FÄRDRIKTNING 2030

Nu startar arbetet med Färdriktning 2030 – en plan för hur vi tillsammans ska arbeta för tennisens utveckling i Sverige de kommande tio åren.

Färdriktning 2030 är den plattform som svensk tennis – förening, region och förbund – äger gemensamt och som ska utgöra grundpelaren i våra respektive verksamheter på lokal, regional och central nivå.

I augusti-september genomfördes en månadslång turné med 14 stopp över hela landet där förbundet och regionerna träffade ett 100-tal klubbar och ett 200-tal klubbledare. Syftet var att tillsammans arbeta fram färdriktningens innehåll: mål, strategier och handlingsplaner för långsiktig utveckling av svensk tennis.

Arbetet med Färdriktning 2030 är indelat i fyra faser och därefter följer en beslutsordning från klubb via regioner till förbund. Arbetet med färdriktningen kommer att pågå under 2020 och beslutas på förbundsmötet 2021.

VAD TYCKER DU?

Parallellt med den pågående Sverigeturnén – där tennisförbundet och regionerna träffar 100 klubbar och 175 klubbledare – öppnar vi nu också upp en digital förslagslåda. Var med och påverka svensk tennis framtid och hela tennis-Sveriges gemensamma Färdriktning 2030. Använd gärna videon ovan från Färdriktning 2030-turnén som underlag.

För att lämna ett förslag fyller du i formuläret nedan. Sista svarsdag är 1 oktober. Tack för ditt bidrag!

HANDLINGSPLAN 2020

BESLUTSORDNING 2021
  • Januari-mars (de flesta klubbarna har årsmöten i denna period): Klubbarna behandlar/beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten

  • Mars: Regionerna beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten

  • April: Förbundsmötet beslutar om Färdriktning Svensk Tennis 2030

ETT SAMARBETE MELLAN REGIONER OCH FÖRBUND

ETT SAMARBETE MELLAN REGIONER OCH FÖRBUND