Klubbar i Svenska Tennisförbundet Mitt kallas härmed till regionens årsmöte 2024.

Medverkan vid årsmötet är möjlig antingen genom fysisk närvaro vid IFU Arena Uppsala eller via digital närvaro genom elektronisk uppkoppling.

Årsmötet hålls lördagen den 23 mars med början kl. 14.00.

För anmälan krävs och sker på denna länk:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1882372

Kallelse Årsmöte 2024

Fullmakt Årsmöte 2024

Föredragningslista Årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Valberedningens förslag 2024

Proposition från styrelsen