Sedan 2022 har region Syd gått från 3.485 till 3.561 tävlingsspelare vilket innebär att ökning med 2,2 %. Totalt i hela landet har vi gått från 14.141 till 15.191 spelare med tävlingslicens vilket är en ökning med 7,4 %. För att den positiva trenden ska hålla i sig är det viktigt att vi tillsammans nu fortsätter arbetet med att arrangera instegs tävlingar så som SO Touren och Tennispokalen samt att våra yngre spelare deltar i STL´s Green Challenge och Orange League. Under 2023 arrangerades det 126 SO Tour tävlingar och 37 Tennispokalen enbart i region Syd. Till våren blir det återigen Elite Next Gen Cup och till hösten introducerar vi Tioårslaget. Genom en tidig introduktion av tävlingsspel ökar chanserna till att fler tycker det är roligt att spela match och fortsätter med att tävla när de blir äldre. Här är det viktigt att vårt projekt Spelutveckling Röd Orange Grön implementeras i hela landet vilket förhoppningsvis innebär att våra tennisskolor på sikt utvecklas till matchskolor.

Antalet medlemmar sjönk i landet med 6,9 % under 2023. Totalt har vi på ett år gått från 121.849 till 113.416 medlemmar. I region Syd gick vi från 35.783 till 34.312 medlemmar vilket är en minskning med 1.471 medlemmar vilket motsvarar 4,1 %. Region Syd har förvisso fler medlemmar idag än för fem år sedan dvs strax före pandemin, men trenden är just nu negativ. Här är det viktigt att vi tillsammans; förbund, regioner och klubbar tydliggör medlemskapets fördelar. I Game Change 2030 har vi tillsammans satt upp målet 200.000 medlemmar och 400 anslutna klubbar och redan i 2026 ska vi ha uppnått 150.000 medlemmar. Antalet anslutna klubbar är idag 386.