RÅD OCH KOMMITTÉER

VERKSAMHETSUTSKOTTET

Christer Sjöö (sammankallande), Anders Heimklo (Stockholm), Johan Sjögren (Syd), Helena Thornadsson (Göteborg), Peter Lindgren (Väst), Mirza Beciragic (Öst), Åsa Svensson (Mitt) och Bertil Sundman (Norr).

SERIEUTSKOTTET

Bert Chyssler (ordförande), Martin Stigh, Nils Idström och Magdalena Sekkenes.

BARN & UNGDOMSRÅDET

Ola Mårtensson (sammankallande), Helena Thornasson, Jennifer Jussi, Eva-Lena Daun, Jonas Tydén, Marcus Lindberg och Fabian Jansson.

PARATENNISRÅDET

Petter Edström (ordförande), Emil Holmgren, Jens Nilsson, Kent Ring, Annika Klingström och Mikaela Lecomte Seger.

ELITRÅDET

Föreningen Svensk Elittennis (ordförande Johan Porsborn).

MEDICINSKA RÅDET

Niklas Fjeldstad (sammankallande), Per Renström och Tönu Saartok.

TEKNISKA RÅDET

Robert Roos 070-2161590.

VETERANKOMMITTÉN

Martin Lager (ordförande) 0733-970750, Anna Gunnarsson, Johan Sturén, Lina Westberg, Per Johansson och Louise Björkhager.

JURIDISKA NÄMNDEN

Peter Enander (ordförande) 0707-61 71 75, Mikael Sjöö, Christina Marmolin, Maria Nisell och Niklas Trosell.