåller ytterligare fördjupning i de svenska reglerna samt regler om de internationella juniortourerna som drivs av Tennis Europé och ITF.

Praktikdelen genomförs på en Sommar- eller Vintertourrävling eller på en internationell tävling.

TÄVLINGSLEDARE

Tävlingsledaren är den som leder och bestämmer hur tävlingen genomförs. Från och med 2015 är utbildad tävlingsledare ett måste för varje klubb som ansöker om sanktionerad tävling. De olika stegen för tävlingsledare är:

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som matchledare.

Info: Utbildningen arrangeras av klubb eller region. Minimiålder är 15 år.

Det finns tre vägar att gå för att bli matchledare. Antingen kan man gå en renodlad matchledarutbildning på ca 5 timmar. Går man Förbundsdomarutbildningen eller Tävlingsledarutbildningen blir man även utbildad matchledare. Kunskaper inom följande områden gås igenom: Tävlingsfunktionärer, Tennisspelets Regler, Svenska tillämpningsbestämmelser, Spelarkoden och Matchledarkunskap.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna fungera som assisterande tävlingsledare i sanktionerade tävlingar i kategori 2-5. Att kunna fungera som matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som tävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet eller Region. Minimiålder är 16 år.

Utbildningen består av självstudier men innehåller också en träff för diskussion och övningar. De teoriavsnitt som behandlas är Tävlingsformer och förutsättningar, Förberedelser inför tävling, Anmälningshantering och lottning, Matchplanering och Problem på Banan. Utbildningen inriktar sig inte mot datorlottningsprogram utan man får lära sig teorin bakom, t ex att göra en lottning för hand. Vi använder en kategori 3 tävling med frilottning som övningsexempel från planering till lottning och genomförande.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara ansvarig tävlingsledare i samtliga typer av sanktionerade tävlingar i Sverige samt Elitserien/Div 1. Du ska även kunna utbilda klubbfunktionärer med hjälp av det utbildningsmateriel som finns. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som förbundstävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet. Minimiålder är 18 år.

Man går djupare in på de teoriavsnitt som behandlas i Grundläggande tävlingsledarutbildning samt att även förfaranden vid sign- in tillkommer. Vi ser till tävlingens helhet och hur vi kan göra ett bra arrangemang för alla, spelare, funktionärer och arrangörsklubben. Att kunna utbilda klubbens funktionärer och hur man jobbar mot pressen är viktiga delar i arrangörskapet.  Här används en sommartourtävling i kategori 2 som övningsexempel. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

Målsättning: Utbildningen är till för dig som är förbundstävlingsledare och känner att du vill utveckla ditt tävlingsledarskap ytterligare. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som elittävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet. Minimiålder är 20 år. Utbildningen utgörs av en teoridel och en praktikdel.

Teoridelen består av ett seminarium där bland annat kvistiga och aktuella fall tas upp. Vi tar även upp hur det är att vara tävlingsledare för internationella tävlingar. Att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter är en del av seminariet.

Praktikdelen består av en uppgift som ska utföras under en tävling som arrangeras i hemmaklubben.

Info: Utbildas av Internationella Tennisförbundet

Info: Videon nedan är en digital fortsättningskurs i tävlingsprogrammet Tournament Planner arrangerad av SvTF Syd med kursledare från SvTF. Genomgång av hur man använder Tournament Planner före, under och efter tävlingar. Kursen innehåller även frågor och svar från kursdeltagarna samt genomgång om hur man använder tävlingsapp, domarapp och sekretariatsapp. Kursen vänder sig till deltagare som har god kunskap om programmet och redan genomfört några tävlingar med Tournament Planner.

MATCHLEDARE

I många tävlingar genomförs matcher utan domare. Det ska då finnas en matchledare som har ansvaret för genomförandet på ett begränsat antal banor.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som Matchledare.

Info: Utbildningen arrangeras av klubb eller region. Minimiålder är 15 år.

Det finns tre vägar att gå för att bli matchledare. Antingen kan man gå en renodlad matchledarutbildning på ca 5 timmar. Går man Förbundsdomarutbildningen eller Tävlingsledarutbildningen blir man även utbildad matchledare. Kunskaper inom följande områden gås igenom: Tävlingsfunktionärer, Tennisspelets Regler, Svenska tillämpningsbestämmelser, Spelarkoden och Matchledarkunskap.