Syftet med stipendiet är att stödja och stimulera utveckling av barn och ungdomstennis i Småland. Stipendiet ska kunna delas ut till såväl enskilda utövare som ideella föreningar, och delas ut under fem år (2022-2026).

Idrottsföreningen Ready PlayTennis Club bildades 2012 och bedrivit verksamhet i Södra Climate Arena i Växjö fram till 2019 då klubben avvecklades. Vid klubbens årsmöte 2019 togs beslutet att klubbens kvarvarande medel skulle användas för utveckling av tennisledare som ska tilldelas stipendier, tillsammans med representanter från Ready Steady Tennis Club.

Stipendiet är på 25.000 kr/år och syftar till att stödja och stimulera utveckling av barn och ungdomstennis i Småland. Stipendiet ska kunna delas ut till såväl enskilda utövare som ideella föreningar.

Stipendiet kan sökas av föreningar och enskilda. Det finns även möjlighet för kommittén att nominera stipendiat. Ändamålet är att särskilt prioritera initiativ till att utveckla ledarskap/tränarskap av ledare, såväl tränare som organisationsledare inom tennissporten i Småland. Stipendiet kan delas mellan flera stipendiater. Stipendiet nyttjas till omkostnader/avgifter till exempel kost och logi, resa mm i samband med studiebesök, deltagande vid kurser, utbildningar mm. Stipendiet får inte användas till ordinarie drift av föreningens verksamhet.

Ansökan ska vara RF SISU Småland tillhanda senast 31 maj. Beslut och utdelning under september.

Följande personer ingår i jury/beslutsgruppen: Carl-Axel Hageskog, Magnus Larsson, Stefan Edberg, Rickard Strandberg och Annalena Aronsson..

Har du frågor om stipendiet kontakta Annika Trolander, RF SISU Småland annika.trolander@rfsisu.se alt. tel. nr. 036-345411.

Här följer blanketten för ansökan.

Blankett Stipendiefond Småland Tennisutveckling