Uppdaterad 17 oktober 2023

INFORMATION GÄLLANDE DET FÖRSÄMRADE SÄKERHETSLÄGET I SVERIGE

Under en längre tid har Säkerhetspolisen informerat om det försämrade säkerhetsläge i Sverige. Utöver pågående påverkanskampanjer har hotet mot Sverige och svenska intressen ökat. Den 17 augusti beslutade Säkerhetspolisen att höja terrorhotnivån från nivå 3 till nivå 4. Det är ett allvarligt läge och Säkerhetspolisen bedömer att det kommer att kvarstå en längre tid.

Kvällen den 16 oktober nåddes vi av det fruktansvärda beskedet att två svenskar dödats i Bryssel. Enligt uppgift var personerna svenska supportrar på väg till EM-kvalet i fotboll. Händelsen utreds som ett terroristdåd.

Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Man uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land. Vidare finns ytterligare information för varje land på Sweden Abroad med aktuell bedömning om hotbild som eventuellt finns för landet, aktuella händelser samt allmänna råd till svenska resenärer.

I rådande läge finns det anledning att se över sitt säkerhetsarbete och vidta erforderliga åtgärder för att förhindra och försvåra terrorangrepp. Arrangörer av ett idrottsevenemang där man på förannonserad tid samlar många människor, ofta på en begränsad yta, har alltid ett stort ansvar för att garantera säkra och trygga evenemang.

Nedan finner ni Riksidrottsförbundets checklista för säkerhetsarbete inför och under ett evenemang samt rekommendationer för resor utomlands.

Mer information om idrottsrörelsens säkerhetsarbete finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Nedan finns en checklista för säkerhetsarbete innan och under ett evenemang med grundläggande information om hur man kan arbeta med riskbedömning, hotbildsanalyser och säkerhetsplaner.  Delar av detta underlag är hämtat från MSBs och Polismyndighetens ”Säkerhetsguide för evenemang” som varje arrangör bör utgå ifrån i sitt systematiska säkerhetsarbete.

Vid utlandsresor bör vi vidta olika åtgärder beroende på vilket land man ska vistas i. Här är några rekommendationer att ta i beaktande:

 1. Överväg om man bör komplettera truppen med en särskild utsedd säkerhetsansvarig som kan ansvara för riskanalys, bedömningar, samverkan internt och externt med mera.
 2. Ökad omvärldsbevakning; var påläst och ta reda på vad som gäller i landet ni ska åka till
 3. Följ eventuell avrådan eller restriktioner från UD; https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
 4. Kontrollera försäkringar
 5. Ladda ner appen ”UD Resklar” och se till att skriva upp dig på ”svensklistan” https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-resklar/
 6. Skriv upp och upprätta relevanta kontakter i det land ni åker till som till exempel Svenska Ambassaden, arrangörens säkerhetschef, hotellets säkerhetschef etc.
 7. Identifiera eventuella sårbarheter som kan kräva särskilda åtgärder till exempel:
  1. Transport till och från flygplatsen
  2. Boende; vilket våningsplan, evakueringsplan, var måltiderna intas och i vilken omfattning andra hotellgäster beblandas med laget/utövarna
  3. Transport till och från tävlingsplatsen
  4. I vilken omfattning utövare och ledare kan röra sig fritt utanför boendet
  5. I vilken omfattning man bör exponeras med svenska attiraljer
  6. Arrangörens säkerhetsplan vid det fall olika former av manifestationer /incidenter äger rum.
  7. Balanserad information till utövarna för ökad säkerhetsmedvetenhet

Källa: Riksidrottsförbundet