Från och med maj 2023 så påbörjar Svenska Tennisförbundet och Svenska Tennisförbundet Syd implementera sin nya spelar-utvecklingsplattform för spelarutvecklingen på röd-, orange- och grön bana. Detta efter att ha testkört plattformen (då som More Tennis Checkpoints) under året 2022 i Djursholms TK samtidigt som ett tjugotal föreningar var med som bollplank i denna utvecklingsprocess. Nu har i ett första skede maximalt 50 tennisföreningarna i Sverige erbjudits ett 3-årigt processtöd för att stegvis kunna implementera plattformen i ett skarpt läge i deras barnverksamhet (främst Tennisskolan) från 2023 samt till och med 2026. Under kommande vinterhalvår 2023/24 ligger fokus på röd bana medan orange och grön bana införs från och med våren 2024. Plattformen skall senast hösten 2024 och framåt vara körklar för alla barn som deltar på någon av dessa 3 färgade bannivåer i föreningens träningsverksamhet. Vanligtvis kopplade till Tennisskolan men även andra nivåer om föreningen så önskar. Föreningen får ett årligt processtöd från Svenska Tennisförbundet Syd och allt sker i nära samverkan med Svenska Tennisförbund, så att innehållet utvecklas mot ett gemensamt upplägg i hela Tennissverige. Huvudsyftet med införandet av plattformen är att den skall säkerställa och stödja att all tennisverksamhet kopplad till barns spelarutveckling följer en trygg och utvecklande förbundsplan för barn på röd-, orange- och gröna bana. Således är samtliga tre parter centrala medspelare i denna utvecklingsprocess samtidigt som SvTF:s utbildningsavdelning får fortlöpande information.
Definitionen av barnverksamhet är nybörjare och fortsättningsspelare på röd-, orange- och grön bana med andra ord alla som deltar i någon form av integrerad tränings- och matchverksamhet upp till 11 år. Vanligtvis brukar dessa barn tillhöra Tennisskolan.

Implementeringsperioden startar den 1 maj 2023 och pågår till den 1 maj 2026. Föreningen förbinder sig att aktivt arbeta med plattformen i dess verksamhet samt delta på samtliga fysiska sammankomster som Svenska Tennisförbundet Syd erbjuder. För att säkerställa arbetet i föreningen så åtar sig föreningen att under implementeringsperioden utse minst en som är huvudansvarig för plattformen och en person som blir en central medspelare.

Svenska Tennisförbundet Syd kommer löpande bistå föreningen med ett processtöd. Det sker i form av 4 st. återkommande fysiska studieträffar, 1 – 2 st. korta avstämningsmöte via teams, 1 – 2 st. studiebesök i föreningen och 1 st. gemensam social träff s k ”AW” per år.

Svenska Tennisförbundet förbinder sig under avtalsperioden att årligen skapa ett ekonomiskt stödpaket (projektbidrag) som bygger på att föreningen inte skall behöva betala något för plattformen, studiedagarna och studiebesöken. Det kommer således bli ett ekonomiskt ”nollspel” för föreningen.

Följande föreningar i SvTF Syd ingår i projektet:

Båstad TS
Helsingborgs TK
Tabergsdalens TK
Kungsbacka TK
Växjö TS
Ystads TK

Ansvarig för plattformen är Ola Mårtensson, SvTF, Johan Sjögren, SvTF Syd är projektledare medan Marcus Lindberg och Fabian Jansson kommer att ta sig an uppgiften som SvTF Syds processledare. Första mötet klubbarna emellan blir i Helsingborg den 15 maj.