VÅRT UPPDRAG

VÅRT UPPDRAG

DET HÄR ÄR SVENSKA TENNISFÖRBUNDET GÖTEBORG

Inom svensk tennis finns ett Svenska Tennisförbund. Under Svenska Tennisförbundet finns sju regioner där Svenska Tennisförbundet Göteborg är en av dessa regioner.

Inom SvTF Göteborg finns 23 tennisklubbar. Klubbarna sköter sig själva och har egna styrelser och i många fall egna anläggningar. SvTF Göteborg samordnar aktiviteter för klubbarna och för detta betalar klubbarna en årlig medlemsavgift till SvTF Göteborg.

I samband med SvTF Göteborgs årsmöte i mars varje år bestämmer klubbarna tillsammans med SvTF Göteborg vilka aktiviteter som ska prioriteras från SvTF Göteborg kommande år. De övergripande huvudpunkterna i SvTF Göteborgs uppdrag är beskrivna i färdriktningen.

Detta gör Svenska Tennisförbundet Göteborg
 1. Svarar på frågor rörande tennis inom Sverige från personal på SvTF Göteborgs kansli.
 2. Arrangerade av Lilla Klubbtouren, där barn får prova på att tävla på ett lättsamt sätt i tennis.
 3. Arrangerade av Stora Klubbtouren, där barn får prova på att tävla på ett lättsamt sätt i tennis.
 4. Arrangerande av juniortävlingar som Junior-RM inomhus, Elite Hotels Next Generation Cup (tidigare Kalle Anka Cup)
 5. Arrangerande av motionstävlingar som Göteborgs Mixeddubbel.
 6. Arrangerande av serier som, Damdubbelserien.
 7. Arrangerande av domarkurser, tränarkurser och tävlingsledarkurser.
 8. Sammanställning av Allgott & Villgott Cup där 10-åriga juniorer inom Göteborg får poäng i tennisskoletourer och sanktionerande göteborgstävlingar?
 9. Möjlighet att gratis annonsera efter tennistränare på http://www.tennisgoteborg.se/ där det finns information att få angående göteborgstennisen.
 10. Anordnande av ordförandemöten, juniorledarmöten, tävlingsledarmöten och konferenser där klubbarnas representanter kan diskutera med varandra.
 11. Anordnande av tränarmöten som sker cirka tre-fyra gånger/år.
 12. Anordnande av klubbchefträffar två gånger per år.
 13. Föreläsningar för distriktets tränare där tränarna kan använda den nyvunna kunskapen i sina respektive hemklubbar.
 14. Förteckning för utmärkelser vid föreningars jubiléer däribland gratis förtjänstnålar från SvTF Göteborg.
 15. Anordnande av cirka tio stycken förbundsträningar (Next Generation-läger) varje år.
 16. Tävlingsresor till internationella juniorturneringar t.ex. ITF, Tennis Europe.
 17. Tävlingsresor till nationella juniorturneringar t.ex. JSM race.
 18. Ledare till Elite Hotels Next Generation, Pirres Pokal ochSofias Cup.
 19. Informera till och få information från Svenska Tennisförbundet till klubbarna i göteborgsregionen.
 20. Samordning av Små Lirare.