STYRELSE OCH VALBEREDNING

VALBEREDNING

Petra Tedroff (ordf) Göteborg, 073 3707375
Johan Porsborn, Stockholm, 070 191 95 20
Emma Ståhl, Båstad, 070 450 87 56
Mats Pettersson, Uppsala, 070 8553246