SVENSKA TENNISLIGAN

Svenska Tennisligan (STL) är namnet på det nya seriespelet i svensk tennis. Den 1 maj 2021 slås Svenska Tennisserierna och flertalet av regionsserierna ihop. Även elitserien och division 1 kommer att ingå i begreppet STL.
AKTUELLT

SVENSKA TENNISLIGAN INTRODUCERAS

Svenska Tennisserierna, elitserien och division 1, Svenska Juniorcupen och flertalet av regionsserierna slås från och med den 1 maj 2021 ihop till ett gemensamt seriespel med namnet Svenska Tennisligan.

Det innebär att alla lag – oavsett nivå – ingår i samma seriespelsstruktur. Varje nivå är anpassad till spelarnas ålder och ambition. Tidigare regionserier spelas på lokal/regional nivå med anpassade spelformer och korta resor samtidigt som lagen ingår i samma seriepyramid som toppdivisionerna.

SÅ HÄR ANMÄLER DU LAG

Anmälan görs via Tävling Online. Mer information om hur du anmäler lag finns här.

Du anmäler intresse till klubbmixade lag här.

Anmälan för utomhusserierna senast den 15 mars.
Anmälan för inomhusserierna höst och höst/vår senast den 15 augusti.
Anmälan för inomhusserierna vår senast den 15 november.

Behöver du hjälp kring anmälan, kontakta oss på telefon 010-444 04 10. Du kan även skicka ett mail till: serier@tennis.se.

VAD ÄR SVENSKA TENNISLIGAN?

Klicka här för att se en översikt av STL

Tidigare enskilda regionala serier kan nu erbjudas kortare resvägar över regiongränserna istället för att det ibland kan bli en längre resväg inom respektive region. Vidare kan nya klubbarna nu få mötas över gränserna.

STL innebär att det blir sammanhängande senior- och veteranserier från lägsta lokala nivå upp till högsta serien. Den sammanslagna seriepyramiden skapar en bättre överblick, förenklad administration och kortare resvägar.

Klassindelningen bygger på att erbjuda ett heltäckande seriespelssystem som vänder sig till alla åldrar, kön och kategorier av spelare.

Samtliga klasser vänder sig till herrar/damer respektive pojkar/flickor:

 • Orange League (orange boll)
 • Green Challenge (grön boll)
 • 13 år
 • 15 år
 • 18 år
 • Seniorer
 • 35 år
 • 45 år
 • 55 år
 • 65 år
 • 70 år
 • 75 år
 • En amälningssida: Tävling Online
 • En deadline för anmälan, dvs samma anmälningsdatum för alla klasser under respektive spelperiod (inomhus/vår, utomhus/sommar, inomhus/höst).

SvTF administrerar alla serier i nära samarbete med regionerna.

Klasser utomhus (anmälan senast 15 mars)
KLASS SINGLAR/DUBBLAR
MATCHFORMER KATEGORI SPELDATUM 2024
Damer 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 12, 18-19, 25-26/5
Herrar 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 11-12, 19, 25-26/5
Damer/Herrar lokaldivisioner 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 4 (ej rating) 12, 19/5 & 2, 9, 16/6
D35/H35 2+1 (3+1 div. 1 herrar) Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 4, 11, 25/5 & 8, 15/6
D45/H45 2+1 (3+1 div. 1 herrar) Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 5, 12, 26/5 & 9, 16/6
D55/H55 2+1 (3+1 div. 1 herrar) Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 11, 18/5 & 1, 8, 15/6
D65/H65 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 5, 12, 26/5 & 9, 16/6
D70/H70 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 5, 12, 26/5 & 9, 16/6
D75/H75 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 5, 12, 26/5 & 9, 16/6
F18/P18 A/B 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 3-4 & 23-25/8
F15/P15 A/B 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e 3 (rating) 24-26/5 & 15-16/6
F13/P13 A/B 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) 17-19 & 25-26/5
J13 (F/P tillsammans) 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating) 17-19 & 25-26/5
Green Challenge A 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 4 (ej rating) 10-11, 18, 24-25/8
Green Challenge B 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating) 10-11, 18, 24-25/8
Orange League 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating) 10-11, 18, 24-25/8

* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.

Klasser inomhus vår (anmälan senast 15 november)
KLASS SINGLAR/DUBBLAR
MATCHFORMER KATEGORI
F18/P18 – Kval och slutspel 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e 3 (rating)
F18/P18 – Förkval 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e 3 (rating)
F15/P15 A/B 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e 3 (rating)
F13/P13 A/B 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating)
J13C (F/P tillsammans) 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating)
Green Challenge A 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 4 (ej rating)
Green Challenge B 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating)
Orange League 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating)

* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.

Klasser inomhus höst-vår (anmälan senast 15 augusti)
KLASS SINGLAR/DUBBLAR
MATCHFORMER KATEGORI PERIOD
Herrar Elitserien powered by MATCHi 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 2 (rating) Höst
Herrar Division 1 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 2 (rating) Höst
Herrar Division 2 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst
Herrar Division 3- 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst-Vår
Herrar lokaldivisioner A 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 4 (ej rating) Höst-Vår
Herrar lokaldivisioner B 4+2* Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating) Höst-Vår
Damer Elitserien powered by MATCHi 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 2 (rating) Höst
Damer Division 1 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 2 (rating) Höst
Damer Division 2 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst
Damer Division 3- 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst-Vår
Damer lokaldivisioner A 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 4 (ej rating) Höst-Vår
Damer lokaldivisioner B 4+2* Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating) Höst-Vår
D35/H35 2+1 (3+1 div. 1 herrar) Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst-Vår
D45/H45 2+1 (3+1 div. 1 herrar) Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst-Vår
D55/H55 2+1 (3+1 div. 1 herrar) Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst-Vår
D65/H65 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst-Vår
D70/H70 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst-Vår
D75/H75 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst-Vår
F18/P18 A/B 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst
F15/P15 3+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst
F13/P13 A/B 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 3 (rating) Höst
J13 (F/P tillsammans) 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating) Höst
Green Challenge A 2+1 Bäst av 3 set. MTB i 3:e. 4 (ej rating) Höst
Green Challenge B 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating) Höst
Orange League 4+2 * Tidsmatcher 25 min 4 (ej rating) Höst

* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.

SVENSKA TENNISLIGAN

Spelperioder
 • Ute: maj-september (anmälan senast 15 mars)
 • Inne: september-april (anmälan senast 15 augusti)
 • Inne: september-december (anmälan senast 15 augusti)
 • Inne: januari-april (anmälan senast 15 november)
Anmälan
 • Via Tävling Online
 • Görs av serieansvarig
Anmälningsavgifter
 • Serier utan upp- och nedflyttning: 750 kronor
  • Lokaldivisioner, Green Challenge, Orange League, 13-, 15- (ej höst) och 18-års (ej Svenska Juniorcupen)
 • Serier med upp- och nedflyttning: 1250 kronor
  • Senior och veteran serier, samt 15- (endast höst) och 18-års (endast Svenska Juniorcupen)
 • Elitserien och Division 1 inomhus: 2 500 kronor
Slutspel och Play-off matcher
Elitserien och Division 1

SÅ HÄR ANMÄLER MAN LAG!

Serieadministratörer kan se vilka lag som anmält sig till tidigare års seriespel genom att logga in på Tävling Online, klicka på tidigare års serie och välja “Lag” i vänstermenyn.

Klicka här och logga in på Tävling Online för att komma till anmälningssidan.

Du måste vara serieadministratör för att anmäla lag för en klubb.

Om du inte är serieadministratör, se punkten “Serieadministratör” nedan.

Klicka på Serieadmin i menyn till vänster. Välj den serie du vill anmäla lag till och klicka på “Anmäl lag”.

Välj sedan “Redigera” och “Lägg till lag”.

Du får en bekräftelse på anmälan via e-mail.

Vill man istället anmäla ett klubbmixat lag så kan man anmäla sitt intresse här.

Endast klubbens serieadministratörer kan anmäla lag.

Vill du bli serieadministratör för din klubb?

Om du inte har något licensnummer så kan du registrera dig på Tävling Online. Det räcker med en kostnadsfri motionslicens.

Klicka här för att läsa mer om hur man registrerar sig för licens.

VANLIGA FRÅGOR

Cirka 2 500 lag deltar varje år i någon form av seriespel. Det administrativa arbetet har delvis genomförts av respektive region. Administrationen är komplex och har utförts med varierande förutsättningar. Tidsåtgången för administrationen har varit stor.

Regionerna och SvTF har därför efterfrågat förenklad administration och samordning av seriespelet. Med Svenska Tennisligan förenklas och effektiviseras administrationsarbetet avsevärt då anmälningsförfarandet, administrationen och seriernas struktur förbättras.

Lägre administrationskostnader och frigörande av resurser för regionerna. Det blir lättare att förstå seriestrukturen och att anmäla lag. Alla serier kommer att spelas med ett gemensamt regelverk. Det blir även möjligt att spela matcher mot lag från en annan region vilket inte var möjligt i tidigare regionserier. Den nya strukturen leder till kortare resor samt potential till god samordning av tävlingskalendern.

Nej, varje klass och division anpassas efter nivå och ålder. Lägre divisioner och yngre klasser har en fortsatt prägel av ”bredd” med anpassade spelformer och kortare resor. Samtidigt vänder sig dom högsta divisionerna med SM-status till elitspelare med ambition att prestera tennis på toppnivå.

Lokaldivisioner är ej ratinggrundande divisioner som spelas med två singlar och en dubbel. Det räcker med gratis motionslicens för att delta. Anmälningsavgifterna är lägre än för ratinggrundande klasser. Lokaldivisionerna kommer att placeras längst ner i seriepyramiden. Lag som vinner en lokaldivision erbjuds plats i närmast högre ratinggrundande division nästkommande säsong.

Tidsmatcherna spelas med game så långt man hinner på 25 minuter. Spelare har möjlighet att i en lagmatch spela två tidsmatcher i singel och två i dubbel beroende på hur många spelare som ingår i laget. Tidsmatcher gör att en seriematch kan slutföras på två timmar. Exempelvis singlar på två banor mellan 13-14 och dubbel på en bana mellan 14-15. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.

Divisionsindelningen kommer att göras utifrån placering i motsvarande tidsperiod föregående år.

Inget, mer än att lokala och regionala divisioner kommer att ansluta längst ner i seriepyramiden. Lag som tidigare deltagit i Svenska Tennisserien behåller sin plats i Svenska Tennisligan under förutsättning att man anmäler lagen inför varje ny spelperiod.

Notera dock att klassindelningen för damernas veteranserier förändras så att ingångsåldern sänks från 40 till 35 år. Detta innebär att tidigare D40 blir D35, D50 blir D45 och D60 blir D55. D65 och D70 kvarstår medan D75 är en ny klass.

Klassindelningen för damernas veteranserier förändras så att ingångsåldern sänks från 40 till 35 år. Detta innebär att tidigare D40 blir D35, D50 blir D45 och D60 blir D55. D65 och D70 kvarstår medan D75 är en ny klass.

Alla klasser har speldatum under maj-juni (fram till midsommar) med undantag för ej ratinggrundande dam- och herrklasser samt F13 och P13-klasserna. Dessa klasser kan till viss del spelas även under augusti-september månad. Slutspel kommer att genomföras under september.

Orange League är ett seriespel för klubbar som har spelare som vill tävla i klubblag med orange boll. Seriematcherna spelas antingen genom sammandrag och/eller hemma- och bortamatcher. Rekommenderad ålder för spelare är 7-9 år. Även äldre spelare tillåts spela (upp till 13 år).

Green Challenge är ett seriespel för klubbar som har spelare som vill tävla i klubblag med grön boll. Seriematcherna spelas antingen genom sammandrag och/eller hemma- och bortamatcher. Rekommenderad ålder för spelare är 8-11 år. Även äldre spelare tillåts spela (upp till 13 år). Spelare kan spela antingen en pojkklass eller en flickklass som spelas i bäst av tre set (MTB i avgörande set) eller en kombinerad flick- och pojkklass med tidsmatcher.

Orange League spelas på mindre bana. Tänk även på att använda orange boll. För Green Challenge används grön boll. Mer information om banstorlekar finns här under rubriken “Regler Green Challenge/Orange League”.