Nu är det dags att testa dina kunskaper om innehållet i det här materialet.

Svara på kontrollfrågorna nedan och rätta för att se ditt resultat. Du behöver ha alla rätt för att klara testet. Du kan göra testet hur många gånger som helst.

Glöm inte att på flervalsfrågorna kryssa i rätt antal svarsalternativ (antalet anges i frågan).

1. 
Varför är det viktigt att känna till Barnens spelregler?

2. 
Vilket påstående förklarar bäst principen spela tennis – inte slå?

3. 
Vilka är de fyra grundprinciperna som svensk tennis valt att träning ska grunda sig på? Fyll i fyra svarsalternativ.

4. 
Vilka är de fem spelsituationerna? Fyll i fem svarsalternativ.

5. 
Vad är viktigt att tänka på under huvuddelen? Fyll i tre svarsalternativ.

6. 
Vad menar vi med låt dem spela, hjälp dem att spela bättre?

7. 
Du ger spelarna i uppgift att sikta mot stort målområde. Vilken taktisk intention utvecklar du i första hand då?

8. 
Varför är det viktigt att känna till din klubbs vision och värdegrund?

9. 
Vilket av följande tre påståenden definierar teknik på bästa sätt?

10. 
Vilken boll rekommenderar du att yngre barn som precis har börjat spela tennis ska använda? Fyll i fyra svarsalternativ.

11. 
Vilket påstående förklarar bäst principen repetition utan upprepning?

12. 
Vilka två taktiska intentioner ska en nybörjare i första hand utveckla?

13. 
Svenska Tennisförbundet är indelat i regioner som verkar som förbundets förlängda arm. Hur många regioner finns det i svensk tennis?

14. 
En central del som är viktigt att ha med sig under hela träningspasset är säkerheten. Vilka påståenden nedan är korrekta gällande säkerheten? Fyll i tre svarsalternativ.

15. 
Vilka fördelar finns det med att anpassa tennisen till spelaren och inte tvärtom? Fyll i tre svarsalternativ.

16. 
Vad är viktigt att tänka på under samlingen?

17. 
Vad står RF för?

18. 
Vad heter det strategiska arbetet med tolv tydliga mål som styr vilken riktning svensk tennis går mot?

19. 
Vilka påstående nedan är viktiga att uppfylla under en träning? Fyll i fyra svarsalternativ.

20. 
Vad är nackdelarna med att spela på för stor bana och med fel utrustning?