Nu är det dags att testa dina kunskaper om innehållet i det här materialet.

Svara på kontrollfrågorna nedan och rätta för att se ditt resultat. Du behöver ha alla rätt för att klara testet. Du kan göra testet hur många gånger som helst.

Glöm inte att på flervalsfrågorna kryssa i rätt antal svarsalternativ (antalet anges i frågan).

1. 
Vad är viktigt att tänka på under samlingen?

2. 
Vad menar vi med låt dem spela, hjälp dem att spela bättre?

3. 
Vad är viktigt att tänka på under uppvärmningen? Fyll i tre svarsalternativ.

4. 
Vilket påstående förklarar bäst principen repetition utan upprepning?

5. 
Vilket påstående förklarar bäst principen spela tennis – inte slå?

6. 
Varför är det viktigt att planera sin träning?

7. 
Du ger spelarna i uppgift att sikta mot stort målområde. Vilken taktisk intention utvecklar du i första hand då?

8. 
Vad är viktigt att tänka på under avslutningen? Fyll i tre svarsalternativ.

9. 
Vilka påstående nedan är viktiga att uppfylla under en träning? Fyll i fyra svarsalternativ.

10. 
Vad är primärt greppets roll?

11. 
Vilka är de fem spelsituationerna? Fyll i fem svarsalternativ.

12. 
Vad heter det strategiska arbetet med tolv tydliga mål som styr vilken riktning svensk tennis går mot?

13. 
Vilket av följande tre påståenden definierar teknik på bästa sätt?

14. 
Vilka är de fyra grundprinciperna som svensk tennis valt att träning ska grunda sig på? Fyll i fyra svarsalternativ.

15. 
Vad är viktigt att tänka på som tränare för att spelarna ska utvecklas och trivas i tennisen? Fyll i tre svarsalternativ.

16. 
Vilken boll rekommenderar du att yngre barn som precis har börjat spela tennis ska använda? Fyll i fyra svarsalternativ.

17. 
Vad står RF för?

18. 
Svenska Tennisförbundet är indelat i regioner som verkar som förbundets förlängda arm. Hur många regioner finns det i svensk tennis?

19. 
Vilka är de grundläggande utgångspunkterna i ett spelbaserat lärande? Fyll i fyra svarsalternativ.

20. 
Vad är nackdelarna med att spela på för stor bana och med fel utrustning?