Svensk tennis har länge präglats av fler manliga tränare än kvinnliga. Svenska Tennisförbundet Syds styrelse och personal har pratat om olika tillvägagångssätt för att få fler kvinnor att bli tränare och ledare, både på klubb och elitnivå. Med anledning av detta beslutades inför 2023 att arrangera en första kvinnlig ledarträff i Karlskrona tidigare i år som blev otroligt lyckad med 40 deltagare. Syftet med träffen var att inspirera fler kvinnor att ha tennis som sitt huvudsakliga yrke. Därefter togs beslut att följa upp träffen i Karlskrona så regionen kan fortsätta inspirera fler kvinnor att ha tennis som sitt huvudsakliga yrke. Den 21 oktober samlades således ett dussin kvinnliga ledare och tränare från regionen för ytterligare en givande dag tillsammans.

Anna Oehme, Sofielunds TK var på plats och berättade om hur hon, tillsammans med barnen i Sofielund startat en tennisklubb, en klubb med stort hjärta som har som mål att genom tennisen utveckla varje spelare till bra personer, både på och utanför banan.

Med på länk var även Mikaela Lecomte Seger från Svenska Tennis Förbundet. Mikaela arbetar till vardags med trygg tennis och paratennis. Hon berättade om sitt arbete idag och hur hon tidigare varit tränare på heltid men valde att sluta för hon kände att männen fick mer uppmärksamhet. Mikaela poängterade att det är viktigt med kvinnliga ledare och tränare och att förbundet arbetar mycket med 40 lika projektet för att inspirera fler kvinnor.

Utöver föreläsningarna genomfördes två workshops. Den första workshopen diskuterade vad kvinnor behöver, målbilden av yrket och vad som krävs för att komma dit. Efter önskemål från den förra träffen i Karlskrona bestod den andra workshopen av tennistips där alla deltagare fick dela med sig av sina bästa tips på olika nivåer. Det blev bra diskussioner under respektive workshop där alla deltagarna vågade ta plats.

Den Facebookgrupp som startades efter Karlskrona kommer nu de nya deltagarna från Lund att bli inbjudna till och det material som användes under träffen kommer läggas upp.

En viktig aspekt som kom upp under dagen var anställningsavtal och rätt till ersättning, arbetsbeskrivning och utvecklingssamtal. Vidare fanns det önskemål från deltagarna om att nästa träff skulle innehålla mer praktisk information. Fortsättningsvis är regionens ambition att ha två träffar om året.

Svenska Tennisförbundet Syd med Malin Allgurin och Veronica Vidarsson i spetsen vill rikta ett stort tack till Anna Oehme och Mikaela Lecomte Seger samt till ATL Lund som stod som värd denna gång.