Svenska Tennisförbundet Mitt tillsammans med Svenska Tennisförbundets ungdomsansvarig Ola Mårtensson bjuder in alla tennisföreningar till spännande utvecklingsträffar på tre olika klubbar i regionen.

Tennismöte med Svenska Tennisförbundet

Till ordförande, ledamöter och tränare i tennisklubbar anslutna till Svenska Tennisförbundet Mitt

Under en lång tid har vi inte kunnat träffas fysiskt på det sätt som vi har önskat. Men nu kommer Svenska Tennisförbundet Mitt tillsammans med Svenska Tennisförbundets ungdomsansvarig Ola Mårtensson att bjuda in alla tennisföreningar till spännande utvecklingsträffar på tre olika klubbar i regionen.

Ni kommer att få ta del utav konceptet ”Player School” samt information om hur spelarutvecklingsplanen med stöd av programmet More Tennis fungerar.  Dessa områden är just nu högaktuella i Game Change 2030. Utöver detta så kommer ni även få ta del av vilka bidragsmöjligheter som erbjuds i nuläget samt den senaste informationen från tennisförbundet.

Svenska Tennisförbundet Mitt arrangerar och inbjuder tillsammans med Svenska Tennisförbundet till följande möten:

Västerås TK 5/5 klockan 10.00 – 12.00

Uppsala USIF 5/5 klockan 18.00 – 20.00

Falun TK 6/5 klockan 11.00 – 14.00

Anmälan sker via SvTF Mitts hemsida under fliken Anmälan kurser och konferenser eller via länken här senast den 2 maj.

VÄLKOMMEN!!