I samband med RF-SISU Stockholms distriktsstämma 20 mars, delades utmärkelser ut. En utmärkelse var till årets barn och ungdomsklubb 2023. Utav tre kandidater var Tullinge TK en av dessa. Tyvärr blev det inte hela vägen men med en fin finalplats vill vi gratulera Tullinge TK för sitt fantastiska arbete under 2023.

Tullinge TK har utbildat fler juniorer till tränare och har nu 9 kvinnliga tränare av av totalt 21.
Under 2023 har de jobbat vidare för att bli en trygg och hållbar förening. De har tillgänglighetsanpssat entrén, installerat red locker och erbjuder gratis mensskydd, och de har installerat fjärrvärme för att få till ett bättre klimat i hallen till ett bättre pris.
Tullinge tennisklubb är helt enkelt en bra plats att vara på!

https://www.rfsisu.se/distrikt/stockholm/nyhetsarkiv/nyheter/2024-02-23-finalister-till-vara-utmarkelser-arets-barn–och-ungdomsledare-och-arets-barn–och-ungdomsforening

Jag är otroligt glad och stolt över denna utmärkelse. Det ligger mycket aktivt och medvetet arbete bakom att vi idag är den klubb vi är. Att det uppmärksammas är fantastiskt roligt och ger oss energi att fortsätta utveckla klubben ytterligare, säger Julia Mastelle Ordförande i Tullinge Tennisklubb.