BARN OCH UNGDOM

Vi har utökat vårt fokus på barn- och ungdomsfrågor med såväl nya som förstärkta befintliga satsningar, vilka du kan läsa mer om här.

Player School

Player School tar upp bollen för ett schysst matchspel! Välkommen till tennisens spännande matchvärld. Lycka till!

Tennis för barn

Materialet används både i tränarutbildningen och är också ett ypperligt stöd för föreningar som bedriver verksamhet på röd, orange och grön nivå.

Tennis på gatan

Med den här satsningen vill vi erbjuda tennis till de som inte har den naturliga vägen in i vår idrott. Detta gör vi genom att möta barnen och ungdomarna på deras hemmaplan och på deras villkor.

Next Generation

Vår stora barn- och ungdomssatsning Elite Hotels Next Generation engagerar tusentals ungdomar varje år. Satsningen vilar på två ben: ett tävlingsevent samt lägerverksamhet i våra sju regioner.

Spelutveckling röd orange grön

Med plattformen Spelutveckling röd orange grön får varje spelare utvecklas i sin takt när tränaren utmanar spelaren med anpassade färdighetsnycklar under varje träning.

Stöd och bidrag

I varje tennisklubb finns goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas. För att göra idéerna till verklighet finns Idrottsbidrag.

Tennisens dag

Varje år firas Tennisens dag runt om i hela landet.

Tävlingsformer för barn

Det här gäller när man arrangerar tävlingar för de yngsta utövarna.

Multi SkillZ

Multi SkillZ bygger på att frångå den tidiga idrottsspecialiseringen och fokuserar istället på allsidig och koordinativ träning, som dock genomförs med så starka kopplingar till tennisspelet som möjligt.