40 deltagare från förbund, klubbar, regioner och akademier deltog vid Elitmötet i Stockholm den 28 februari till den 1 mars. Mötet hölls i en mycket positiv anda där samtliga deltagare verkligen visade på både ödmjukhet, ett stort engagemang och gemensam vilja till att vi tillsammans ska hitta lösningar och svar på de utmaningar svensk tennis står inför när det gäller Game Change 2030 och dess målområden nr. 2 Spelarutveckling och nr. 4 Internationella tennisframgångar.

Nu återstår arbetet med att samla in all fakta och därefter sätta planen vilket förbundets nya sportchef Simon Aspelin får bli kapten för att göra. Hans sammanfattning efter tre dagars diskussioner ger stora förhoppningar om framtiden. Bl.a. nämnde Simon struktur och vikten av att höja kvaliteten och fokusera på mer och bättre tennis i tidigare åldrar. Ett annat ledord som Simon nämnde var transparens och vikten av självrannsakan samt kommunikation och uppföljning där vi i slutändan gemensamt ska kunna sätta spelaren främst.

Förbundets generalsekreterare Christer Sjöö beskrev mötet i sin sammanfattning som ett ärligt och prestigelöst möte som överträffade hans egna förväntningar. Bl.a. nämnde Christer deltagarnas vilja att gemensamt ta ansvar, att göra mer och bättre tidigare. Christer poängterade också betydelsen av att samarbeta men samtidigt fortsätta konkurrera för att bli ännu bättre, samt att fortsätta dialogen och kommunikationen. Avslutningsvis lovade Christer och Simon en snar uppföljning med plan framåt.

Från syds region deltog följande tränare och ledare;

Johan Sjögren, SvTF Syd, Marcus Lindberg, Helsingborgs TK, Davis Gustafsson, Fair Play TK, Emil Lindgren, Växjö TS, Frank Wintermantel och Johanna Larsson, RIG Båstad.

Konterensens deltagare

Johan Sjögren, SvTF Syd, Åsa Svensson, SvTF Mitt och Per Henricsson, SvTF Stockholm