STYRELSE OCH VALBEREDNING

Svenska Tennisförbundets styrelse, vald vid årsmötet den 27 april 2019.

Ordförande

Thomas Wallén, Särö, 070 9501289

Ledamöter

Kenneth Bergbom, vice ordförande, Sollentuna, 070 5474015
Martin Claesson, Jönköping  073 5322690
Ann-Christine Ekqvist, Norrköping, 073 3864350
Åsa Hedin, Saltsjöbaden, 073 366 65 53
Marianne Marescotti, Saltsjö-Boo, 072 3052066
Henrik Mitelman, Ystad, 070 7723018

VALBEREDNING

Petra Tedroff (ordf) Göteborg, 073 3707375
Henrik Bergman, Stockholm, 070 5259663
Emma Ståhl, Malmö, 070 450 87 56
Mats Pettersson, Uppsala, 070 8553246