MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET

Idrotten är vår största folkrörelse! De olika idrottsgrenarna bildar tillsammans Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Svenska Tennisförbundet är ett av de många medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet.

Över 400 tennisklubbar är i dag anslutna till Svenska Tennisförbundet (SvTF) och tillhör därmed också någon av tennisens sju regioner/specialdis­triktsförbund (SDF): Svensk Tennis Norr, Mitt, Väst, Stockholm, Öst, Göteborg eller Syd.

Som medlem i Svenska Tennisförbundet betalar klubben en årsavgift till Svenska Tennisförbundet. Avgiften bestäms av årsmötet och är 27 kr/junior och 42 kr/senior – dock högst 68 kr/familj. Dessutom betalar medlemsklubbar en avgift till sitt Specialdistriktsförbund, SDF (t.ex. Svensk Tennis Stockholm). Denna avgift bestäms av resp. SDF:s årsmöte.

MEDLEMSFÖRMÅNER

 • Klubben omfattas av Riksidrottsförbundets grundförsäkring för föreningar.

 • Klubben kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin barn- och ungdomsverksamhet (7-25 år) 

 • Klubben kan få stöd och rådgivning avseende föreningsärenden via Svenska Tennisförbundet, SDF och Distriktsförbunden

 • Klubben kan få hjälp och utbildning via SISU

 • Klubben kan söka anläggningsbidrag via Distriktsförbunden. 

 • Klubben kan söka bidrag genom Idrottslyftet till sin barn- och ungdomsverksamhet från Svenska Tennisförbundet och Distriktsförbunden. 

 • Klubben och dess medlemmar kan ta del av de förmåner som Svenska Tennisförbundets sponsorer erbjuder.

 • Klubben erbjuds ledare-, tränare- och funktionärsutbildningar via Svenska Tennisförbundet, SDF och SISU idrottsutbildarna.

 • Klubben har via IdrottOnline en gratis hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. 

 • Klubben har möjlighet att delta med lag i seriespel (Svenska Tennisserierna regionsserierna)

 • Klubbens medlemmar under 13 år är olycksfallsförsäkrade vid deltagande i tennisaktivitet

 • Klubben har tillgång till andra förmånliga försäkringsvillkor

 • Klubbens medlemmar har möjlighet att delta i tennisläger för ungdomar inom regionen.

 • Klubben har möjlighet att arrangera sanktionerade tävlingar och ingå i tävlingskalendern. 

 • Klubbens spelare har möjlighet att delta i sportliga aktiviteter arrangerade av Svenska Tennisförbundet och SDF