ELITE HOTELS NEXT GEN

Elite Hotels Next Gen är vår stora barn- och ungdomssatsning som vilar på två ben: ett tävlingsevent samt lägerverksamhet i våra sju regioner.