Den 19 mars hade SvTF Mitt sitt ordinarie årsmöte. Mats Pettersson fick nytt förtroende som ordförande och tre nya ledamöter valdes in i styrelsen.

I lördags genomförde Svenska Tennisförbundet Mitt sitt ordinarie årsmöte som genomfördes digitalt samt fysiskt på IFU Arena då delar av styrelsen samt årsmötets ordförande träffades på IFU Arena i Uppsala.

På mötet fick Mats Pettersson nytt förtroende som ordförande på ett år och tre nya ledamöter valdes in.  Julia Tenlén, Mikael Sjöö samt Nicklas Bengts hälsades välkommen till styrelsen.

Samtidigt avtackades Lotta Beming, Peter Rejmer samt Maria Vantola som avböjt sig omval.

Stort tack till alla mötesdeltagare samt Pär Englund från RF-SISU Uppland som förtjänstfullt agerade ordförande på årsmötet.

Svenska Tennisförbundet Mitts styrelse 2022 ser ut på följande vis:

Mats Pettersson, Uppsala, ordförande, kassör

Peter Jansson, Järlåsa, vice ordförande

Jenniffer Jussi, Borlänge, sekreterare

Julia Tenlén, Mora

Mikael Sjöö, Västerås

Nicklas Bengts, Falun