STYRELSE OCH VALBEREDNING

Svenska Tennisförbundets styrelse, vald vid årsmötet den 2 juni 2020.

Ordförande

Åsa Hedin, Saltsjöbaden

Ledamöter

Kenneth Bergbom, vice ordförande, Sollentuna
Marie Hedberg, Växjö
Johanna Larsson, Helsingborg
Sophie Lindvall, Karlskrona
Henrik Mitelman, Ystad
Odd Swarting, Stockholm

VALBEREDNING

Petra Tedroff (ordf) Göteborg, 073 3707375
Johan Porsborn, Stockholm, 070 191 95 20
Emma Ståhl, Malmö, 070 450 87 56
Mats Pettersson, Uppsala, 070 8553246