FÄRDRIKTNING 2030

Nu startar arbetet med Färdriktning 2030 – en plan för hur vi tillsammans ska arbeta för tennisens utveckling i Sverige de kommande tio åren.

Färdriktning 2030 är den plattform som svensk tennis – förening, region och förbund – äger gemensamt och som ska utgöra grundpelaren i våra respektive verksamheter på lokal, regional och central nivå.

Den 24 augusti startar en klubbturné över hela landet som vänder sig till personer med verksamhetsansvar (förtroendevald eller anställd) i sin förening. Syftet är att tillsammans arbeta fram dess innehåll: mål, strategier och handlingsplaner för långsiktig utveckling av svensk tennis. Arbetet är indelat i fyra faser och därefter följer en beslutsordning från klubb via regioner till förbund. Arbetet med färdriktningen kommer att pågå under 2020 och beslutas på förbundsmötet 2021.

Mötesplatser

24/8     Piteå – Piteå Golfklubb
25/8     Sundsvall – Scandic Nord
26/8     Uppsala – Arenahotellet
27/8     Falun – Falu TK
2/9       Stockholm – Audi Studios (Hamngatan 17)
7/9       Karlstad – Karlstad racketcenter
8/9       Trollhättan – Folkets hus
9/9       Eskilstuna – TK Hobby
10/9     Norrköping – Racketstadion
14/9     Göteborg – Pixbo Tennis
15/9     Göteborg – GLTK
22/9     Jönköping – Racketcentrum
23/9     Falkenberg – Falkenbergs TK
24/9     Malmö – Fair Play Stadion

VAD TYCKER DU?

Parallellt med den pågående Sverigeturnén – där tennisförbundet och regionerna träffar 100 klubbar och 175 klubbledare – öppnar vi nu också upp en digital förslagslåda. Var med och påverka svensk tennis framtid och hela tennis-Sveriges gemensamma Färdriktning 2030.

För att lämna ett förslag fyller du i formuläret nedan. Sista svarsdag är 1 oktober. Tack för ditt bidrag!

HANDLINGSPLAN 2020

BESLUTSORDNING 2021
  • Januari-mars (de flesta klubbarna har årsmöten i denna period): Klubbarna behandlar/beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten

  • Mars: Regionerna beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten

  • April: Förbundsmötet beslutar om Färdriktning Svensk Tennis 2030

ETT SAMARBETE MELLAN REGIONER OCH FÖRBUND

ETT SAMARBETE MELLAN REGIONER OCH FÖRBUND