TENNIS PÅ GATAN

Tillsammans för att ge barn och unga en meningsfull fritid: Tennis på gatan – en del av Idrottsklivet.

Idrottsklivet är satsningen som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Regeringen tillför ett årligt stöd på 100 miljoner till idrottsrörelsen.

Det bedrivs i nuläget idrottslig verksamhet i samtliga områden och Tennisen är med och bidrar på följande platser under 2024:

  • Vivalla i Örebro
  • Biskopsgården i Göteborg
  • Angered i Göteborg
  • Karlslund i Landskrona
  • Fornhöjden i Södertälje

MÅLET

Den övergripande målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

  • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet IF som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.
Samverkan i centrum

Idrottsklivet drivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, elva av våra RF-SISU distrikt samt 14 specialidrottsförbund. Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart du bor. Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

Läs mer

Ansvarig projektledare Svenska Tennisförbundet: Emma Ernlund, 072 397 40 20, emma.ernlund@tennis.se