MÖTESPLATS SVENSK TENNIS

Som ett komplement till vårt utbildningsprogram och som en del av vår klubbservice lanserar vi Mötesplats Svensk Tennis – regelbundna digitala tematräffar som riktar sig till alla medlemmar i svensk tennis.

VAD ÄR MÖTESPLATS SVENSK TENNIS?

Föreläsningar, tennissnack och goda exempel samlas i ett helt nytt forum där deltagarna kan diskutera det aktuella ämnet och utbyta idéer och erfarenheter. Syftet är att bidra med inspiration och verktyg för deltagarna i deras engagemang för svensk tennis.

Konceptet vänder sig till alla svensk tennis medlemmar. Oavsett om du är aktiv som spelare, funktionär, tränare, ledare i en klubb eller på annat sätt är involverad i tennisen är ambitionen att det ska finnas något för dig. Med tiden kommer olika teman att växa fram beroende på vad som är aktuellt och vilka önskemål som finns.

ANMÄLAN

Anmälan sker via IdrottOnline och mötesplatserna sker digitalt via Teams.

Klicka här eller scrolla längre ned på sidan för en överblick över kommande mötesplatser inklusive innehållsbeskrivningar som ger en uppfattning om den aktuella mötesplatsen är intressant och relevant för dig. Sidan uppdateras så snart nästa tillfälle är bokat.

Har du frågor eller önskemål är du välkommen att kontakta Michaela Karlsson, SvTF.

1. Anmäl dig via IdrottOnline
2. Träffas digitalt för att reflektera över och diskutera dagens tema
3.  Ta med dig din nya kunskap som inspiration till att utveckla er verksamhet
1. Anmäl dig via IdrottOnline
2. Träffas digitalt för att reflektera över och diskutera dagens tema
3.  Ta med dig din nya kunskap som inspiration till att utveckla er verksamhet

KOMMANDE MÖTESPLATSER

Här publiceras snart mer information om nästa mötesplats!

TIDIGARE MÖTESPLATSER

Här publiceras inspelningar från tidigare genomförda mötesplatser.

MÖTESPLATS #1 (16 MARS 2021)
Tennisforskning – ”Från Fysik till Serveess”

Föreläsning med Fredrik Johansson, leg naprapat, ESTESS Tenniscoach, PhD.

Föreläsningen handlar om hur den dagliga fysiken kan utgöra ett stöd för spelarens prestation men också hur spelaren och tränaren tillsammans kan arbeta i skadeförebyggande syfte med utgångspunkt i fysik och teknik. I fokus är också den kinetiska kedjan och hur den är kopplad till serverörelsen.

MÖTESPLATS #2 (4 MAJ 2021)
Tennisforskning – ”Från Skada till Prestation”

Föreläsning med Fredrik Johansson, leg naprapat, ESTESS Tenniscoach, PhD.

Föreläsningen handlar om hur vi kan tänka kring ”skadade” spelare, hur vi kan arbeta med fysiska egenskaper utanför banan men också på banan för att spelaren på ett säkrare sätt ska kunna återgå till sin tennis. Föreläsningens centrala punkt är styrketräning och dess betydelse för prestation och skadeförebyggande aspekter.

MÖTESPLATS #3 (1 JUNI 2021)
”Developing effective serve from young age”

Föreläsning med Hrvoje Zmajić, konsult inom spelarutveckling och tränarutbildning, tidigare Development Officer för ITF och Tennis Europe.

Serven är ett av det mest komplexa slagen i tennis, men med en bra serve kan spelaren redan från början skapa sig ett övertag i poängen. I denna mötesplats får du tips på hur du på ett effektivt sätt kan lära ut serve till nybörjare, och hur du med enkla knep kan göra serveträning till en naturlig del av träningen.