STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER

Här hittar du information om våra stipendier och utmärkelser samt hur du ansöker om dem.

UTMÄRKELSER

 1. Förslag till kandidat skall via SDF insändas på fastställd blankett och med SDF-
  styrelsens yttrande senast två månader före önskad utdelningsdag.
 2. Kandidat skall ha varit verksam inom svensk tennisorganisation under en följd av år och gjort betydelsefulla insatser, som bidragit till tennissportens framgång och utveckling.
 3. Kandidat skall tidigare ha erhållit SDF’s eller DF’s motsvarande utmärkelse.
 4. Kandidat skall fortfarande vara verksam inom tennissporten.
 5. Beslut om tilldelande av förtjänstmärket skall fattas av Förbundsstyrelsen.
 6. Märket utdelas på Förbundsårsmötet, SDF’s eller Förenings årsmöte eller vid annat lämpligt och celebert tillfälle och då av en representant utsedd av Förbundsstyrelsen.

Ansökningsblankett

 1. Förslag till kandidat skall via SDF insändas på fastställd blankett och med SDF-styrelsens yttrande senast två månader före önskad utdelningsdag, vanligtvis förbundets årsmötesdag.
 2. Kandidat skall ha varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling.
 3. Kandidat skall tidigare ha erhållit Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke.
 4. Beslut om tilldelande av Förtjänstmärket med bronskrans skall fattas av Förbundsstyrelsen efter rekommendation av Medaljkommittén.
 5. Märket utdelas företrädesvis på Förbundsårsmötet eller vederbörligt SDF-årsmöte och då av en Förbundsstyrelserepresentant.

Ansökningsblankett

 1. Kandidat skall under en lång följd av år ha medverkat till en utveckling av tennissporten som är av extraordinär betydelse.
 2. Kandidat skall tidigare ha erhållit Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke.
 3. Beslut om tilldelande av Silverplaketten skall fattas av Förbundsårsmötet efter förslag från Förbundsstyrelsen.
 4. Plaketten utdelas vid Förbundssårsmötet.
 5. Som ett komplement till Silverplaketten ingår förtjänstmärkets miniatyr med krans i grön emalj.

STIPENDIER

Mackes Minnesfond – för internationell förkovring av ledare inom svensk tennis.

Marcus ”Macke” Wallenberg, som avled 13 september 1982, var Svenska Tennisförbundets ordförande från 1934 till 1953 och därefter dess hedersordförande. För att hedra Marcus Wallenbergs minne bildade Svenska Tennisförbundet en fond med hjälp av insamlade medel från tennisklubbar, distriktsförbund och tennisintresserade personer runt om i landet. Fondens ändamål är att genom stipendier bidra till ekonomiskt stöd åt svenska och internationella ledare, som aktivt arbetar för svensk tennis och som vill utveckla sina tenniskunskaper genom att tillägna sig internationell erfarenhet, eller som besitter stor internationell kunskap och erfarenhet att tillföra svensk tennis.

Fonden står under förvaltning av styrelsen i Svenska Tennisförbundet. Avkastningen på fondens tillgångar används uteslutande till det ovan nämnda ändamålen.

Vem kan ansöka?

Är du verksam som ledare inom svensk tennis och planerar att genomföra en utbildnings- eller fortbildaktivitet som överensstämmer med fondens ändamål har du möjlighet att ansöka om ett stipendium ur Mackes Minnesfond.

Hur ansöker man?
Ansökan om stipendium ur Mackes Minnesfond skickas till Svenska Tennisförbundet. Beslut om tilldelning tas av Svenska Tennisförbundets styrelse. Skicka ansökan till: Svenska Tennisförbundet, Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm.

För att ge Svenska Tennisförbundet möjlighet att bidra till tennisungdomars utbildning vid sidan av deras tennisutövande beslutade Marcus Wallenberg genom gåvobrev av den 5 oktober 1974 att överlämna aktier till ett motvärde av en miljon kronor till en för ändamålet bildad fond, benämnd ”Marcus Wallenbergs Fond för yrkesutbildning av unga och lovande tennisspelare”.

Bidrag ges genom utdelning av stipendier.
 
Vem kan söka?
För att kunna söka till Marcus Wallenbergs Fond skall du vara ung och lovande. Du skall också bedriva hel- eller deltidsstudier på teoretiska eller yrkesinriktade linjer vid sidan av ditt tennisspelande, tex studier vid RIG/NIU, högskola eller universitet. Du måste vara 16-24 år och vara så duktig tennisspelare att du bedöms ha möjligheter att utvecklas till nationell elit eller på landslagsnivå.
Ansökan

Ansökan skall vara Svenska Tennisförbundet, Lidingövägen 75, 115 41 Stockholm, alt. info@tennis.se, tillhanda senast den 15 januari. I ansökan ska följande framgå: sökandes namn, kontaktuppgifter, skola och linje, tennismeriter samt ändamål för stipendiet.

Utdelning av stipendiet sker vid Svenska Tennisförbundets årsmöte i april.

Utmärkelsen instiftades i maj 2006 med anledning av Svenska Tennisförbundets Hedersordförande och ILTC of Swedens President Peter Wallenbergs 80-årsdag. Utmärkelsen avser att uppmärksamma en svensk juniortennisspelare som, genom sitt uppförande på och utanför banan, utgör ett föredöme för svensk juniortennis. Utmärkelsen utgörs av dels ett diplom, dels ett resestipendium på 25000 kronor samt en Orrefors kristalltennisboll (blästrade med SvTF och IC logotyper). 2015 beslutades att höja stipendiesumman från 10 000 till 25 000 kronor.

Valet av mottagare görs av en kommitté bestående av två representanter från vardera Svenska Tennisförbundet och ILTC of Sweden.

Priset avses bli utdelat under Swedish Open i Båstad eller under Stockholm Open. Utmärkelsen bekantgörs på lämpligt sätt, bland annat via de båda initiativtagarnas respektive hemsidor.

Mottagare

2006: Tim Göransson
2007: Sandra Roma
2009: Ellen Allgurin
2011: Elias Ymer
2012: Rebecca Peterson
2013: Daniel Windahl
2014: Kajsa Rinaldo Persson
2015: Anton Örnberg
2016: Mirjam Björklund
2017: Caijsa Hennemann
2018: Gustaf Ström
2019: John Hallquist Lithén