SvTF Öst genomför sitt Årsmöte lördagen den 18 mars kl 1130-1500 i Norrköping och på Racketstadion i Himmelstalund. Mycket välkomna med deltagaranmälan senast 10 mars. Kallelse är tidigare utskickad till klubbarna och bifogas här.