Bastränarutbildningen genomfördes i Örebro under 2 helger i september.

Den nya Bastränarutbildningen som inför 2022 ersatte Plattformen för Tennis och TGU 1 genomfördes för andra gången i regionen, i Örebro. 22 deltagare som kom från regionens 9 klubbar antog utmaningen att bli godkända i bastränarutbildningens alla mål:

– Är professionell och blir medveten om viktiga styrdokument.

– Blir medveten om viktiga ledaregenskaper och kan anpassa ledarskapet för att bibehålla en god lärandemiljö.

– Kan genomföra säkra träningar.

– Kan kommunicera på ett tydligt sätt anpassat för nybörjare.

– Blir medveten om hur matchformer kan anpassas för att utveckla nybörjare i tennis.

– Kan genomföra enklare matchformer för nybörjare.

– Kan reflektera över sin egen ledarskapsfilosofi och träningens genomförande utifrån ett givet mål och syfte.

– Kan demonstrera korrekta grundslag (serve, smash, volley, forehand och backhand) och bollmatningsfärdigheter anpassat för nybörjare.

– Kan genomföra en träning för nybörjare.

– Kan ge tydliga instruktioner anpassat för nybörjare.

– Kan använda lämpligt material och banstorlek anpassat för nybörjare.

  • Blir medveten om spelnivåerna för nybörjare (golvet, spel med kompis över hinder, matchspel, spela ifrån motståndaren) och relaterade taktiska och tekniska färdigheter.

Utbildningsledare för utbildnignen var:

Martin Tyllman, Mirza Beciragic och Linda Jansson