2024 förväntas bli ett tennisår med många aktiviteter inom såväl tävling, utbildning, klubb och spelarutveckling som är regionens fokusområden.

Regionen planerar att genomföra 8 endags samlingar där 4-6 klubbars tioåringar samlas tillsammans med sina klubbtränare under ledning av Lars-Anders Wahlgren, SvTF Syd. Målet är 150 spelare från 40-50 klubbar ska träffas och träna tillsammans där programmet främst består av poängspel i olika former.

Vi planerar också 10 samlingar och läger för spelare 11-15 år. Spelarna tas ut av regionen baserat på uttagningskriterier som främst bygger på spelarnas resultat. Totalt kommer 80 spelare att får möjlighet till att delta.

Region Syd kommer att under hösten delta i Pirres Pokal och Sofias Cup som är lagtävlingar för 14-åringar mellan landets sju regioner där respektive region deltar med sex flickor och sex pojkar. För att kvalificera sig till Pirres Pokal och Sofias Cup förväntas spelarna delta i RM. De senaste fem åren har regionen vunnit cuperna tre av fem gånger både på fick och pojksidan. Regionen kommer också att delta i Sverigefinalen av Next Generations Cup för 11, 13 och 15-åringar med 18 deltagare.

Som ett komplement till nämnda aktiviteter är också vänskapsmatcher för 12 och 13 åringar mot SvTF Göteborg och SvTF Stockholm inplanerade. Respektive lag kommer att bestå av fyra flickor och fyra pojkar vilket innebär att samtliga spelare i laget under två dagar får spela fyra singlar och en dubbel.

På tävlingssidan kommer vi att arrangera RM inomhus och utomhus under ledning av Magnus Hansson, SvTF Syd. Inomhus RM som kommer att spelas i Karlskrona den 14-17 mars och 21-24 mars och förväntas ha 300 deltagare medan målet är 350 deltagare när RM spelas utomhus i Båstad den 10-18 augusti.

Next Gen Cup för 11, 13 och 15-åringar kommer i år spelas den 9-12 maj med 6 zoner (Falkenberg, Ängelholm, Tabergsdalen, Växjö, Höllviken, Lomma-Bjärred) mot tidigare 8 zoner som sedan följs upp med en regionfinal i Jönköping på RC Sports fina anläggning den 6-8 juni. Regionens mål att 600 spelare ska delta totalt.

En nyhet för 2024 är tävlingen 10-årsslaget som kommer att spelas prel. den 28-29 september i samma zoner som Next Gen Cup dock utan en regionfinal.

SvTF Syds Juniorcup kommer tillbaka på programmet. En lagtävling där 12 klubbar deltar med fyra 12-åringar och två 14-åringar. Årets tävling kommer att spelas utomhus den 23-25 augusti i Lomma-Bjärred.

När det gäller årets SO tour tävlingar röd, orange och grön nivå hoppas vi på totalt 150 tävlingar i regionen medan vårt mål är att det ska arrangeras 60 Tennispokalen. SO Touren och Tennispokalen är viktiga tävlingsformer som förbereder våra unga spelare till att i nästa steg spela sanktionerade tävlingar.

På utbildningssidan har vi planerat att genomföra fem utbildningar för Bastränare, fyra kurser i Multi Skillz Tennis samt tre grundkurser för Tävlingsledare. Vårt mål är att totalt 250 tränare och 30 funktionärer ska gå utbildningarna.

Förutom träffar och konferenser för tränare och ledare samt flertalet klubbträffar kommer regionen att arbeta vidare med projekten Tennis på Höglandet, Österlen, Spelutveckling Röd Orange Grön och Träffar för kvinnliga tränare och ledare.

Regionens program presenterades i sin helhet i samband med konferenserna i Båstad den 26 januari och i Helsingborg i samband med Davis Cup den 2 februari med totalt 100 tränare och ledare som deltog från 33 av regionens 126 klubbar.

För eventuella frågor gällande regionens aktiviteter kontakta gärna Johan Sjögren, tel. 0706-113925 alt. johan@tennissyd.se.