UTBILDNING FÖR FUNKTIONÄRER

Ingen tävling fungerar utan en stab av tävlingsfunktionärer. Det finns i grunden tre former av funktionärer och utbildningar för dessa: domare, tävlingsledare och matchledare.

Vill du gå några av tennisens funktionärsutbildningar? Vad roligt! Ta först kontakt med din klubb om du vill utbilda dig. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna, samt ladda ner utbildningsmaterial och domarprotokoll.

För att ta reda på praktiktillfällen för Introduktionsutbildning för funktionärer – vänd er hit!

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Förbundsdomarutbildning

3 juli7 juli

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline. Välj Svenska Tennisförbundet som specialidrottsförbund.

NYA UTBILDNINGSPROGRAMMET – FÖRSTA DELEN LANSERAD

Just nu pågår arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i enlighet med Game Change 2030. Nu är den första av de nya funktionärsutbildningarna lanserad: Introduktionsutbildning för funktionärer.

För att ta reda på när och var de första kurserna går ska du kontakta din region. Nedan kan du läsa kortfattad information om de utbildningar som ingår i det nya utbildningsprogrammet för tränare.

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR FUNKTIONÄRER

Ersätter klubbdomar- och linjedomarutbildning.

Den här digitala utbildningen passar dig som vill lära dig mer om tennisspelets regler, du som vill bli domare och/eller linjedomare och du som vill vidareutveckla dig inom funktionärsutbildningarna. Rekommenderad yngsta ålder är 13 år. Innehållet på utbildningen ger dig kunskap om tennisspelets regler, tips på hur man är en bra huvuddomare och sidlinjedomare.

Utbildningen består av en digital utbildningswebb. För att bli legitimerad klubbdomare behöver du även gå praktik. Utbildningswebben tar cirka två och en halv timmar att genomföra.

I utbildningen får du teoretiska kunskaper som hjälper dig att ta det första steget som huvuddomare och linjedomare. Du får en introduktion om tennisspelets regler samt tips om hur du hanterar olika situationer som huvuddomare och sidlinjedomare. Efter att ha genomfört kursen kan du ta dig vidare i funktionärsutbildningarna.

Du kan arbeta som sidlinjedomare. Du kan även arbeta som huvuddomare i din klubb eller region, förutsatt att du har fått din klubbdomarlicens. För att få din klubbdomarlicens behöver du ha genomgått utbildningen samt gjort en praktik.

Denna utbildning passar även den som är förälder eller nyfiken på tennis och vill få en förståelse för tennisens regler. Det kan hjälpa dig att stötta dina barn och andra spelare i många olika sammanhang.

Kärnan i utbildningen är tennisspelets regler. Efter att ha genomfört utbildning kommer du få med dig en god förståelse för tennisspelets regler. Du kommer lära dig hur du kontrollerar banan före och efter spel. Du kommer lära dig hur du skall kommunicera med spelare. Du kommer lära dig om rollen som huvuddomare och linjedomare i tävlingssammanhang, och hur dessa är viktiga pusselbitar i en tävling.

För att bli godkänd på utbildningen behöver deltagaren genomgå den digitala utbildningswebben. Deltagaren förväntas gå igenom samtliga avsnitt och svara på samtliga frågor. Efter att deltagaren är klar med utbildningen så kan ett utbildningsintyg laddas ner.

För att bli licensierad klubbdomare behöver deltagaren bli godkänd på den digitala utbildningswebben. Efter genomgången utbildning skall deltagaren praktisera som huvuddomare i träningsmiljö i klubben alternativt en tävlingsmiljö på klubben eller i regionen. Handledaren för praktiken skall intyga att deltagaren har genomgått praktik och sedan kommer deltagaren att bli legitimerad klubbdomare och få sin legitimation utskickad.

Handledaren skall fylla i ett praktikintyg via https://tennismail.se/praktikintyg/. Mer info finner ni här.

Efter genomgången utbildning har du skaffat dig följande kunskaper:

  • Regelkunskap – du har introducerande teoretiska kunskaper om tennisspelets regler, tillämpningsbestämmelser och spelarkoden.
  • Agerande – du har verktyg för att tydligt kommunicera dina beslut. Du har kunskap om aktuella appar och verktyg för dina uppdrag. Du känner till de tävlingsfunktionärer som finns på tävlingar och förstår din roll som huvuddomare och sidlinjedomare i dessa sammanhang.
  • Huvuddomarkunskap – du har verktyg för att tydligt leda en match från start till slut. Du känner till hur protokollet ska färdigställas och hur du rapporterar resultat.
  • Linjedomarkunskap – du har förståelse om ditt uppdrag som sidlinjedomare.

Det finns inga förkunskapskrav. Du ska vara medlem i en tennisklubb som är ansluten till Svenska Tennisförbundet för att få genomföra utbildningen och få ditt intyg. Rekommenderad yngsta ålder för att arbeta som linjedomare är 15 år.

Introduktionsutbildning för funktionärer består endast av en utbildningswebb. Du genomgår utbildningswebben på egen hand och när det passar dig. Materialet består av uppgifter med text, quiz-frågor, videor och bilder som du ska ta till dig och sedan markera som klara. Du ska slutföra samtliga uppgifter på utbildningswebben.

DOMARE

I stolen sitter huvuddomaren och i vissa större tävlingar finns det även linjedomare. Utbildningsstegen är i den svenska modellen:

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara huvuddomare i avancerade juniormatcher och enklare seniormatcher. Som linjedomare kan du döma elitserien/division 1 samt mindre internationella tävlingar i Sverige. Efter att du skaffat dig lite erfarenhet kan du vara med i Swedish Open och Stockholm Open. Du kan även fungera som matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som Förbundsdomare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet eller Region. Minimiålder är 15 år. Utbildningen utgörs av en teoridel och en praktikdel.

Teoridelen består av självstudier men innehåller också en endagsträff för diskussion och uppföljning. Fördjupade kunskaper inom följande områden gås igenom: Tävlingsfunktionärer, Tennisspelets Regler, Svenska tillämpningsbestämmel­ser, Spelarkoden, Protokollet, Att vara huvuddomare, Matchledarkunskap och Linjedomarkunskap. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

Praktikdelen genomförs på en sanktionerad tävling där du får döma två matcher under överinseende av en instruktör.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara huvuddomare i alla typer av matcher som arrangeras i Sverige, så som Elitserien/Div 1 och Sommar- och Vintertouren. Du ska även kunna vara domare eller matchledare i de internationella juniortävlingar som arrangeras i Sverige. Med lite erfarenhet får du även döma internationella seniortävlingar. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som Elitdomare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet. Minimiålder är 16 år. Utbildningen består av en teoridel och en praktikdel.

Teoridelen innehåller ytterligare fördjupning i de svenska reglerna samt regler om de internationella juniortourerna som drivs av Tennis Europé och ITF.

Praktikdelen genomförs på en Sommar- eller Vintertourrävling eller på en internationell tävling.

TÄVLINGSLEDARE

Tävlingsledaren är den som leder och bestämmer hur tävlingen genomförs. Från och med 2015 är utbildad tävlingsledare ett måste för varje klubb som ansöker om sanktionerad tävling. De olika stegen för tävlingsledare är:

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som matchledare.

Info: Utbildningen arrangeras av klubb eller region. Minimiålder är 15 år.

Det finns tre vägar att gå för att bli matchledare. Antingen kan man gå en renodlad matchledarutbildning på ca 5 timmar. Går man Förbundsdomarutbildningen eller Tävlingsledarutbildningen blir man även utbildad matchledare. Kunskaper inom följande områden gås igenom: Tävlingsfunktionärer, Tennisspelets Regler, Svenska tillämpningsbestämmelser, Spelarkoden och Matchledarkunskap.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna fungera som assisterande tävlingsledare i sanktionerade tävlingar i kategori 2-5. Att kunna fungera som matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som tävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet eller Region. Minimiålder är 16 år.

Utbildningen består av självstudier men innehåller också en träff för diskussion och övningar. De teoriavsnitt som behandlas är Tävlingsformer och förutsättningar, Förberedelser inför tävling, Anmälningshantering och lottning, Matchplanering och Problem på Banan. Utbildningen inriktar sig inte mot datorlottningsprogram utan man får lära sig teorin bakom, t ex att göra en lottning för hand. Vi använder en kategori 3 tävling med frilottning som övningsexempel från planering till lottning och genomförande.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara ansvarig tävlingsledare i samtliga typer av sanktionerade tävlingar i Sverige samt Elitserien/Div 1. Du ska även kunna utbilda klubbfunktionärer med hjälp av det utbildningsmateriel som finns. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som förbundstävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet. Minimiålder är 18 år.

Man går djupare in på de teoriavsnitt som behandlas i Grundläggande tävlingsledarutbildning samt att även förfaranden vid sign- in tillkommer. Vi ser till tävlingens helhet och hur vi kan göra ett bra arrangemang för alla, spelare, funktionärer och arrangörsklubben. Att kunna utbilda klubbens funktionärer och hur man jobbar mot pressen är viktiga delar i arrangörskapet.  Här används en sommartourtävling i kategori 2 som övningsexempel. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

Målsättning: Utbildningen är till för dig som är förbundstävlingsledare och känner att du vill utveckla ditt tävlingsledarskap ytterligare. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som elittävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet. Minimiålder är 20 år. Utbildningen utgörs av en teoridel och en praktikdel.

Teoridelen består av ett seminarium där bland annat kvistiga och aktuella fall tas upp. Vi tar även upp hur det är att vara tävlingsledare för internationella tävlingar. Att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter är en del av seminariet.

Praktikdelen består av en uppgift som ska utföras under en tävling som arrangeras i hemmaklubben.

Info: Utbildas av Internationella Tennisförbundet

Info: Videon nedan är en digital fortsättningskurs i tävlingsprogrammet Tournament Planner arrangerad av SvTF Syd med kursledare från SvTF. Genomgång av hur man använder Tournament Planner före, under och efter tävlingar. Kursen innehåller även frågor och svar från kursdeltagarna samt genomgång om hur man använder tävlingsapp, domarapp och sekretariatsapp. Kursen vänder sig till deltagare som har god kunskap om programmet och redan genomfört några tävlingar med Tournament Planner.

MATCHLEDARE

I många tävlingar genomförs matcher utan domare. Det ska då finnas en matchledare som har ansvaret för genomförandet på ett begränsat antal banor.

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som Matchledare.

Info: Utbildningen arrangeras av klubb eller region. Minimiålder är 15 år.

Det finns tre vägar att gå för att bli matchledare. Antingen kan man gå en renodlad matchledarutbildning på ca 5 timmar. Går man Förbundsdomarutbildningen eller Tävlingsledarutbildningen blir man även utbildad matchledare. Kunskaper inom följande områden gås igenom: Tävlingsfunktionärer, Tennisspelets Regler, Svenska tillämpningsbestämmelser, Spelarkoden och Matchledarkunskap.