STYRELSE OCH VALBEREDNING

Svenska Tennisförbundets styrelse, vald vid årsmötet den 24 april 2021.

Ordförande

Åsa Hedin, Saltsjöbaden

Ledamöter

Odd Swarting, vice ordförande, Stockholm
Marie Hedberg, Växjö
Emil Holmgren, Växjö
Johan Kristiansson, Stockholm
Sophie Lindvall, Karlskrona
Mattias Ottermark, Göteborg

Styrelseprotokoll

VALBEREDNING

Petra Tedroff (ordf) Göteborg, 073 3707375
Johan Porsborn, Stockholm, 070 191 95 20
Emma Ståhl, Båstad, 070 450 87 56
Mats Pettersson, Uppsala, 070 8553246