MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET

Idrotten är vår största folkrörelse! De olika idrottsgrenarna bildar tillsammans Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Svenska Tennisförbundet är ett av de många medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet.

Cirka 400 tennisklubbar är i dag anslutna till Svenska Tennisförbundet (SvTF) och tillhör därmed också någon av tennisens sju regioner/specialdis­triktsförbund (SDF): Svensk Tennisförbundet Norr, Svenska Tennisförbundet Mitt, Svenska Tennisförbundet Väst, Svenska Tennisförbundet Stockholm, Svenska Tennisförbundet Öst, Svenska Tennisförbundet Göteborg eller Svenska Tennisförbundet Syd.

Som medlem i Svenska Tennisförbundet betalar klubben en årsavgift till Svenska Tennisförbundet. Avgiften bestäms av årsmötet och är för närvarande 47 kronor per medlem. Dessutom betalar medlemsklubbar en avgift till sitt Specialdistriktsförbund, SDF (t.ex. Svenska Tennisförbundet Göteborg). Denna avgift bestäms av resp. SDF:s årsmöte.

MEDLEMSFÖRMÅNER

 • Klubben omfattas av Riksidrottsförbundets grundförsäkring för föreningar.

 • Klubben kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin barn- och ungdomsverksamhet (7-25 år) 

 • Klubben kan få stöd och rådgivning avseende föreningsärenden via Svenska Tennisförbundet, SDF och Distriktsförbunden

 • Klubben kan få hjälp och utbildning via SISU

 • Klubben kan söka anläggningsbidrag via Distriktsförbunden. 

 • Klubben kan söka bidrag genom Projektstöd till sin barn- och ungdomsverksamhet från Svenska Tennisförbundet och Distriktsförbunden. 

 • Klubben kan söka kommunala föreningsbidrag

 • Klubben och dess medlemmar kan ta del av de förmåner som Svenska Tennisförbundets sponsorer erbjuder.

 • Klubben erbjuds ledare-, tränare- och funktionärsutbildningar via Svenska Tennisförbundet, SDF och SISU idrottsutbildarna.

 • Klubben har via IdrottOnline gratis medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. 

 • Klubben har möjlighet att delta med lag i seriespel (Svenska Tennisligan samt regionala serier)

 • Klubbens medlemmar med registrerad tävlingslicens kan delta i sanktionerade tävlingar

 • Klubbens medlemmar med registrerad tävlingslicens, samt barn (registrerade medlemmar) till och med det år barnet fyller 12, är olycksfallsförsäkrade vid deltagande i tennisaktivitet

 • Klubben har tillgång till andra förmånliga försäkringsvillkor

 • Klubbens medlemmar har möjlighet att delta i tennisläger för ungdomar inom regionen.

 • Klubben har möjlighet att arrangera sanktionerade tävlingar och ingå i tävlingskalendern. 

 • Klubbens spelare har möjlighet att delta i sportliga aktiviteter arrangerade av Svenska Tennisförbundet och SDF