FÄRDRIKTNING 2030

Nu startar arbetet med Färdriktning 2030 – en plan för hur vi tillsammans ska arbeta för tennisens utveckling i Sverige de kommande tio åren.

Färdriktning 2030 är den plattform som svensk tennis – förening, region och förbund – äger gemensamt och som ska utgöra grundpelaren i våra respektive verksamheter på lokal, regional och central nivå.

Nu börjar processen att tillsammans arbeta fram dess innehåll: mål, strategier och handlingsplaner för långsiktig utveckling av svensk tennis. Arbetet är indelat i fyra faser och därefter följer en beslutsordning från klubb via regioner till förbund. Arbetet med färdriktningen kommer att pågå under 2020 och beslutas på förbundsmötet 2021.

På den här sidan kommer du att kunna följa hur arbetet fortlöper.

HANDLINGSPLAN 2020

BESLUTSORDNING 2021
  • Januari-mars (de flesta klubbarna har årsmöten i denna period): Klubbarna behandlar/beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten

  • Mars: Regionerna beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten

  • April: Förbundsmötet beslutar om Färdriktning Svensk Tennis 2030

ETT SAMARBETE MELLAN REGIONER OCH FÖRBUND

ETT SAMARBETE MELLAN REGIONER OCH FÖRBUND