ELITE HOTELS NEXT GENERATION

Elite Hotels Next Generation är vår stora barn- och ungdomssatsning som vilar på två ben: ett tävlingsevent samt lägerverksamhet i våra sju regioner.