SERIESPELSHANTERING

Liksom all tävlingsadministration sker all administration av seriespel via Tävling Online. På den här sidan kan du läsa mer om rutinerna för anmälningar av lag, inbjudningar, resultatrapporteringar, inloggningar, funktioner och rättigheter. Samtliga serier till och med 31 augusti 2018 finns på sidan seriespel.tennis.se.

FUNKTIONER

Serieansvarig kontaktperson (serieadmin)

Förening skall ha minst en serieansvarig kontaktperson (benämns som ”Serieadmin” i Tävling Online). Det går att ha flera serieansvariga kontaktpersoner i klubben. Denna person/dessa personer ansvarar för anmälningar av lag och inbjudningar till matcher. Personen kan även registrera resultat samt utse fler resultatrapportörer i klubben.

Resultatrapportör

Resultatrapportör är de personer som serieansvarig kontaktperson utser i klubben. Som resultatrapportör kan du registrera resultat för valfritt lag i klubbens hemmamatcher. För att en person skall kunna vara resultatrapportör så måste man vara registrerad med licens (betald licens eller avgiftsfri motionslicens) för klubben på Tävling Online.

Lagkapten

Varje match skall ha en lagkapten. Lagkapten registreras när inbjudan till hemmamatcher görs i Tävling Online. Lagkaptenen skall vara registrerad med licens (betald licens eller avgiftsfri motionslicens) för klubben på Tävling Online.

UPPGIFT ROLL
Anmäla serielag Serieansvarig (serieadmin)
Bjuda in till hemmamatcher Serieansvarig (serieadmin)
Fastställa eventuell ändrad matchdatum Serieansvarig (serieadmin)
Utse resultatrapportör Serieansvarig (serieadmin)
Rapportera resultat Serieansvarig (serieadmin)/Resultatrapportör
Lagkaptensrollen Lagkapten

BESTÄMMELSER

Nedan beskrivs några viktiga delar i bestämmelserna. Fullständiga bestämmelser för Svenska Tennisligan finns här.

Överenskommen ändring av matchdatum

Ordinarie matchdatum får endast ändras om båda klubbarna är överens. Ny matchdatum måste fastställas senast tre veckor före ursprunglig/ny speldatum. Inbjudan till match med ändrad speldatum får inte registreras online förrän muntlig eller skriftlig överenskommelse först har gjorts mellan lagen.

Ändring lördag-söndag eller söndag-lördag

Ordinarie speldatum får ändras av den arrangerande klubben från lördag till söndag eller söndag till lördag (spelfri för båda lagen enligt program) i samma veckoslut. Förutsättningen för byte från lördag till söndag eller söndag till lördag är att klubben gör inbjudan online senast tre veckor före ursprunglig/ny datum. Bortalaget har inte rätt att avböja ändring från lördag-söndag eller söndag till lördag om ovanstående villkor är uppfyllda.

Inbjudan

Serieansvarig kontaktperson ansvarar för att inbjudan till match skall vara gästande lag tillhanda senast en vecka före det matchen spelas – under förutsättning att matchen spelas på ursprunglig planerad matchdatum. Inbjudan skall göras via Tävling Online. Arrangerande förening skall ange ankomsttid, starttid för matchen och lagkapten. Bollmärke/typ och banunderlag skall anges under övrig info. Spelplats visas med automatik på inbjudningssidan. Serieansvarig kontaktperson är ansvarig för att seriematcher genomförs på fastställd matchdag. Om inbjudan uteblir är bortalagets serieansvariga kontaktperson skyldig att själv sätta sig i förbindelse med hemmalaget angående speltider etc.

Spelares rangordning och lagtillhörighet

Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i en lagmatch. Ordningsföljden skall alltid baseras på vid varje tillfälle gällande Veckorating. Spelare med respektive lags bästa Veckorating skall mötas och spelare med respektive lags nästnästa Veckorating skall mötas, osv.

Bäst rating innebär lägst Veckorating. Spelare utan Veckorating som är 13 år och äldre tilldelas Veckorating 7,0. Spelare som är 12 år och yngre placeras efter alla spelare med Veckorating, även efter spelare som har Veckorating 7,9.

Förening får själv bestämma den inbördes ordningen mellan spelare som har samma Veckorating. Reserv får insättas på den plats i laget som motsvarar spelarens Veckorating. Spelare som tidigare innehaft tävlingslicens är själva skyldiga att ta reda på aktuell Veckorating före seriespel.

Lagkaptenerna är skyldiga att innan spelet börjar gemensamt kontrollera lagens singelrangordning och är ansvariga för att aktuell ratinglista följs.

Matchansvarig/Tävlingsledare ansvarar för att kontrollera aktuell Veckorating och spelordning för samtliga spelare i respektive lag. När första singelmatchen startat är spelordningen att anses som godkänd av båda lagen och matchansvarig/tävlingsledaren. Fastställd spelordning kan inte ändras eller protesteras emot, varken av spelande lag eller övriga lag i serien.

GUIDER

 1. Anmälan av serielag görs av klubbens serieansvarige kontaktperson.
 2. Den serieansvarige kontaktpersonen behöver vara registrerad på Tävling Online. Inloggningsuppgifterna är samma som används för spelare och sanktionsansökningar.
 3. Om den serieansvarige kontaktpersonen inte är registrerad så behöver en registrering göras.
 4. För registrering – välj: ”Registrera dig” längst upp till höger på Tävling Online. Välj Motionslicens för aktuellt år för att slutföra registreringen. Motionslicensen är utan kostnad.
 5. Om er klubb saknas eller om fel person är serieansvarig så ber vi dig kontakta Svenska Tennisförbundet för registrering/ändring. Kontakt tar du via serier@tennis.se eller 010-444 04 10.
 6. Klubbens serieansvarige person har följande rättigheter:
  1. Anmäla lag
  2. Översikt seriespelsprogrammet
  3. Bjuda in till hemmamatcher
  4. Rapportera resultat
  5. Registrering resultatrapportörer
 1. Gå till Tävling Online – https://svtf.tournamentsoftware.com
 2. Välj Login (längst upp till höger på sidan)
 3. Ange användarnamn och lösenord. Klicka på LOGIN.
 4. Klicka på “Serieadmin” under aktuell klubb i menyn till vänster på sidan.
 5. Leta upp aktuell serie och klicka på “Online-Anmälan”.
 6. Klicka på “Redigera” under fältet Lag.
 7. Lägg till de lag som skall anmälas och klicka sedan på “Skicka”. En bekräftelse på laganmälan skickas till din e-mailadress.
 8. För att komplettera anmälan för att lägga till/ta bort lag, så upprepa stegen ovan. Länken “Online-Anmälan” har dock ändrats till “Anmäld”.
 9. Vidare information om lottningar, speltider och övrigt kommer att skickas till serieansvarig i god tid före seriens start.
 10. Observera att tävlingsbestämmelser, inbjudan till seriespel, anmälningsavgifter och annan information om varje enskild serie publiceras separat. Se www.tennis.se.
 1. Så snart seriespelsprogrammet är publicerat så kommer klubbens serieansvarige person att få besked via e-mail.
 2. Efter detta så är det möjligt att boka tider på anläggningen och börja bjuda in bortalagen.
 3. Gå till Tävling Online – https://svtf.tournamentsoftware.com
 4. Välj Login (längst upp till höger på sidan)
 5. Ange användarnamn och lösenord. Klicka på LOGIN.
 6. Klicka på ”Serieadmin” under aktuell klubb i menyn till vänster på sidan.
 7. Klicka på den serie som du vill titta på.
 8. Välj information i menyn till vänster:
 9. Lag hittar du respektive anmält lag med direktlänk (Visa lag) för respektive serie.
 10. Hemma och Borta visas en sammanställning över fördelningen mellan hemma- och bortamatcher.
 11. Matcher visas klubbens samtliga matcher i kronologisk ordning. Sidan är möjlig att skriva ut. Tänk på att klicka med musen i det område som skall skrivas ut innan du väljer utskriftskommandot.
 12. Inbjudningar görs digitala inbjudningar till klubbens hemmamatcher. Mer info detta i separat guide – Bjuda in till hemmamatcher.
 13. Dispenser är en ej aktiv funktion.
 14. Användarrättigheter används för att lägga till resultatrapportörer. Mer info i separat guide – Registrering resultatrapportör.
 15. Meddelanden visar löpande kommunikation kring anmälningar och liknande.
 16. Registrera resultat tar dig till en sida där resultat kan registreras för klubbens samtliga matcher. Mer info i separat guide – Rapportera resultat.
 17. Via länken Visa serie som finns längst upp till höger visas en översikt av klubbens alla lag i aktuell serie. Det finns en flik för lag, en för kommande matcher och en för resultat. För att se alla matcher i en specifik serie, klicka på länken för laget under fliken lag.
 1. Denna funktion är endast tillgänglig för klubbens serieansvarige person.
 2. Gå till Tävling Online – https://svtf.tournamentsoftware.com
 3. Välj Login (längst upp till höger på sidan)
 4. Ange användarnamn och lösenord. Klicka på LOGIN.
 5. Klicka på ”Serieadmin” under aktuell klubb i menyn till vänster på sidan.
 6. Klicka på den serie som du vill titta på.
 7. Välj Inbjudningar.
 8. I listruta väljs vilken vecka som du skall göra inbjudningar för. Högst upp visas en status över hur många inbjudningar som är klara.
 9. Ordinarie speldatum är förifyllt i datumfältet. Om muntlig eller skriftlig överenskommelse har gjorts mellan lagledarna så får speldatum ändras i inbjudan. Se regler för ändring av speldatum enligt punkt 18 nedan.
 10. Ange när ni vill att bortalaget skall komma till anläggningen.
 11. Ange tid för start av matchen.
 12. Ange lagkapten. Sök lagkapten genom att ange namn eller licensnummer. Lagkapten måste vara registrerad i Tävling Online som licensierad spelare (betald licens eller gratis motionslicens). Lagkapten skall vara registrerad för aktuell klubb.
 13. Under ”Övrig info” skall bollmärke/bolltyp och banunderlag anges samt eventuell annan information som man vill framföra till bortalaget.
 14. OBS! Ovanstående uppgifter, dvs. ankomsttid, starttid för matchen, lagkapten och bollmärke/typ (under övrig info) skall anges för att inbjudan skall vara fullständig och visas för bortalaget.
 15. Sätt kryss i rutan ”Kopiera all information till kommande matcher (även tiderna)” om informationen skall kopieras till övriga inbjudningar.
 16. Inbjudan registreras och blir tillgänglig för bortalaget när inbjudan har sparats. Observera att det inte skickas mail eller andra meddelande till bortalaget. Bortalaget förväntas själv bevaka inbjudningar och matchtider.
 17. Ändring av matchdatum för en match görs efter överenskommelse med bortalaget och registreras i inbjudan. Se punkterna ovan. I det fall som inbjudan inte görs senast 7 dagar innan planerad matchdag så behövs datumändring göras enligt följande:
  1. Klicka på Registrera resultat.
  2. Välj aktuell lagmatch eller klicka på pennsymbolen.
  3. Klicka på Matchstatus/Matchdatum.
  4. Välj Ändring av matchdatum.
  5. Ange ny datum och tid. Välj Spara.
  6. Välj Spara på matchresultatfliken och bekräfta datumändringen med Spara.
  7. Gör inbjudan som vanligt enligt instruktionerna ovan.
  8. Vill du ta bort en ändrad matchdatum och återgå till ursprunglig datum så tar du bort “Ändring av matchdatum” genom att klicka på krysset i “Matchstatus/Matchdatum”. Därefter väljer du Spara.
 18. Notera att reglerna för inbjudningar och eventuella flyttningar av matcher har ändrats:
  1. Överenskommen ändring av matchdatum
   Ordinarie matchdatum får endast ändras om båda klubbarna är överens. Ny matchdatum måste fastställas senast tre veckor före ursprunglig/ny speldatum. Inbjudan till match med ändrad speldatum får interegistreras online förrän muntlig eller skriftlig överenskommelse först har gjorts mellan lagen.
  2. Ändring lördag-söndag eller söndag-lördag
   Ordinarie speldatum får ändras av den arrangerande klubben från lördag till söndag eller söndag till lördag (spelfri för båda lagen enligt program) i samma veckoslut. Förutsättningen för byte från lördag till söndag eller söndag till lördag är att klubben gör inbjudan online senast tre veckor före ursprunglig/ny datum. Bortalaget har inte rätt att avböja ändring från lördag-söndag eller söndag till lördag om ovanstående villkor är uppfyllda.
  3. Landslagsuttagning
   Om en klubb får sitt lag försvagat genom att en eller flera av dess spelare av Svenska Tennisförbundet uttagits till landslag har klubben rätt att flytta matchen till annan datum som överenskommes med motståndarlaget. Om lagen inte kan komma överens om ny datum kan Svenska Tennisförbundet, efter anhållan från klubben, besluta om ny datum för matchen.
  4. Särskilda skäl
   Svenska Tennisförbundet kan besluta om flyttning av matcher om särskilda skäl föreligger.
 19. Mer information finns i Bestämmelser för Svenska Tennisserierna.

 

 1. En person som har tilldelats rättigheten för Resultatrapportering kan registrera resultat för sin klubb. Varje person med denna funktion kan rapportera resultat för alla klubbens serielag.
 2. Även serieansvarig för klubb (Serieadmin) kan registrera resultat.
 3. Gå till Tävling Online – https://svtf.tournamentsoftware.com
 4. Välj Login (längst upp till höger på sidan)
 5. Ange användarnamn och lösenord. Klicka på LOGIN.
 6. Klicka på ”Registrera resultat” under aktuell klubb i menyn till vänster på sidan.
 7. Klicka på den serie som du vill registrera resultat för.
 8. Välj den match du vill registrera resultat för under ”Kommande matcher” genom att klicka på matchen eller pennsymbolen.
 9. Ange spelare genom att klicka på Hemmaspelare 1och Bortaspelare 1. Välj Lägg till ny spelare alternativt spelare som redan finns i listan.
 10. Om du väljer Lägg till ny spelare så kan man söka fram aktuell spelare via namn eller licensnummer. Välj Lägg till när du har hittat rätt spelare. Om du väljer spelare med fel ålder eller kön så visas ett ! och en informationstext vid spelarnamnet.
 11. Välj sedan spelaren i listrutan för aktuell match.
 12. Registrera resultatet i respektive match. Du kan ange förlorarens setsiffra sedan välja Tab eller klicka i ny ruta för att segrarens setsiffra skall fyllas i automatiskt.
 13. Om en delmatch har blivit walk over, uppgiven eller inte spelats, klicka på Matchinfo för att registrera status.
 14. När alla resultat är registrerade, kontrollera att alla uppgifter är korrekta och välj Spara.
 15. Resultat går att ändra upp till 14 dagar efter aktuell matchdatum. Resultat får inte ändras efter sista speldatum i aktuell serie. Om resultat måste ändras efter sista speldatum i serien, kontakta oss på serier@tennis.se.
 16. Resultatet visas och tabellen uppdateras på Tävling Online.
 17. Vid visning av resultat så indikerar ett grönt V en vinst för lagmatchen, orange O står för oavgjord match och ett rött F en förlorad match.
 1. Resultatuppdateringar under pågående matcher kan göras genom genom att använda funktionen Delresultat/Livescore. Funktionen kan exempelvis användas i Elitserien/Division 1 för att uppdatera gameställningen efterhand.
 2. Välj den match du vill registrera resultat för under ”Kommande matcher” genom att klicka på matchen eller pennsymbolen.
 3. Välj Matchstatus/Matchdatum.
 4. Välj Delresultat/Livescore i listrutan.
 5. Välj Spara.
 6. Nu visas status Delresultat/Livescore för lagmatchen.
 7. Klicka på Matchinfo för aktuell match och välj Delresultat/Livescore. Välj Spara. Uppdatering av ställning i pågående matcher accepteras.
 8. När aktuell match är slut klicka på Matchinfo för aktuell match, ta bort status Delresultat/Livescore via kryssrutan under Resultatstatus/Matchdatum.
 9. Välj Spara.
 10. I övrigt rapporteras resultat på samma sätt som i guiden “Rapportera resultat” ovan.
 1. Registrering av resultatrapportör (resultatrapportering) görs av serieansvarig kontaktperson för klubb (serieadmin).
 2. Resultatrapportören behöver vara registrerad på Tävling Online. Inloggningsuppgifterna är samma som används för spelare och sanktionsansökningar.
 3. Om resultatrapportören inte är registrerad så behöver en registrering göras.
 4. För registrering – välj: ”Registrera dig” längst upp till höger på Tävling Online. Välj Motionslicens för aktuellt år för att slutföra registreringen. Klubbtillhörigheten måste vara samma som för serielaget. Motionslicensen är utan kostnad.
 5. Klubbens serieansvarige (serieadmin) kan därefter utse resultatrapportören för klubben.
 6. Välj Login längst upp till höger på sidan.
 7. Klicka på “Serieadmin” under aktuell klubb i menyn till vänster på sidan.
 8. Klicka på den serie som du vill hantera.
 9. Klicka på Användarrättigheter.
 10. Välj Lägg till rättigheter.
 11. Sök på namn eller licensnummer för att hitta rätt person.
 12. Klicka på Välj.
 13. Sätt kryss i funktionen Resultatregistrering och välj Spara.
 14. Klubbens resultatrapportör har följande rättigheter:
  1. Att registrera serieresultat för valfritt lag i aktuell klubb.
 1. Registrering av lagledare görs av serieansvarig kontaktperson för klubb (serieadmin).
 2. Lagledare behöver vara registrerad på Tävling Online. Inloggningsuppgifterna är samma som används för spelare och sanktionsansökningar.
 3. Om lagledaren inte är registrerad så behöver en registrering göras.
 4. För registrering – välj: ”Registrera dig” längst upp till höger på Tävling Online. Välj Motionslicens för aktuellt år för att slutföra registreringen. Klubbtillhörigheten måste vara samma som för serielaget. Motionslicensen är utan kostnad.
 5. Klubbens serieansvarige (serieadmin) kan därefter utse lagledare för klubbens lag.
 6. Välj Login längst upp till höger på sidan.
 7. Klicka på ”Serieadmin” under aktuell klubb i menyn till vänster på sidan.
 8. Klicka på den serie som du vill hantera.
 9. Klicka på fliken “Lag”.
 10. Välj “Redigera lagledare” under fliken “Actions” till höger om laget.
 11. Sök på namn eller licensnummer för att hitta rätt person.
 12. Klicka på personen och välj sedan “Stäng”.

LÄS MER

Tournament Planner

För dig som arrangör sker all administration i tävlingsprogrammet Tournament Planner.