STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

Svenska Tennisförbundet Göteborgs styrelse, vald vid årsmötet 2022:

Ordförande

Cia Åkerman Ström

Ledamöter

Josefin Dahlbäck, vice ordförande
Stefan Brocker, sekreterare
Berndt Johansson, kassör
Anna Sandgren
Linn Spandow
Jonas Wirén

VALBEREDNING

Nicklas Timfjord (ordförande)
Tinna Norfeldt
Stefan Svensson
Petra Tedroff