PARATENNIS

Vår idrott ska främja mångfald och våra verksamheter ska vara inkluderande och anpassa­de efter utövarnas förutsättningar. Tennis för funktionshindrade finns på flera håll i landet – för att börja spela behöver man bara vara nyfiken!

RULLSTOLSTENNIS

Rullstolstennis följer de vanliga tävlingsreglerna för tennis utom på en punkt – bollen får studsa två gånger. Sporten började spelas i organiserad form i USA 1977. 1990 kom sporten till Sverige, då det i samband med en nationell tränarträff för rullstolstennis även ordnades en tävling. I dagsläget är ett 60-tal länder anslutna till The International Wheelchair Tennis Association. I dag ett stort antal rullstolstennisspelare som har sin ordinarie träning i en svensk tennisklubb. De har många olika funktionsnedsättningar. Vi vill med erfarenhet av dessa, göra vårt bästa för att hjälpa en ny tennisspelare att trivas och utvecklas utifrån egna förutsättningar.

TENNIS FÖR STÅENDE FUNKTIONSHINDRADE

Tennis för funktionshindrade är inte begränsat till rullstolsburna. På senare år har tennis för stående funktionshindrade sakta men säkert vuxit fram i svensk tennis. Projektet Anpassad Tennis för Stående (ATS) vänder sig till personer med neurologiska funktionshinder och sjukdomar, amputerade, hörselskadade, utvecklingsstörda eller andra funktionshinder. Under året bjuder ATS in till aktiviteter och tävlingar.

PARATENNISRÅD

Både Riksidrottsförbundet och Svenska Tennisförbundet (SvTF) betonar i sina styrdokument vikten av att idrotten ska vara inkluderande och till för alla. Därför bildades ett paratennisråd 2020. I rådet ingår Petter Edström, Emil Holmgren, Jens Nilsson, Kent Ring, Rickard Tuvesson och Mikaela Lecomte Seger.