STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE

Svenska Tennisförbundet Göteborgs styrelse, vald vid årsmötet 2023:

Ordförande

Cia Åkerman Ström

Ledamöter

Josefin Dahlbäck, vice ordförande
John Coster, sekreterare
Berndt Johansson, kassör
Nicklas Timfjord
Linn Spandow
Jonas Wirén

VALBEREDNING

Tinna Norfeldt (ordförande)

Johan Brunström

Stefan Svensson

Petra Tedroff