FÄRDRIKTNING 2030

Nu startar arbetet med Färdriktning 2030 – en plan för hur vi tillsammans ska arbeta för tennisens utveckling i Sverige de kommande tio åren.

Färdriktning 2030 är den plattform som svensk tennis – förening, region och förbund – äger gemensamt och som ska utgöra grundpelaren i våra respektive verksamheter på lokal, regional och central nivå.

I augusti-september genomfördes en månadslång turné med 14 stopp över hela landet där förbundet och regionerna träffade ett 100-tal klubbar och ett 200-tal klubbledare. Syftet var att tillsammans arbeta fram färdriktningens innehåll: mål, strategier och handlingsplaner för långsiktig utveckling av svensk tennis.

Arbetet med Färdriktning 2030 är indelat i fyra faser och därefter följer en beslutsordning från klubb via regioner till förbund. Arbetet med färdriktningen kommer att pågå under 2020 och beslutas på förbundsmötet 2021.

HANDLINGSPLAN 2020

BESLUTSORDNING 2021
  • Januari-mars (de flesta klubbarna har årsmöten i denna period): Klubbarna behandlar/beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten

  • Mars: Regionerna beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten

  • April: Förbundsmötet beslutar om Färdriktning Svensk Tennis 2030

ETT SAMARBETE MELLAN REGIONER OCH FÖRBUND

ETT SAMARBETE MELLAN REGIONER OCH FÖRBUND