INTRODUKTION FÖR BLIVANDE TRÄNARE

LÄS DET HÄR INNAN DU BÖRJAR

Introduktion för blivande tränare är framtaget av Svenska Tennisförbundet och är tänkt att inspirera blivande tränare till ett spännande och viktigt uppdrag. Det krävs inga förkunskaper och målgruppen är personer som är intresserade av tränarrollen. Materialet kan användas på flera olika sätt och kan därför individanpassas eller anpassas efter klubbens förutsättningar och behov. 

Så här navigerar du på webbplatsen

Materialet innehåller tre kortare moduler där varje modul består av underliggande delar med text, bild och film att gå igenom. Inom varje modul finns en eller flera reflektionsuppgifter att fundera på. Du går igenom en modul i taget och totalt tar det cirka två timmar.

Du börjar med modulen Rollen som tränare , fortsätter med Hur vi lär ut tennis och avslutar med Genomföra en träning. När du har gått igenom materialet finns det ett antal frågor att svara på under fliken Testa dig själv – ett sätt att ta reda på vad du lärt dig. När du har klarat testet, registrera dig för att få ditt diplom som du eller handledaren kan skriva ut själva. Då ser också Svenska Tennisförbundet ser att du genomgått introduktionen. Du kan endast skriva ut registrera dig och skriva ut ditt diplom när du klarat testet. Utöver detta finns också fliken Vill du lära dig mer? som innehåller tips och inspiration, och slutligen fliken Öva på att genomföra en träning som är ett stöd när du ska praktisera dina nya kunskaper i klubben.

GENOMFÖRA MATERIALET PÅ EGEN HAND

Du kan genomföra materialet på egen hand, men vi rekommenderar dig att genomföra materialet i grupp för ett ännu bättre lärande. Om du genomför materialet på egen hand är det en fördel att ha en mentor en äldre och mer erfaren tränare i din förening eller din närhet som du kan bolla tankar och idéer med. När du går genom materialet läser du texten, tittar på filmerna och svarar på reflektionsfrågorna under respektive uppgift. När allt är klart är det dags att testa dina nya idéer på tennisbanan. 

GENOMFÖRA MATERIALET I LÄRGRUPP

Det finns flera fördelar med att genomföra materialet i grupp, till exempel med din klubb eller flera klubbar tillsammans, där du som leder gruppen har ett bra stöd genom det handledarmaterial som finns länkat i början av varje modul. Vi rekommenderar en lärgruppsledare per 6–9 deltagare – är ni fler ledare kan ni också vara fler deltagare. Vi rekommenderar dessutom att lärgruppsledaren minst har genomfört bastränarutbildningen.

Du kan genomföra vissa moment i konferenssalen och vissa moment på tennisbanan, se förslag på program under rubriken Förslag på schema nedan. I konferenssalen använder du den här hemsidan som stöd som innehåller text, bild och film. Du tar även hjälp av handledarmaterialet som innehåller förslag på reflektionsfrågor. På tennisbanan använder du handledarmaterialet som stöd där det finns förslag på hur du kan genomföra olika praktiska moment på tennisbanan.

Att leda gruppen genom materialet

Som lärgruppsledare har du stöd i handledarmaterialet som finns öppet och gratis för dig att använda i klubben. Använd gärna underlaget som en grund och ta hjälp av reflektionerna och uppgifterna som materialet innehåller.

Förslag på schema

Du och klubben styr själva omfattningen och schemat för träffen/träffarna. Se de olika förslagen nedan. 

Förslag 1: En heldag som omfattar cirka 8 timmar inklusive pauser
Att genomföra hela materialet under en dag kan vara perfekt som en kickoff med föreningens tränare inför exempelvis terminsstart. Nedan ser du ett förslag på hur ett sådant upplägg kan se ut.  

Tid Moment Rekommenderad tidsomfattning Plats
09:00-09:20 Samling 20 min Konferenslokal
09:20-10:00  Rollen som tränare 40 min Konferenslokal
10:00-12:00  Hur vi lär ut tennis 120 min Tennisbanan
12:00-13:00 Lunch 60 min
13:00-15:00  Hur vi organiserar och genomför en tennisträning 120 min Konferenslokal/tennisbanan
15:00-15:30  Paus/fika 30 min
15:30-17:00  Träna på att organisera och genomföra en tennisträning 60 min Tennisbanan

Förslag 2: Dela upp på 4 träffar som omfattar 2 timmar vardera
Att dela upp innehållet på fler och mindre omfattande träffar löpande under terminen eller året är ett bra sätt att hålla tankesättet levande. Du kan till exempel starta med modulen Rollen som tränare, arbeta dig igenom modul för modul och avsluta med modul Öva på att genomföra en träning där du praktiskt får applicera det du lärt dig.

Förslag 3: Välj ut utvalda delar som du och klubben vill fokusera på
Olika föreningar har olika behov och det är möjligt att anpassa materialet efter din och klubbens behov. Du kanske väljer att endast genomföra modulen Hur vi lär ut tennis eftersom du har störst behov av att utveckla tankesättet kring spelbaserat lärande. 

OM PRODUKTIONEN

Detta material ger en introduktion till tränaryrket med ett tvärvetenskapligt innehåll som spänner över ett brett fält från värdegrundsfrågor till grundläggande teknik i tennis. Materialet är framtaget av Svenska Tennisförbundet.

Tack till:

  • Samuel Ekberg, Michaela Karlsson, Veronica Vidarsson och David Gustafsson som bidragit som författare till innehållet.
  • Idrottsungdomar och vuxna som agerat modeller för filmer och foton.
  • Ett särskilt tack till Helsingborgs Tennisklubb som bidrog med stöd och lokaler.
  • Experter som bidragit med kunskap och medverkat i filmade intervjuer.
  • Torbjörn Dencker och Johan Lilja för foto- och filmproduktion.
  • Johanna Jonsson för formgivning och illustrationer.

© SvTF, 2023

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

Rollen som tränare

Att vara tränare är ett viktigt och hedersamt uppdrag. Tränaren har en avgörande roll för att spelarna ska känna sig trygga och få möjlighet att växa och utvecklas.

Hur vi lär ut tennis

Att vara tränare är ett pedagogiskt uppdrag. Tränarens mest centrala uppgift är att lära spelarna grundläggande färdigheter för att kunna spela tennis.

Genomföra en träning

Här får en introduktion kring organisering och genomförande av en tennisträning.

Öva på att genomföra en träning

Att skapa en rolig och utvecklande träning i en trygg lärandemiljö är grunden för att varje spelare ska känna en inre drivkraft och längta till nästa träningstillfälle.

Vill du lära dig mer?

Här får du mer information om hur du blir tränare i svensk tennis.

Testa dig själv

Till sist är det dags att testa dina kunskaper. Kontrollfrågorna testar dina kunskaper om innehållet i det här materialet.