ÅTERSTARTSSTÖD

Ett återstartsstöd ska bidra till att idrottsrörelsen fortsatt står stark efter pandemin.

Riksidrottsförbundet har fördelat ut 220 miljoner i ekonomiska återstartsstöd, för att säkerställa att idrottsrörelsen i Sverige står sig fortsatt stark efter pandemins påverkan. Svenska Tennisförbundet har erhållit ett återstartsstöd på 5,4 miljoner kronor.

Syftet med nedan framtagna stöd är att stimulera en uppstart för att behålla och rekrytera medlemmar, främja och öka tävlingsspelandet, samt att få fler att utbilda sig. Återstartsstöden rör målområde 3, 5 samt 9 ur Game Change 2030. Stöden fördelas ut under hösten 2021 och våren 2022.

Inom ramen för återstartsstödet kommer också regionerna bidra med utbildningsinsatser riktade mot funktionärer, tränare och föräldrar.

Ansökan har nu stängt för de tre sökbara stöden ”endagarstävlingar”, ”klubbarrangerad tävlingsresa” och ”klubbvärd”.
Frågor?
Vid frågor, vänligen kontakta Emma Ernlund, Svenska Tennisförbundet. Regionerna kommer också att finnas som stöd till klubbarna och ansvara för uppföljning av beviljade bidrag.
Kostnadsfri tävlingslicens för spelare t.o.m. 25 år

Kostnadsfri tävlingslicens för alla spelare födda 1997 och senare. Gäller för år 2022, förutsatt att registrering sker i Tävling Online senast 31 mars 2022.

Syftet med stödet är att minska insteget till tävlingsspel och därigenom öka antalet tävlingsspelare.

Spelare födda 2004–2009 registrerar sig kostnadsfritt direkt i Tävling Online. Spelare födda 1997–2003 registrerar sig i Tävling Online och får efter uppvisande av minst en genomförd tävlingsmatch, tillbaka hela beloppet. Tävlingslicenser för 2022 kan registreras i Tävling Online från och med den 1 november 2021.

Kostnadsfri anmälningsavgift till Svenska Tennisligan

Gäller för serierna Orange League, Green Challenge, Flickor 13, Pojkar 13 och Junior 13. Stödet gäller alla lag som anmäls till våren inomhus och sommaren utomhus 2022.

Syftet med stödet är att öka tävlandet i lagformat.

Läs mer om Svenska Tennisligan här.

Kostnadsfri utbildning för tränare och funktionärer

Gäller för tränarkurserna Tennisens plattform, TGU 1 och TGU 2 samt funktionärskurserna för matchledare, grundläggande tävlingsledare och förbundstävlingsledare hösten 2021. En förutsättning är att deltagaren ska vara anmäld via en klubb och fullgjort kursen med godkänt resultat. Stödet gäller för kurser fr.o.m. 15 augusti och till 31 december 2021 (slutförd).

Syftet med stödet är att utbilda fler tränare/funktionärer och därigenom öka den generella kompetensnivån.

Stödet betalas ut till klubben retroaktivt utifrån antalet anmälda deltagare som genomfört utbildningen med godkänt resultat. Tidsperioden för stödet kan komma att förlängas. Beslut om detta tas under hösten.

Endagarstävlingar 10 tkr (inklusive sanktionsavgift)

Klubbar som vill genomföra endagarstävlingar kan ansöka om arrangörsbidrag á 10 tkr. Målgruppen för endagstävlingar är spelare i åldern 13–20 år. Stödet gäller för tävlingar perioden januari-augusti 2022 och varje klubb har möjlighet att ansöka om stöd för en eller två tävlingar.

Förutsättningarna för återstartsstöd är att tävlingarna har en anmälningsavgift på 100 kronor. Sanktionsansökan ska göras och tävling ska genomföras på datum som godkänns av regionen. I övrigt ska tävlingarna genomföras enligt de anvisningar som, efter ansökningstidens slut, kommer att presenteras för ansökande klubbar.

Syftet med stödet är att främja tävlandet.

För att ta del av stödet ska klubben göra en återstartsstödsansökan senast 10 november 2021. Anvisningar för endagarstävlingarna skickas sedan till ansökande klubbar i november. Därefter ska klubben ansöka om sanktion för tävlingarna: sanktionsansökan för januari-april 2022 görs 1-15 december 2021 och sanktionsansökan för maj-augusti 2022 görs 1-31 december 2021.

Ansökan är nu stängd.

Klubbarrangerad tävlingsresa 15 tkr

Klubben kan ansöka om bidrag för en tävlingsresa á 15 tkr. Resorna ska vara nationella, tränarledda och arrangerade av klubben. Stödet riktar sig i första hand till målgruppen 13–20 år, men det går även att söka för yngre spelare. Tävlingsresan ska innefatta minst fyra spelare och inte varit planerad sedan tidigare.

Syftet med stödet är att stärka klubbkänslan och den sociala tillhörigheten samt att främja ett ökat tävlande.

Ansökan är nu stängd.

Klubbvärd 15 tkr

Klubben kan ansöka om 15 tkr i stöd för en s.k. klubbvärd. Stödet prioriteras i första hand de klubbar som förlorat medlemmar till följd av covid-19-pandemin, men kan även sökas av klubbar som har ambition att öka sitt medlemsantal. Stödet kan användas till arvode och/eller fasta medlemsaktiviteter. Stödet gäller för perioden oktober 2021 t.o.m. augusti 2022.

Syftet med en klubbvärd är att stimulera klubbens medlemsarbete. Stödet ska därför användas med fokus på medlemsrekrytering och/eller medlemsservice.

Klubbvärden ska genom konkreta aktiviteter marknadsföra klubbens verksamhet lokalt. Ett särskilt fokus bör också riktas mot de utövare som vistas och spelar på anläggningen men som ännu inte är medlemmar. Inom medlemsservice kan klubbvärden med fördel ha som uppgift att vara trevlig och behjälplig för klubbens befintliga medlemmar, genom att finnas på plats i hallen, besvara frågor, låna ut utrustning, boka bantider eller liknande ärenden som medlemmarna önskar hjälp med. Varje klubb har utifrån ovan nämnda arbetsbeskrivning och syfte, möjlighet att skräddarsy klubbvärdens uppgifter så att det överensstämmer med klubbens behov.

Ansökan är nu stängd.