Den 13-14 januari nyutexaminerades 23 tränare när den andra och avslutande delen av Bastränarutbildningen genomfördes i Båstad under ledning av kursledarna Ulf Öller och Henrik Sandell. Första delen genomfördes i Malmö under december.  Totalt 9 kvinnor och 14 män kan nu titulera sig som Bastränare och under förutsättning att tränarna också har gått introduktionsutbildningen för funktionärer eller motsvarande är tränarna nu kvalificerade till att också gå Klubbtränarutbildningen som är det andra steget i utbildningsprogrammet för tränare.

SvTF Syds nästkommande utbildningar för Bastränare genomförs i Båstad den 17-18/2 (del 1) & den 6-7/4 (del 2) samt i Jönköping den 7-8/6 (del 1) & i Båstad den 7-8/9 (del 2).

För eventuella frågor gällande regionens kommande utbildningar; MultiSkillz Tennis, Bastränare, Matchledare och Tävlingsledare kontakta Magnus Hansson, tel. 070-7793762 alt. e-post magnus@tennissyd.se.