RÅD OCH KOMMITTÉER

VERKSAMHETSUTSKOTTET

Christer Sjöö (sammankallande), Anders Heimklo (Stockholm), Johan Sjögren (Syd), Helena Thornadsson (Göteborg), Peter Lindgren (Väst), Mirza Beciragic (Öst), Åsa Svensson (Mitt), Bertil Sundman (Norr)

SERIEUTSKOTTET

Bert Chyssler(ordf), Martin Stigh, Nils Idström, Magdalena Sekkenes.

BARN & UNGDOMSRÅDET

Ola Mårtensson (sammankallande), Helena Thornasson, Jennifer Jussi, Eva-Lena Daun, Jonas Tydén, Marcus Lindberg, Fabian Jansson

VUXENTENNISRÅDET

Tillsätts under 2019

PARATENNISRÅDET

Petter Edström, Emil Holmgren, Jens Nilsson, Kent Ring, Rickard Tuvesson, Mikaela Lecomte Seger

LANDSLAGSRÅDET

Tillsätts under 2019

ELITRÅDET

Föreningen Svensk Elittennis (ordf. Johan Porsborn)

MEDICINSKA RÅDET

Niklas Fjeldstad (sammankallande), Per Renström, Tönu Saartok

TEKNISKA RÅDET

Robert Roos, 070-1627316

VETERANKOMMITTÉN

Martin Lager (ordf.) 0733-970750, Anna Gunnarsson, Johan Sturén, Lina Westberg, Per Johansson, Louise Björkhager.

JURIDISKA NÄMNDEN

Peter Enander ordf. 0707-61 71 75, Stefan Alvén, Catarina Lewin, Maria Nisell, Niklas Trosell