MÖTESPLATS SVENSK TENNIS

Som ett komplement till vårt utbildningsprogram och som en del av vår klubbservice erbjuder vi Mötesplats Svensk Tennis – regelbundna digitala tematräffar som riktar sig till alla medlemmar i svensk tennis.

VAD ÄR MÖTESPLATS SVENSK TENNIS?

Föreläsningar, tennissnack och goda exempel samlas i ett helt nytt forum där deltagarna kan diskutera det aktuella ämnet och utbyta idéer och erfarenheter. Syftet är att bidra med inspiration och verktyg för deltagarna i deras engagemang för svensk tennis.

Konceptet vänder sig till alla svensk tennis medlemmar. Oavsett om du är aktiv som spelare, funktionär, tränare, ledare i en klubb eller på annat sätt är involverad i tennisen är ambitionen att det ska finnas något för dig. Med tiden kommer olika teman att växa fram beroende på vad som är aktuellt och vilka önskemål som finns.

ANMÄLAN

Anmälan sker via IdrottOnline och mötesplatserna sker digitalt via Teams.

Klicka här eller scrolla längre ned på sidan för en överblick över kommande mötesplatser inklusive innehållsbeskrivningar som ger en uppfattning om den aktuella mötesplatsen är intressant och relevant för dig. Sidan uppdateras så snart nästa tillfälle är bokat.

Har du frågor eller önskemål är du välkommen att kontakta Michaela Karlsson, SvTF.

1. Anmäl dig via IdrottOnline
2. Träffas digitalt för att reflektera över och diskutera dagens tema
3.  Ta med dig din nya kunskap som inspiration till att utveckla er verksamhet
1. Anmäl dig via IdrottOnline
2. Träffas digitalt för att reflektera över och diskutera dagens tema
3.  Ta med dig din nya kunskap som inspiration till att utveckla er verksamhet

KOMMANDE MÖTESPLATSER

Information om kommande mötesplatser kommer att publiceras här.

17 NOV 2022
Inkludering och paratennis

I den kommande mötesplatsen bjuder på inspirerande samtal, erfarenhetsutbyte, tips och panelsamtal. De frågor som vi kommer att beröra är:

  • Hur kan vi bli mer inkluderande?
  • Hur gör man för att börja med paratennis?

Efter mötesplatsen hoppas vi att du kommer våga prova – för det är inte så svårt!

TIDIGARE MÖTESPLATSER

Här publiceras inspelningar från tidigare genomförda mötesplatser. I den här inspelade versionen är diskussionerna med deltagarna bortklippta.

MÖTESPLATS #9 (28 SEPTEMBER 2022)
40 LIKA – alla vinner när vi får samma möjligheter att utvecklas

Föreläsning och diskussion med Emma Ernlund, SvTFs medlemsstrateg och Sofia B Karlsson f.d. sakansvarig jämställdhet och inkludering på RF.

MÖTESPLATS #8 (11 MAJ 2022)
Elitidrott och studier på högskolenivån

Föreläsning och diskussion med Lukas Linnér, universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad. Lukas arbetar med hälsa och idrott och publicerade nyligen sin doktorsavhandling om elitidrottande studenters dubbla karriärer på högskolenivå.

MÖTESPLATS #7 (30 NOVEMBER 2021)
Tennisforskning – från teori till praktik

Föreläsning med Fredrik Johansson, leg naprapat, ESTESS Tenniscoach, PhD. Under mötesplatsen kommer du att få att få se ”live-videos” med tips på vad du konkret kan göra i din fysiska träning för att utveckla din slagteknik och fysiska status.

MÖTESPLATS #6 (28 OKTOBER 2021)
Framgångsrikt förnyelsearbete och strategiskt ledarskap

Föreläsning med Anna Iwarsson, förbundsordförande för Gymnastikförbundet, vice ordförande för Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna samt vice ordförande i fotbollsföreningen BP. Anna Iwarsson har en gedigen erfarenhet av att leda omfattande förändringsprocesser i komplexa organisationer och bjöd både på hårda fakta samt egna erfarenheter av framgångsrikt förnyelsearbete.

MÖTESPLATS #5 (17 AUGUSTI 2021)
Exempel från verkligheten: spelare med funktionsnedsättning

Mötesplatsen handlar om vad paratennis är och hur vi kan tänka kring paratennis, men också hur vi kan komma igång och utveckla verksamheten. Genom att nå nya målgrupper ökar också möjligheten för dig och din klubb att utvecklas och nå framgång. Missa inte denna gyllene chans för att utveckla din och klubbens paratennis!

MÖTESPLATS #4 (JULI 2021)
”Groundstrokes for future champions”

Föreläsning med Hrvoje Zmajić, expert inom spelarutveckling och tränarutbildning i europeisk tennis.

Årets fjärde mötesplats hölls i Båstad där Hrvoje Zmajic – som är expert på spelarutveckling och tränarutbildning – visade en hel del praktiska övningar.

MÖTESPLATS #3 (1 JUNI 2021)
Serven – ett av det mest komplexa slagen i tennis.

Föreläsning med Hrvoje Zmajić, expert inom spelarutveckling och tränarutbildning i europeisk tennis.

På den här digitala träffen fick deltagarna tips på hur du på ett effektivt sätt kan lära ut serve till nybörjare, och hur du med enkla knep kan göra serveträning till en naturlig del av träningen.

MÖTESPLATS #2 (4 MAJ 2021)
Tennisforskning – ”Från skada till prestation”

Föreläsning med Fredrik Johansson, leg naprapat, ESTESS Tenniscoach, PhD.

Föreläsningen handlar den här gången om hur vi kan tänka kring ”skadade” spelare, hur vi kan arbeta med fysiska egenskaper utanför banan men också på banan för att spelaren på ett säkrare sätt ska kunna återgå till sin tennis.

MÖTESPLATS #1 (16 MARS 2021)
Tennisforskning – ”Från Fysik till Serveess”

Föreläsning med Fredrik Johansson, leg naprapat, ESTESS Tenniscoach, PhD.

Föreläsningen handlar om hur den dagliga fysiken kan utgöra ett stöd för spelarens prestation men också hur spelaren och tränaren tillsammans kan arbeta i skadeförebyggande syfte med utgångspunkt i fysik och teknik. I fokus är också den kinetiska kedjan och hur den är kopplad till serverörelsen.